Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Участниците в Първия регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG могат да кандидатстват за стипендия за работа в Секретариата на IGF в Женева за шест месеца

На 3 юни София ще бъде домакин на Първия регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG под надслов „Интернет управление на всички заинтересовани страни: от глобалните дебати към реалностите в Югоизточна Европа”. Събитието предшества тазгодишното издание на ЕвроДИГ - 4 и 5 юни, София.

В рамките на регионалната инициатива, Форумът за интернет управление (IGF), чрез своя програма предоставя стипендия за хора, които проявяват интерес в областта на интернет управлението. Програмата дава възможност за работа в Секретариата на IGF, в Женева, Швейцария, за период от шест месеца (с възможност за разширяване до 9 месеца). Стипендиантите ще приодобият опит в политиката и дебата, съврзан с управлението на Интернет. Предимство при кандидатстване имат представители от страните на Югоизточна Европа.

Участниците в Регионалния форум (SEEDIG), които проявяват интерес към стипендиантската програма е необходимо да изпратят заявление за участие на адрес see@intgovforum.org. Материалите за участие включват: автобиография, мотивационно писмо, както и имената и данните за контакт на две референтни лица.

Крайният срок за кандидатстване е 7 юни 2015 г.

Участието в Регионалния форум (SEEDIG) и ЕвроДИГ 2015 е без такса, но е необходима регистрация, която може да направите на адрес http://www.eurodig.org/registration-form/ до 31 май 2015 г.

Допълнителни изисквания на стипендиантската програма

-          Номинираните участници трябва да докажат силния си интерес по въпросите, свързани с управлението на Интернет;

-          Задължително условие е владеенето на английски език (общото владеене на френски език или друг език на държавите –членки на ООН е желателно);

-          След края на стипендианската програма участникът трябва да се завърне в родината си и да използва придобитите знания и опит по време на стажа в процеса на управление на интернет на национално ниво;

-          В рамките на стажантската програма на участниците ще бъдат изплащани средства за покриване на допустими ежедневни разходи. Разходите по пътуванията по време на стажа (от и до страната на произход) се поемат от Организацията на обединетите нации;

-          Кандидати с двойно гражданство няма да бъдат допускани.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed