Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Първан Русинов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: "Български пощи" трябва да развиват електронни услуги

Интервю на заместник-министър Първан Русинов за вестник "Класа", 03.08.2010 г., със заместник-министъра разговаря Надежда Бочева

На 1 септември порталът на е-правителството ще е в реален режим на работа

- Г-н Русинов, на какъв етап е преструктурирането на "Български пощи"?

- Стратегията за развитието на "Български пощи" още не е завършена. Работи се по административното преструктуриране, намаляване на разходите и увеличаване на приходите, доколкото това е възможно при сегашното състояние на дружеството. Мениджърският екип наследи централно управление с 5 главни и 11 специализирани дирекции, 28 териториални звена, 3 специализирани поделения - една много разлята структура. С бързи темпове това се оптимизира. Броят на дирекциите е намален до 5, а персоналът - с 8 на сто. Закрити са предприятията "Сортировъчна мрежа", "Магистрален транспорт" и "Инспекторат". В етап на създаване е специализираното предприятие "Булпост", за това бе взето решение на Съвета на директорите. Така ще се подобри качеството на обслужването и конкурент-ността на "Български пощи".

Това са основните мерки, предприемат се и други. Към предприятието "Българска филателия и нумизматика" се присъединява хибридната поща. Необходимо е още да се централизират управленските дейности. Станциите ще се намалят от 126 на 106 към 1 септември.

От 1 август по пилотен проект се закриват 5 териториални поделения и се създава регионално управление "Южен централен регион", който обединява Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Пазарджик.

До края на годината се очаква да бъдат закрити още 8 териториални поделения на същия принцип - Варна, Шумен, Добрич, Бургас, Търговище, Стара Загора и Ямбол. До средата на 2011 г. е предвидено процесът на преструктуриране да приключи, териториалните поделения ще се обединят в 7 региона. Ще е оптимизира транспортната схема. До момента ефектът е 15% намаление на разходите за гориво и смазочни материали.

- Защо се намаляват станциите?

- Това са районните пощенски станции, които не се закриват, а от междинно управленско ниво стават крайни станции. Така се намалява персоналът и се оптимизира работата. Ако ще се закриват пощенски станции, това ще става при спазване на нормативите за гъстота на населението. Така че няма да има негативни последици.

- Преди време представихте една визия за създаването на смесени дружества с участието на "Български пощи", за да бъде привлечен частен капитал. Какво стана с тази идея?

- Факт е, че в момента трябва да се вземе трудното решение дали компанията може да се справи сама, или ще е необходимо стратегическо партньорство. Практиката в европейските държави показва, че стратегическото партньорство е по-добрият вариант, той дава по-бързи резултати и крие по-малко рискове. Под каква форма ще се развие това стратегическо партньорство, предстои да уточним до средата на септември. Изобщо не се обсъжда вариантът за приватизация. Има и други варианти - за формиране на консорциуми по дейности за стратегическо партньорство с чужди утвърдени пощи. Според мен партньорството трябва да е със стратегически инвеститори, включително финансови. Много пощи вече развиват IT услуги. Това не бива да се изпуска като пазарна ниша.

- Какво се случва с домейна на кирилица, след като вариантът "бг" бе отхвърлен от Световната организация за интернет имена и адреси (ICANN), тъй като имало визуална прилика със съществуващи домейни?

- Министерството на транспорта пусна втора анкета за домейна. Само за първите два дни, след като бе обявена анкетата, получихме над 1000 предложения. Българското общество ясно показа, че държи много на домейна "бг". Искаме да проверим дали това е единствената възможност за България. Ако това се потвърди, ще използваме всички възможности, за да получим този домейн.

- Как може да стане това?

- Има два варианта. Имаме информация, че от есента се обмисля пускането на процедура за обжалване на резултатите от бързата процедура на ICAAN. Ако това не се случи, ще изчакаме да тръгне нормалната процедура и пак ще заявим домейна. Работим по подаването на заявката, като ще се опитаме да я подкрепим с още повече доказателства, с мнения на технически експерти и специалисти по лингвистика. Целта ни е да се види, че това е мнението на обществото, а не вариант, който може да бъде заменен с нещо друго.

- Кога все пак ще имаме до-мейн на кирилица?

- Ако изборът е "бг", няма вероятност до края на годината да е приключила процедурата. Ако изборът е някакъв друг, до първите месеци на следващата година можем да имаме домейн на кирилица.

Ще представим резултатите от анкетата през септември. Тогава ще стане ясно дали ще заявим "бг" или друга алтернатива. Ако обществото е съгласно на алтернатива, можем да подадем бързо заявка. Моите наблюдения са, че хората искат именно домейна "бг", а не някакъв друг. Основният принцип е, че домейните са лицето на една държава, независимо дали са на латиница или кирилица. Те се делегират само ако обществото иска да ги има.

Не е достатъчно просто да запазиш домейн. Трябва някой да го ползва. Ако никой не го иска, това са само разходи и безсмислени упражнения.

- Докога порталът на електронното правителство ще е в тестов вариант?

- На 1 септември би трябвало вече да е в реална експлоатация, вероятно с около 20 услуги. Сега порталът е в тестов режим и предоставя пакет от тестови услуги. За да влезе в реална експлоатация, на него трябва да се качват само реални услуги. За да си качи услугите една администрация, първо трябва да се е присъединила към електронната среда за пренос на данни.

- На какъв етап е работата по електронната среда, която е един от елементите на е-правителството и чрез която администрациите ще си пращат данни и документи?

- Задачата на администрациите е първо да се присъединят към тази среда.

Всички администрации могат да се включат към единната среда, но те още не са си подали заявленията. Като ги подадат, трябва да се направи проверка дали техните приложения съдържат тези стандартизирани документи и дали тяхната информационна система е съвместима на тази среда. Ако това е така, ние ги присъединяваме.

- Има ли риск софтуерът на част от общините, които направиха проекти по оперативна програма "Административен капацитет", за да се включат в електронното правителство, да се окаже несъвместим със средата?

- Да, има, но не би трябвало да се случи така. Би трябвало 47-те проекта, които завършват сега по ОПАК, да са съобразени с изискванията на нормативната уредба. Иначе проектът няма да е успешен. Всъщност освен общински проекти има и такива на централни администрации например ИА "Автомобилна администрация".

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed