Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Министър Славински бе удостоен с почетно академично звание 29.11.2000

На церемония в аулата на Нов български университет, която се състоя на 29 ноември т.г., Антони Славински, министър на транспорта и съобщенията, бе удостоен със званието почетен професор на НБУ. Сред гостите на тържеството бяха видни представители на академичната общност у нас, служители от Министерството на транспорта и съобщенията, ръководители на БТК-ЕАД, представители на Научноизследователския институт по съобщения, много студенти. Доцент Йорданка Славова запозна присъстващите с мотивите на департамент Телекомуникации при НБУ за откриване на процедурата по присъждане на академичното звание.

     С департамент Телекомуникации Антони Славински е свързан още от учредяването му през 1994 г. Рецензент е на първите му квалификационни програми по кабелни телевизии и играе важна роля при съставяне плана за развитие на департамента. От 1997 г. е член на съвета на департамента, а от 2 години изпълнява длъжността директор на магистърска програма "Телекомуникации". В тази си функция той е свързан със създаването на международния Консултативен съвет на програмата и привличането на водещи фирми към учебната и изследователска дейност на департамента. По предложение на департамент "Телекомуникации", академичният съвет на НБУ на свое заседание на 19 септември т.г. избра Антони Славински за ръководител на департамента. Той е член на настоятелството на НБУ.

     Научният принос на Антони Славински са над петдесет публикации с научно-приложен характер, публикувани в страната и чужбина. Част от разработките му са патентовани и за тях са издадени авторски свидетелства. Многократно е бил научен ръководител на екипи от български и чуждестранни специалисти, разработвали най-големите проекти по телекомуникации в периода след 1990 г., сред които е и програма ДОН за цифровизация на мрежата у нас. С името на Антони Славински се свързват важни промени в българското телекомуникационно законодателство. Ректорът на НБУ проф. Иванка Апостолова връчи на Антони Славински диплома за удостояване със звание почетен професор. След тази церемония и множеството поздравления, министър Славински изнесе лекция на тема "Предизвикателствата на информационното общество и нашата готовност за тях". Тя се вписа в традицията на факултета по продължаващо обучение към департамент Телекомуникации на НБУ, видни учени и политици да информират студентите за процесите в страната, развиващи се 10 години след падането на Берлинската стена.

     Аулата на Нов български университет се превърна в арена на сериозен дебат, според думите на един от изказващите се студенти, когато започна разговорът между министър Славински и участниците в академичното тържество. В откровен разговор бяха споделени проблемите на младите хора и възможностите им за реализация в страната, тяхната мотивация за работа тук. Очертан бе интересният факт, че в анкетата сред студентите на НБУ на въпроса имат ли намерение да работят зад граница, само 7 процента от тях са отговорили положително.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Септември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed