Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Пътниците вече няма да чакат за багажа

Интервю на изпълнителния директор на летище София Асен Танчев за вестник "Стандарт", 09.08.2010 г., с изпълнителния директор разговаря Таня Киркова

Паркирането на летище София ще се плаща само с карта или SMS

Държа на работата в екип, защото няколко глави мислят по-добре от една, казва Асен Танчев

Асен Танчев е изпълнителен директор на летище София от 4 август 2010 г. Роден е на 13 септември 1952 г. в Ихтиман. Завършил е висше икономическо образование по маркетинг и стопанско управление. Работил е като специалист по експлоатация на аеродромните светосистеми на летище Триполи в Либия, в Координационния център на летище София, в частните авиокомпании "Интер транс еър", "Ер България" и "Хели ер". Ръководил е отдела "Трансфер, координация и оперативно управление на дейностите" и Центъра за информация и координация на летище София.

- Г-н Танчев, в какво състояние заварихте летище София?

- На този въпрос ще мога да отговоря след месец и половина или два. Все пак аз съм директор от два дни. А само за два дни човек не би могъл да навлезе достатъчно навътре, за да оцени състоянието на летище София. Да, аз не съм външен човек, но летище София не е само оперативната дейност, която аз познавам добре. Летище София е огромно предприятие, което не може да се обхване отведнъж с един поглед.

- Тогава нека стесним кръга до Центъра за информация и координация (ЦИК), който сте ръководили и познавате добре - в какво състояние е и какво трябва да се промени там?

- ЦИК е в добро състояние. Това е сърцето на летището. Там трябва да се направят съвсем малко промени бих казал - козметични, за да заработи перфектно.

- Какво имате предвид под "козметични" промени?

- Имам предвид например да се отпусне още една щатна бройка за диспечер, за да бъдат напълно комплектовани смените, тъй като в момента такава бройка липсва. Работното време на операторите на ръкавите трябва да се организира по малко по-различен начин, тъй като сегашният не е най-удачният. Следователно промените в ЦИК ще са чисто организационни, а не кардинални.

- Да се върнем към летището. С какви задачи поехте новата длъжност?

- Едно от нещата, които спешно трябва да се оправят, е подобряването на чистотата, която трудно се поддържа с наличния персонал, тъй като договорът с фирмата, която е чистила - "Джиза БГ", е бил прекратен.

- Защо?

- Все още установявам това.

- За почистването на Терминал 2 ли става въпрос?

- Да.

- Сега кой чисти там?

- Летището със собствени сили. Но вече тече процедура за избор на фирма, която да чисти Терминал 2, иначе той ще продължава да не е съвсем чист, както е сега. Въпреки че хората ни се стараят и се справят сравнително добре.

- Няма ли да е по-евтино за летището само да чисти Терминал 2, вместо да наема външна фирма?

- Няма, тъй като тогава трябва да се проведе конкурс за избор на фирма за доставка на консумативи. Освен това трябва да се назначат допълнително хора, и то не малко.

- Колко?

- Не мога да кажа точно колко, все пак напомням, че съм директор само от два дена, а за тези неща е необходимо време човек да се запознае, да анализира, за да вземе точно решение...

- Друго какво трябва да се подобри?

- Трябва внимателно да се анализират всички разходи на летището и там, където е възможно, да се намалят. Трябва да се подобри снабдяването на магазините за безмитно-валутната и "травъл ритейл" търговия - да стане по-ритмично. Да се помисли за величината на наема на магазините, които са празни - нещо нелицеприятно за едно летище, и за провеждането на търгове за отдаването им под наем - това също тепърва внимателно ще се анализира.

Искам да подчертая, че аз много държа на работата в екип, защото няколко глави мислят по-добре от една, така че всичко това ще бъде внимателно дискутирано с колегите.

- Докъде стигна спорът на летище София с кувейтската компания МАК/АДМАК по изграждането на новата полоса за излитане и кацане? Кога е следващото заседание на арбитража в Париж?

- Това също е тема, която изисква изключително дълбоко познаване, за да може човек да я коментира. Ще ми трябва малко време и за нея.

- Едно от обвиненията към бившия директор бяха, че е назначил доста хора. Вие ще оптимизирате ли състава на летището?

- Нека първо видим къде какво трябва да се оптимизира. Дали това е възможно и доколко е възможно. Оптимизация вероятно ще има, но каква, не мога да кажа, тъй като аз дори нямам представа каква е числеността на служителите на летището сега. Поискал съм щатно-длъжностното разписание, за да се запозная - къде колко човека работят, кога са назначени. Това е нормално. Но нищо не става с магическа пръчка. Предстои ми да се запозная и докъде са стигнали различните процедури - не само за почистването, но и за поддръжката на надзорните съоръжения, което е много важно. Ще се запозная със състоянието на наземния оператор - как стои в условията на конкуренция, какво е необходимо, за да подобри работата си.

В него работят много кадърни хора които също ще дадат идеи за подобряване на работата му. Защото колкото и добре да работи едно нещо, винаги може да се подобри, нали така?! През настоящата седмица съм планирал срещи с всеки директор поотделно. Нормално е да има някакви проблеми, които ще бъдат споделени с мене и за които заедно ще потърсим решение.

- Имаше информация, че при последния дъжд е протекъл покривът на стария терминал. Пораженията големи ли са?

- Имаше прокапвания на отделни места, нямаше наводнение, нито пък е текло като из ведро, както писаха някъде. Определена е група, която установява причините и ще даде решение как покривът ще бъде поправен. Явно имаме не само доброжелатели, но и зложелатели, които се обаждат по медиите с вопли: "Олеле, какво стана". А то нищо съществено не е станало, прокапало е малко. Или пък, че бил спрял асансьорът. Ами че това е техника, нормално е да се повреди, да спре. Не това е проблемът. Проблемът е за колко време повредата ще бъде отстранена.

- Останаха ли нерешени проблеми по Терминал 2 след падането на козирката?

- Да - ще трябва да се подмени конструкцията на козирките и около фингъра (б.а. - откъм перона) по същия начин, по който това се направи и с козирките, които паднаха около обществената зона на терминала.

- Планирате ли нещо за подобряване обслужването на пътниците?

- Разбира се. Веднага започваме работа по намаляване на времето за чакане на багажите на "Пристигане" на Терминал 2. Да, има специфика там - разстоянието за доставяне на багажите от самолета е по-дълго отколкото на Терминал 1, така че има обективни причини за това забавяне. Но има и какво да се подобри в организацията, така че с наличния персонал багажите да идват така, както е договорено с авиокомпаниите.

- Как е договорено с авиокомпаниите?

- С различните авиокомпании договорите са различни, но времето за получаване на багажа е между 10-ата и 15-ата минута. То винаги е съобразено с времето, необходимо на пътника да се придвижи от самолета до багажната лента. Не трябва да има забавяне, а сега понякога има такова - в рамките на 15-20 минути. Но хората, които са ангажирани с багажите, вече имат задачата да предложат решение, за да не караме пътниците да чакат да си получат багажа.

Предстои и модернизиране на системата за заплащане на паркирането. Нито един служител на летището вече няма да има досег с парите които клиентите плащат. Ще се плаща на автомат, с кредитна или дебитна карта, както и с SMS. Като информацията за плащанията ще отива директно в НАП и в счетоводството на летището една и съща.

- Нали и сега има автомат за плащане.

- Има, но не се използва често. Има и плащане на ръка...

- Да не намеквате, че изчезват приходи?

- Като се монтира новата система, всичко ще стане ясно.

- Кога ще се монтира новата система?

- Ще се проведе процедура по ЗОП. Когато приключи - веднага ще се монтира.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed