Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Експерти от МТИТС взеха участие в подготвителни срещи за организацията на Регионален форум по интернет управление и EuroDIG 2015 29.01.2015
Голям размер

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е институционален партньор на Уникарт, България в организацията и провеждането на Регионален форум по Интернет управление и Европейския диалог за Интернет управление (EuroDIG),  които ще се проведат в София от 3 до 5 юни 2015 г. Домакини на EuroDIG ежегодно са различни европейски държави, като различното тази година е че форумът ще бъде предшестван от Регионална среща на държавите от Югоизточна Европа по въпросите на Интернет управлението.

Експерти от МТИТС взеха участие в обсъждането на дневния ред на двата форума. На срещата присъстваха още представители на националния организатор, международния организационен екип, Европейската комисия, Съвета на Европа, Европейския съюз по радиоразпръскване, Министерството на външните работи, Комисията за регулиране на съобщенията, представители на европейската и българската интернет общност, спонсориращи събитието международни организации и др.

Получените общо 72 предложения бяха разделени в няколко  водещи категории: Иновации и икономическо развитие, Човешки права, Достъпност (Равенство/Цифрово разделение), Участие във формулирането на политиката за управление на Интернет, Сигурност и др. По-важните теми, които предстои да бъдат включени в панелните дискусии на форумите са: Участие във формиране на политика по Интернет управление, Мрежова неутралност, Сигурност на процесите при управлението на Интернет, Единен цифров пазар, Свобода на общуване в информационната среда и др. Особено внимание беше обърнато на специфичните проблеми в областта на Интернет управлението за страните от Югоизточна Европа. Според представителите на Съвета на Европа, Правителствения консултативен комитет и международния организационен екип поставянето на акцента върху регионалния аспект на разглежданите въпроси е от особена важност. В тази връзка по време на Регионалната кръгла маса, която ще се проведе на 3 юни се очаква да се формулират проблемите на региона, които да бъдат обсъдени в рамките на EuroDIG 2015.

За мото на Регионалния форум по Интернет управление беше избрано: „Интернет управление на всички заинтересовани страни: от глобалните дебати към реалностите в Югоизточна Европа”, а за мото на отворената платформа EuroDIG 2015 – „Да развиваме Интернет заедно!”.

Повече информация за събитията може да намерите на интернет страницата www.eurodig.org и на следния линк.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Октомври
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed