Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Договорихме 3.3 млрд. лв. от ОП "Транспорт". Това са 85% от програмата.

Интервю на министър Ивайло Московски за вестник "Строителство Градът", 26.03.2012 г.

Министър Московски, кои са транспортните приоритети за 2012 г.?

- Сред основните приоритети, които си поставяме през 2012 г., е да продължим с изграждането, поддържането и модернизацията на транспортната инфраструктура на страната. Целта ни е да се възползваме максимално от фондовете на Европейския съюз, като същевременно продължим реформите, които сме започнали. Крайната цел, която преследваме, е да повишим нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги, достъпността и регионалната обвързаност.

През 2012 г. се предвижда да приключи подготовката на Националната програма за развитие на Република България: "България 2020". Стратегическият документ ще определи рамката за развитие на страната и в частност на транспортния сектор до 2020 г. В областта на транспорта дейностите ще се осъществяват по приоритет "подобряване на транспортната свързаност". По отношение на бъдещото развитие на транспортната система са дефинирани няколко приоритетни насоки. Сред тях е подобряването на енергийната ефективност на превозните средства от всички видове транспорт, както и развиване и внедряване на устойчиви горива и системи за задвижване. Приоритет е и оптимизирането на работата на мултимодални логистични вериги, включително чрез по-широкото използване на видове транспорт с присъщо по-ефективно използване на ресурсите там, където други технологични нововъведения може да се окажат недостатъчни - например при товарния превоз на дълги разстояния. Ще работим и за по-ефективното използване на транспорта и инфраструктурата чрез подобрени системи за управление на трафика и информационно обслужване. Това може да стане чрез системи като ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS и др. Сред приоритетите са и усъвършенстваните логистични и пазарни мерки, като например пълно развитие на интегриран европейски железопътен пазар, снемане на ограниченията за каботажа, премахване на бариерите пред морския транспорт на близки разстояния, свободно ценообразуване и т.н.

Предвиждат ли се промени в оперативна програма " Транспорт " за следващия програмен период?

- Бъдещите инвестиционни приоритети като цяло ще следват логиката от сегашния програмен период с фокус върху ключови пътни и железопътни проекти, разположени върху основната ТЕН-Т мрежа, а доколкото е възможно - и от разширената мрежа. От тази гледна точка вероятно ще се запази структурата на програмата, разбира се, в резултат на по-детайлни анализи, които предстоят, ще се реши формулирането на приоритетите вътре в самата програма. Към 2020 г. България трябва да е изградила изцяло коридора (пътни и железопътни връзки) от сръбската граница до гръцката и турската граница, както и отклонението до Бургас. Друго голямо предизвикателство ще бъде довършването на АМ "Струма", както и изграждането на АМ "Хемус". Друг важен проект, който е от голямо значение за нашата страна, е доставката на подвижен състав за пътническите железопътни превози. Ще се обсъди структурирането по нов начин на приоритетните оси, като например може да бъдат разделени на принципа развитие на основната ТЕН-Т мрежа и развитие на разширената ТЕН-Т мрежа.

Какво е развитието на подготовката на механизма Connecting Europe? Кои проекти в България ще бъдат финансирани чрез него?

- Разговорите по формата на този инструмент продължават. Знаете, че се предвижда конкурентен подбор на проекти при него, проекти, които са като цяло предефинирани. Ние сме на мнение, че има две групи проекти, кона първо място предлагаме да се финансират отсечки от жп линията Видин - Мездра, както и подобряване на навигацията по река Дунав.

Моля ви за кратък анализ на свършеното досега: изпълнение на основните проекти, причини за добрия ход и качество, както и обратното -за забавяне.

- През последните години извървяхме много дълъг път в работата по големите инфраструктурни обекти. През 2009 г. оперативна програма "Транспорт" бе на последно място по договорени и разплатени средства, днес тя е на първо. Договорените средства за цялата програма възлизат на над 3.3 млрд. лв., или над 85% от бюджета й, а разплатените са над 989 млн. лв., или около 25%. С тези средства се изграждат пътища, жп линии, метрото.

Строят се над 200 км магистрали и скоростни пътища, а над 400 км железопътни линии в страната се модернизират. Двата етапа от разширението на софийското метро също се осъществяват - чрез ОП "Транспорт". Милиони евро се инвестират в изграждането на системи за подобряване на корабоплаването в Черно море и по река Дунав.

Съвсем скоро всички български граждани ще усетят ползите от всички тези проекти. През тази година ще бъдат пуснати в експлоатация първите готови обекти, финансирани по програмата. Края на юни ще бъдат завършени лотове 2 и 3 на АМ "Тракия", а трасето ще бъде пуснато в експлоатация до Петолъчката. Това ще спести време и най-вече ще намали трагичните инциденти, особено през юли и август, когато е основният трафик към морските курорти. През месец май очакваме да завърши и проектът за разширение на столичното метро от "Младост 1" до "Цариградско шосе", а през август - от "Обеля" до бул. "Черни връх". Това е един от най-успешните проекти, като благодарение на добрата работа беше съгласувано и прието от ЕК предложението на българската страна през този програмен период да бъде финансирано и изграждането на отсечката до летище София. В тази връзка подготвяме изменение в оперативната програма с цел осигуряване на необходимите средства.

През тази година ще бъде завършена и жп отсечката Свиленград - турска граница, която е част от проекта "Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граници". В процес на изпълнение са жп проектите "Септември - Пловдив" и "Пловдив - Бургас". В пътния сектор се изпълняват проектите за изграждане на АМ "Марица", лотове 1 и 2, АМ "Струма" - лотове 1, 2 и 4. По ОП "Транспорт" се изграждат и отсечките Кърджали - Подкова и връзката на АМ "Хемус" със Софийския околовръстен път. На 24 февруари стартираха тръжните процедури за изграждане на обходите на Враца и Монтана. Във водния сектор се изпълнява проектът за изграждане на Речна информационна система в българската част от река Дунав, като със средства по програмата ще бъде осъществена и фаза три от морската информационна система. За следващия програмен период остава изпълнението на проекта за подобряване на корабоплаването по Дунав.

За успешното изпълнение на една инфраструктурна програма като ОП "Транспорт" е важно да има добре подготвени проекти, чието изпълнение може да започне навреме.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed