Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Министър Данаил Папазов и комисар Сийм Калас участваха в Международната конференция на морските пристанища 31.05.2013
Голям размер

До края на годината трябва да разполагаме с подробен план за развитие на морските и речните пристанища в България. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на съвместната пресконференция със заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас. Събитието бе част от Международната конференция на морските пристанища, която се проведе в периода 30 – 31 май в гр. Варна.

„Крайно време е да се намери територия за разширение на пристанищата в Бургас и Варна“, каза министър Папазов. По думите му така ще се освободи централната част на тези градове от една страна и ще се създадат условия за дългосрочното им развитие, от друга. „Много важна е и връзката на пристанищата с другите видове транспорт и най-вече с железопътния, който е приоритет и за Европейския съюз“, допълни Данаил Папазов. Според него пътната инфраструктура на Европа е претоварена и през следващите години може да се очаква нарастване на обемите на товарите както по направлението Рейн – Майн – Дунав, така и по железопътната мрежа. Затова и нашата страна трябва да предприеме последователни стъпки за развитието на този транспорт.

Министър Папазов подчерта, че в пристанищната система на Европа се наблюдава дисбаланс в развитието на северните и източните пристанища. Това е не само предизвикателство пред бъдещото развитие на българските портове, но и възможност за отваряне на ЕС към пазарите на Изтока. Нарастващият обем товаропотоци през Черно море към Европа повишава значението на река Дунав като стратегически транспортен коридор. В този контекст българското правителство ще фокусира усилията си върху развитието и модернизирането на българските пристанища и превръщането им в ефективни конкурентоспособни европейски транспортни центрове.

Комисарят по въпросите на транспорта Сийм Калас отбеляза, че бъдещото развитие на пристанищата ще бъде свързано с подобряване на свързаността на портовете с другите видове транспорти. Според него модернизирането на  пристанищната среда ще спомогне за насърчаване на развитието им като икономически субекти, които могат да предложат по-добри услуги на своите клиенти.

*Европейската организация на морските пристанища (ESPO) – обединява усилията на заинтересованите страни за влияние при формирането на политиките на ЕС за постигане на сигурен, ефективен и екологично съобразен пристанищен сектор - ключов елемент в транспортния бизнес, където свободните пазарни отношения доминират.
ESPO е организатор или съорганизатор на всички по-големи и авторитетни международни форуми в областта на морския транспорт и пристанищното дело. Организацията активно сътрудничи с ЕК при обсъждането, изготвянето и прилагането на директивите и регламентите, касаещи сферата на морския транспорт и развитието на пристанищата. Пълноправни членове, на принципа на националното представителство, са всички страни-членки на ЕС, които имат морски пристанища.

Организацията има 20 годишна история, но за първи път традиционната годишна конференция на европейските морски пристанища, се състоя в страна от Черноморския регион. В двата дни на събитието представители на пристанищните власти, пристанищни оператори и други заинтересовани страни, свързани с морския бизнес и регионалното развитие, обсъдиха  възможностите за насърчаване повишаването на конкурентоспособността чрез механизмите на партньорство и съвместни инициативи. Конкретните въпроси, които бяха разгледани в рамките на форума включват интеграция на пристанищата в инфраструктурните коридори, маркетинг и реклама на пристанищните райони, стратегии за развитие.

  

 

Милан Мартинов, 
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията,
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Тел: +359 2 9409 625/301 
e-mail: 
mmartinov@mtitc.government.bg
press@mtitc.government.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Януари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed