Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: "Тракия" - първата голяма магистрала, завършена изцяло

Интервю на министър Ивайло Московски за вестник "Строителство Градът", 02.06.2012 г.

Лот 2 на "Тракия" е на финалната права. Обратното броене започна от днес (1 юни). Той е първият лот от аутобана в строителство, но цялостната картина се придобива от общия труд на строители, надзорници, проектанти, възложители, управляващ орган, Европейска комисия и... журналисти. Затова "Тракия" имаше характер на "проходилка", но стана стандарт за останалите пътни обекти и накрая се превърна в знаков обект (министър Томислав Дончев). Ще бъде запомнена и ще остане в историята като първата голяма магистрала, завършена изцяло. Тя е част от най-важните, ще бъде от най-използваните (министър Ивайло Московски). За строителите представлява натрупан опит, усилия, работа, работни места. За териториите, през които минава, е надежда за нови инвестиции. Лот 2 постави началото на всичко това.

Министър Московски, с какво ще запомните магистрала "Тракия", когато един ден се окаже, че в България всички магистрали и скоростни пътища са построени?

- Магистрала "Тракия" ще бъде запомнена като първата голяма магистрала, завършена изцяло. Тя е част от основната транспортна мрежа на Европейския съюз и е важна по много причини. "Тракия" се явява основна връзка, по която да се достигнат страните от Близкия изток и Азия, а същевременно с това и основна транспортна артерия, по която товарите от пристанище Бургас могат да бъдат превозени до вътрешността на страната и съседните страни. Тази транспортна връзка е много важна за нашата страна, това е и причината паралелно с проекта за "Тракия" да модернизираме и железопътната линия Пловдив - Бургас. По този начин в края на 2014 г. ще имаме развита железопътна и пътна инфраструктура, която свързва Източна със Западна България.

Магистрала "Тракия" е разделена на 3 лота с различна дължина, изпълнители и особености. Какво е становището ви за изпълнението и управлението на всеки един от тях?

- Работата по магистрала "Тракия" се движи с много добри темпове. До момента по лот 2 са изпълнени 95% от строителните дейности, по лот 3 - около 85%, и лот 4 - 60%. На този етап не съществуват предпоставки работата да бъде забавена като управляващият орган на оперативна програма "Транспорт", бенефициентът и изпълнителите по трите лота полагат максимални усилия, за да бъде пуснато в експлоатация цялото трасе до Петолъчката. Това ще спести не само време на пътуващите към черноморските ни курорти, но и ще доведе до намаляване на трагичните инциденти, които за съжаление през летните месеци се увеличават.

Сключените договори по проекта за трите лота възлизат на над 485 млн. лв. Към този момент за изграждането на лот 2 са изплатени над 85 млн. лв. Въпреки че това е национален проект, сами разбирате, че голяма част от тези средства фактически се инвестират в региона - като инфраструктура, работни места, доставки и т.н. Затова са толкова важни европейските средства - в условията на финансова криза те могат да са двигател на икономиката на цели региони. Отчитаме много добро финансово изпълнение и по другите два лота - изплатени са над 93 млн. лв. по лот 3 и над 86 млн. лв. за лот 4.

Как преценявате контрола по време на строителството, упражняван от строителния надзор и от възложителя? Какво е мнението ви за управлението на проекта?

- Контролът върху изпълнението на проекта се осъществява на няколко нива.

Сключени са договори със строителен надзор и постоянен авторски надзор за всеки лот. Извършва се ежедневен регионален мониторинг от представители на областните пътни управления за лот 2, 3 и 4, съответно ОПУ - Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Определен е екип за управление на проекта при бенефициента, който организира, координира и контролира извършваните дейности и следи за спазването на графика за изпълнение на проекта.

Извършват се проверки на място от управляващия орган на ОП "Транспорт", както и от сертифициращия орган към Министерството на финансите. Правят се и редовни проверки от представители на Европейската комисия.

Констатираните пропуски се отстраняват своевременно. Не се прави компромис с качеството на строителство за сметка на кратките срокове.

Екипът за управление на проекта, както и останалите отговорни лица и институции извършват всички дейности, необходими за осигуряване на навременно и качествено изпълнение на проекта.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed