Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Валери Борисов: За първи път износът на стоки и услуги от ИКТ сектора надхвърли 2 млрд. евро 18.12.2012
Голям размер

„За първи път през миналата година, износът на стоки и услуги от ИКТ сектора надхвърли 2 млрд. евро, с което за пореден път доказва, че е един от най-иновативните в цялата икономика”. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на Осмия национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност”.

България се утвърждава като аутсорсинг дестинация не само за поддържащи бизнес процеси, но и за иновативни изследователски и развойни дейности, добави Борисов. Той подчерта, че електронното управление дава възможност на утвърдени български компании да покажат световно ниво, тъй като задачите, които трябва да решат са предизвикателство дори за глобални фирми.

По думите на Борисов български фирми изпълняват всички 13 отделни дейности в двата най-големи проекта в областта на електронното управление, финансирани от ОПАК общо с около 30 милиона лева. Още през пролетта на 2013 година ще бъдат представени техните иновативните технологични решения, за да бъдат осигурени по-добри публични услуги за гражданите и бизнеса. Една от най-предизвикателните задачи, която изисква иновативни технологични решения, е създаването на регистър на електронната идентичност.

Предстои също 30 основни регистъра като ЕСГРАОН, Търговския, Имотния, както и регистъра на моторни превозни средства да обменят данни помежду си чрез служебни електронни услуги. „Минималният  финансов ефект от реализирането на служебните е-услуги надхвърля 80 млн. лв. годишно”, каза заместник-министърът.

 

Емилия Филчева, Пресцентър,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Тел: 02/ 9409 434
0887 884 880
e-mail:
ephilcheva@mtitc.government.bg
e-mail: press@mtitc.government.bg

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed