Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
quality of service   качество на услугата

Quality of service (QoS) refers to the capability of a network to provide better service to selected network traffic over various technologies.

The European Union intends to ensure the availability of a minimum set of high-quality services that are available to all users at an affordable price, without distortion of competition. It therefore lays down obligations with regard to the provision of certain mandatory services, such as the retail provision of leased lines. It also establishes end-users' rights and the corresponding obligations of undertakings that provide publicly available electronic communications networks and services.

Необходимо e да бъде осигурено изпълнението на изискванията по отношение на редица характеристики на услугата от гледна точка на осигуряваното качество, включително на гарантирани скорости, закъснение, загуба на пакети и сигурност по отношение на пренасяната информация в мрежата.

 

queue   опашка
A sequence of stored computer data or programs awaiting processing that are processed in the order in which they have been sent. Поредица от запаметени компютърни данни или програми, които чакат да бъдат обработени и които се обработват по реда на тяхното изпращане.
quit   прекратяване
Ends the work without writing out a new file or new version of the exiting work file unless there is a save that interrupts before dumping the session. Приключва работата, без да записва нов файл или нова версия на съществуващия работен файл, освен ако запаметяването не е прекъснато преди края на сесията.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed