Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проектите на МТИТС за електронна идентичност и автоматичен обмен на данни между администрациите получиха награди за добри практики от ОПАК 23.10.2013
Голям размер

Два от проектите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) в областта на електронното управление получиха награди за добри практики от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Проект К10-31-1/07.09.2010г. „Развитие на административното обслужване по електронен път“ и проект К11-32-1/20.09.2011 „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство“ се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Те са на обща стойност близо 30 милиона лева.

В рамките на приключилите дейности, е създаден регистър на електронна идентичност на потребителите и е внедрена централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност. Това каза по време на церемонията за връчване на наградите главният секретар на МТИТС Иван Марков.

Продължава работата по „свързването“ на 34 регистъра и информационни системи на централната администрация. Създадени са 24 електронни услуги за граждани, както и 50 електронни административни услуги за Столична община. Разработени и внедрени са 10 електронни административни услуги за община Пловдив, каза по време на церемонията за връчване на наградите главният секретар на министерството Иван Марков.

МТИТС е бенефициент по 4 проекта, финансирани по ОП ”Административен капацитет” на обща стойност над 50 млн. лева. Преди броени дни бе сключен договор за проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” на стойност над 20 млн. лв. Дейностите предвиждат разработване на нови секторни и комплексни електронни услуги, както и изграждане на е-здравеопазване, е-образование, е-възлагане и е-правосъдие.  

 

Емилия Филчева, Пресцентър,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Тел: 02/ 9409 434
0887 884 880
e-mail: ephilcheva@mtitc.government.bg
e-mail: press@mtitc.government.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Февруари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed