Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Започна преразглеждането на регулаторната рамка на Европейския съюз в областта на електронните съобщения 15.09.2016
Голям размер

Новият пакет за реформа на правилата на Европейския съюз (ЕС) в областта на електронните съобщения бе представен от Европейската комисия на 14 септември 2016 г. Това е набор от инициативи и законодателни предложения, в изпълнение на Стратегията за цифров единен пазар, които предвиждат амбициозна реформа на правилата в областта на електронните съобщения, нови инициативи за интернет свързаност и повишаване на европейската конкурентоспособност.

Една от новите стратегически цели до 2025 г. е училищата, университетите, научноизследователските и транспортни центрове, както и доставчиците на обществени услуги, да имат достъп до интернет с изключително висока скорост (позволяващ на потребителите да изтеглят/качват данни с обем 1 Gbps). В момента такава скорост на достъп до световната мрежа е привилегия за сравнително малък процент потребители.

Предвижда се всички европейски домакинства, както в селата, така и градовете, да имат достъп до интернет със скорост на изтегляне от поне 100 Mbps. В момента на толкова бърз интернет се радват само жителите на големите градове в Европа.

До 2025 година във всички градски райони, по всички главни пътища и железопътни линии следва да има непрекъснато покритие с пето поколение системи за безжична комуникация 5G. Като междинна цел до 2020 г., 5G следва да се предлага на пазара в поне един голям град във всяка държава от ЕС.

За изпълнението на стратегическите цели, ЕК предлага нов Европейски кодекс за електронните съобщения. Той е ориентиран към опростени правила, с които за всички предприятия ще стане по-привлекателно да инвестират в нова висококачествена инфраструктура навсякъде в ЕС. Кодексът предвижда и по-добра защита на потребителите. С актуализираните правила се улеснява смяната на доставчика, когато гражданите са се абонирали за пакет от услуги (комбинация от интернет, телефон, телевизия, мобилни услуги и т.н.). Гарантира се правото на възрастните хора, хората с увреждания и получаващите социални помощи на договор за интернет на достъпни цени.

За новите участници на пазара на интернет услуги, като социалните платформи и мобилни приложения за съобщения и разговори, също ще се прилагат определени правила за да се повиши безопасността на онлайн средата. Те ще трябва да предоставят възможност на потребителите, чрез подобни онлайн услуги, безплатно да звънят на 112 – номера на ЕС за спешни повиквания.

Предложените законодателни инициативи и по-специално новият Европейски кодекс за електронните съобщения,  са от особена важност за развитието на сектора в Република България и са залегнали в предварителните национални приоритети за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г., когато се очаква да завърши преговорния процес по тях.

В тази връзка Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) приканва заинтересованите лица да представят становища и коментари по предложението на ЕК за Европейски кодекс за електронните съобщения на електронен адрес: mail@mtitc.government.bg

Текстовете на предложението на ЕК за Европейски кодекс за електронните съобщения могат да бъдат намерени на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code

Предвид значимостта на законодателното предложение на ЕК, МТИТС организира среща със всички заинтересовани страни на 11 октомври 2016 г., в сградата на министерството на ул. „Дякон Игнатий“ № 9.

Лице за контакт: г-жа Петя Чакърова – младши експерт в дирекция „Съобщения“, тел. 02 949 2227, e-mail: pchakarova@mtitc.government.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Май
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed