Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Република България (1999-2000 г.).

1 9 9 9  г.

 

1999 (5 юли). Редовни: Исторически забележителности - български чешми (I част). Худ. П. Петрунов. П. офсет. Наз. Г 133/4:14. Листа (10х10).

4407 - чешмата в девическия метох на Сопотския манастир; 4408 - Пеевската чешма в Копривщица; 4409 - старата чешма в Сандански.

440744084409
cheshmi-001.jpg (22419 bytes)cheshmi-010.jpg (54177 bytes)cheshmi-018.jpg (22889 bytes)
0,01 лв.0,10 лв.0,18 лв.

Тиражи: неустановени.

* В поредицата още: 4415 и 4439-4440.

 

1999 (20 юли). Европейска филателна изложба "България' 99" - световно природно наследство: Национален парк Пирин (цветя). Блок. Худ. Кр. Деспотова. П. офсет. Наз. Р 131/4:13. Размери 110 х 105 мм.

а) урумов окситропис; б) трансилванска камбанка; в) баканска перуника; г) петниста тинтява; на полето на блока - панорамен изглед от Пирин.

4410
pirin-b.jpg (230029 bytes)
2,40 лв. (4х0,60 лв.)

Тираж: 20 000.

 

1999 (27 юли). Ядливи гъби. Худ. К. Константинова. П. офсет. Наз. Г 131/4: 13. Блок - листа (2х2) с 4411-4414 заедно.

4411 - зелена гълъбка; 4412 - полска печурка; 4413 - меднянка; 4414 - виолетка; на рамката на листа - челядинка.

4411-4414
mushrooms-b.jpg (173442 bytes)
Блок-лист (0,10+0,18+0,20+0,60 лв.)

Тираж: по 80 000 (80 000 блок-листа).

 

1999 (3 август). Редовни: Исторически залбележителности - български чешми (II част). Худ. П. Петрунов. П. офсет. Наз. Г 133/4:14. Листа (10х10).

Бухаловата чешма в Карлово.

4415
cheshmi-020.jpg (25509 bytes)
0,20 лв.

Тираж: неустановен.

* В поредицата още: 4407-4409 и 4439-4440.

 

1999 (10 август). Пълно слънчево затъмнение 1999 г Худ. Е Иванов и Т. Лихо. П. офсет. Наз Р 13. Размери 90х90 мм

Космографско-географско описание на пълното слънчево затъмнение от 11 август 1999 г., астрологически символи.

4416
solar-ecl-b.jpg (126046 bytes)
0,20 лв.

Тираж: 80 000.

 

1999 (23 септември). 100 г. организирано земеделско движение в България. Худ. Р. Карапантева. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10х5).

Символи на земеделските съюзи в България - четирилистна детелина и хляб-слънце.

4417
zemedelsko-dvijenie.JPG (29978 bytes)
0,18 лв.

Тираж: 500 000.

1999 (5 октомври). Европейска филателна изложба "България' 99" - 120 г. български съобщения, 120 г. българска пощенска марка, 125 г. Всемирен пощенски съюз. Блок. Худ. О. Гочев. П. офсет. Наз. Р 13:131/4. Размери 110х100 мм.

Фрагменти от българските марки "Голям лъв", "Голям гълъб", "За доплащане" (Т2) и от българския международен купон за платен отговор; пътувал "сантимов" плик, емблемата на пощите в Царство България, емблемата на ВПС.

4418
125g-vps-b.jpg (260132 bytes)
2,40 лв. (4х0,60 лв.)

Тираж: 20000.

 

1999 (6 октомври). Гнездене на пойни птици. Худ. З. Стоянов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10х5).

4419 - черночела сврачка; 4420 - имелов дрозд; 4421 - сивогуша завирушка; 4422 - градинска овесарка.

4419442044214422
gnezda-008.JPG (33916 bytes)gnezda-018.JPG (39188 bytes)gnezda-020.JPG (37647 bytes)gnezda-060.JPG (38882 bytes)
0,08 лв.0,18 лв.0,20 лв.0,60 лв.

Тиражи: 4419-4421 - по 250 000; 4422 - 90 000.

 

1999 (8 октомври). Защитени животни в България - костенурки. Худ. П. Петрунов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5х10).

4423 - шипобедрена сухоземна костенурка; 4424 - обикновена блатна костенурка; 4425 - шипоопашата сухоземна костенурка; 4426 - каспийска блатна костенурка.

44234424
kostenurki-010.JPG (33946 bytes)kostenurki-018.JPG (34807 bytes)
0,10 лв.0,18 лв.
44254426
kostenurki-030.JPG (33890 bytes)kostenurki-060.JPG (32645 bytes)
0,30 лв.0,60 лв.

Тиражи: 4423-4425 - по 250 000; 4426 - 90 000.

 

1999 (10 октомври). Върхове на българския олимпийски спорт. Худ. Г. Гаделев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5х10).

Олимпийски дисциплини, в които България е спечелила най-много медали.

44274428
olimp-010.jpg (34877 bytes)olimp-020.jpg (35276 bytes)
0,10 лв.0,20 лв.
44294430
olimp-030.jpg (34214 bytes)olimp-060.jpg (32630 bytes)
0,30 лв.0,60 лв.

Тиражи: 4427-4429 - по 200 000; 4430 - 90 000.

 

1999 (8 ноември). 10 г. Европейски съвет на полицейските синдикати Худ. М. Чанков. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5х10).

Полицейска лампа, емблемата на юбиляра.

4431
polic-cindikat.JPG (35539 bytes)
0,18 лв.

Тираж: 200 000.

 

1999 (15 ноември). Редовни - Панагюрско златно съкровище, IV в. пр..Хр. Худ. М. Чолакова. П. офсет. Наз. Г 133/4:14. Листа (10х10).

Детайли от ритоните от съкровището

443244334434
sykrovishte-002.JPG (20916 bytes)sykrovishte-003.JPG (19330 bytes)sykrovishte-005.JPG (20440 bytes)
0,02 лв.0,03 лв.0,05 лв.
44354436
sykrovishte-030.JPG (20898 bytes)sykrovishte-100.JPG (19624 bytes)
0,30 лв.1,00 лв.

Тиражи: неустановени.

 

1999 (22 ноември). Рождество Христово - Коледа. Худ. К Андреев. П офсет. Наз. Г 13. Листа (10х5).

Детайли от икони от Несебър: 4437 - "Богородица Всевъзпявана", ок. 1600 г.; 4438 - "Христос Вседържител", 1607 г.

44374438
ikoni-018.JPG (37596 bytes)ikoni-060.JPG (37416 bytes)
0,18 лв.0,60 лв.

Тиражи: 4437 - 1 000 000; 4438 - 320 000.

 

1999 (22 ноември). Редовни: Исторически забележителности - български чешми (III част). Худ. П. Петрунов. П. офсет. Наз. Г 133/4:14. Листа (10х10).

4439 - Пауновата чешма в Карлово; 4440 - чешмата в Соколския манастир.

44394440
cheshmi-008.jpg (21966 bytes)cheshmi-060.jpg (22479 bytes)
0,08 лв.0,60 лв.

Тиражи: неустановени.

* В поредицата още: 4407-4409 и 4415.

 

1999 (6 декември). Скаутите в България. Худ. Т. Алексиева. П офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (5х10).

4441 - отговорност за себе си; 4442 - помощ за другите; 4443 - обещанието на скаута; 4444 - вяра в Бога.

44414442
scout-010.JPG (37528 bytes)scout-018.JPG (36869 bytes)
0,10 лв.0,18 лв.
44434444
scout-030.JPG (33761 bytes)scout-060.JPG (33592 bytes)
0,30 лв.0,60 лв.

ТНиражи: 441-4443 - по 450 000; 4444 - 80 000.

 

1999 (21 декември). Световно изложение ЕКСПО' 2005 - Аичи, Япония. Худ. Т. Лихо. П офсет. Наз. Г 13:131/4. Листа (10х5).

Емблемата на изложението с цвят от древното японско дърво гинкго.

4445
expo-japan.jpg (25587 bytes)
0,18 лв.

Тираж: 500 000.

 

2 0 0 0  г.

 

2000 (15 февруари). Начало на преговори за присъединяване на България към Европейския съюз. Худ. С. Даскалов. П офсет. Наз. Г. 13. Листа (5х10).

4446
europe.jpg (31172 bytes)
0,18 лв.

Тираж: 200 000.

 

2000 (22 март). Опазване на околната среда - щъркели. Блок. Худ. В. Паунов. П. офсет. Наз. Р 13:131/4. Размери 80х60 мм

Бял щъркел в гнездо с малки, черен щъркел, газещ в блато.

4447
shtyrkeli.jpg (102545 bytes)
0,60 лв.

Тираж: 80 000.

 

2000 (30 март). Български юбилейни годишнини - 200 г. от рождението на Петър Берон, 150 г. от рождението на Иван Вазов, 150 г. от рождението на Захарий Стоянов, 200 г. от рождението на Кольо Фичето. Худ. Ст. Петрунов (4448), Л. Методиев (4449), Л. Каралеев (4450) и А. Атанасов (4451). П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (5х10).

4448 - П. Берон (възрожденски просветен деец и учен), по картина на Н. Павлович; 4449 - Ив. Вазов (народен поет и писател); 4450 - З. Стоянов (националреволюционер, писател, обществен деец); 4451 - К. Фичето (възрожденски майстор-строител).

44484449
pberon.jpg (26965 bytes)vazov.jpg (28482 bytes)
0,10 лв.0,18 лв.
44504451
zstojanov.JPG (29939 bytes)kficheto.JPG (28783 bytes)
0,20 лв.0,50 лв.

Тиражи: 48 - 40 000; 4449-4450 - по 200 000; 451 - 500 000.

 

2000 (26 април). Европа 2000. Худ. Р. Колев. П офсет. Наз. Г 13. Листа (5х10).

4452 - икона "Богородица Умиление" (фрагмент), Несебър, ХIV в.; 4453 - "Мадона Лита" (фрагмент), картина на Леонардо да Винчи; на фона на марките - печатни платки.

44524453
europe2000-018.JPG (32876 bytes)europe2000-060.JPG (37810 bytes)
0,18 лв.0,60 лв.

Тиражи: 452 - 450 000; 453 - 350 000.

 

2000 (28 април). Летни олимпийски игри Сидни 2000. Худ. Б. Филчев. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (5х10).

44544455
sydney-010.JPG (24536 bytes)sydney-018.JPG (29382 bytes)
0,10 лв.0,18 лв.
44564457
sydney-020.JPG (30752 bytes)sydney-060.JPG (28409 bytes)
0,20 лв.0,60 лв.

Тиражи: 4454-4456 - по 400 000; 4457 - 80 000.

 

2000 (23 май). Българско изкуство (стогодишнини от рождението на известни творци). Худ. М. Колчев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5х10).

Фрагменти от: 4458 - "Задушница", картина от Пенчо Георгиев; 4459 - "Велико Търново", картина от Иван Христов; 4460 - "На чешмата", скулптура от Иван Фунев; 4461 - "Приятелки", картина от Асен Василиев.

44584459
kartini-ggeorgiev.JPG (35328 bytes)kartini-ihristov.JPG (34332 bytes)
0,18 лв.0,18 лв.
44604461
kartini-ifunev.JPG (34750 bytes)kartini-avasiliev.JPG (31679 bytes)
0,18 лв.0,18 лв.

Тиражи: 4458-4460 - по 300 000; 4461 - 40 000.

 

2000 (23 май). Световноизвестни детски приказки. Худ. Ал. Алексов. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Блок - листа (2х3) с 4462-4464 с винетки заедно.

4462 - "Котаракът с чизми", Шарл Перо; 4463 - "Червената шапчица", Братя Грим; 4464 - "Палечка", Ханс Кр. Андерсен; на винетките допълнителни илюстрации към съответните приказки.

4462-4464
prikazki-b.jpg (254286 bytes)
Блок-лист (3х0,18) лв.+3 вин.)

Тиражи: по 70 000 (70 000 блок-листа).

 

2000 (31 май). Световно търговско изложение ЕКСПО'2000 - Хановер. Худ. Г. Янков. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (4х10) с 20 марки и 20 винетки.

На марката - антична римска мозайка от Ст. Загора и компютърна клавиатура; на винетката - емблемата на българското участие на изложението.

4465
hannover.JPG (55956 bytes)
0,60 лв. (с вин.)

Тираж: 60 000.

 

2000 (20 юни). Чуждестранни юбилейни годишнини - 600 г. от рождението на Йоханес Гетунберг, 250 г. от смъртта на Йохан Себастиан Бах, 150 г. от рождението на Ги дьо Мопасан, 100 г. от рождението на Антоан дьо Сент Екзюпери. Худ. Ив. Богданов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5х10).

4466 - Й. Гутенберг (родоначалник на книгопечатането), текст от латинската библия; 4467 - Й. С. Бах (немски композитор), негов нотопис, Зилбермановия орган; 4468 - Ги дьо Мопасан (френски писател), негови произведения, картина от Сьора; 4469 - Сент Екзюпери (френски писател) като пилот, неговият герой Малкия принц, самолет.

44664467
bl-010.jpg (31258 bytes)bl-018.jpg (33351 bytes)
0,10 лв. 0,18 лв.
44684469
bl-020.jpg (30516 bytes)bl-060.jpg (30993 bytes)
0,20 лв.0,60 лв.

Тиражи: 4466-4468 - по 200 000; 4469 - 40 000.

 

2000 (3 юли). Дирижабли - 100 г. от първия полет на граф Цепелин. Худ. Хр. Алексиев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10х5).

4470 - "Льо Жон" и Айфеловата кула, Париж 1903 г.; 4471 - LZ "Ханза" и катедралата в Кьолн, 1912 г.; 4472 - N1 "Норге" и Националния монумент в Рим, 1926 г.; 4473 - LZ127 "Граф Цепелин" и храма "Св. Александър Невски", София 1929 г.

4470447144724473
zeppelin-010.JPG (31266 bytes)zeppelin-018.JPG (28311 bytes)zeppelin-020.JPG (33498 bytes)zeppelin-060.JPG (32211 bytes)
0,10 лв.0,18 лв.0,20 лв.0,60 лв.

Тиражи: 4470-4472 - по 300 000; 4473 - 80 000.

 

2000 (19 юли). 25 г. от Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, Хелзинки 1975 г. Блок. Худ. В. Китанов. П. офсет. Наз. Р 131/4:13. Размери 70х90 мм.

4474
helsinki-75.jpg (110264 bytes)
0,40 лв. (2х0,20 лв.)

Тираж: 40 000.

 

2000 (1 септември). Редовни: Нови християнски храмове (църкви) в България. Худ. Ив. Газдов. П. офсет. Наз. Г 14:133/4. Листа (10х10).

4475 - "Св. Атанасий" в с. Старцево; 4476 - "Св. Климент Охридски" в София (кв. Люлин"); 4477 - "Успение Богородично" в София (кв. "Ив. Вазов"); 4478 - "Св. Неделя" в с. Неделино; 4479 - "Успение Богородично" в София; 4480 - "Успение на Пресвета Богородица" в Пампорово.

447544764477
cherkvi-022.JPG (20391 bytes)cherkvi-024.JPG (18908 bytes)cherkvi-050.JPG (17165 bytes)
0,22 лв.0,24 лв.0,50 лв.
447844794480
cherkvi-065.JPG (19398 bytes)cherkvi-300.JPG (19520 bytes)cherkvi-500.JPG (19685 bytes)
0,65 лв.3,00 лв.5,00 лв.

Тиражи: неизвестни.

 

2000 (25 септември). Животни, аклиматизирани в България. Худ. Т. Варджиев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5х10).

4481 - алпийски козирог; 4482 - муфлон; 4483 - зубър; 4484 - тибетски як.

44814482
jivotni-010.JPG (28522 bytes)jivotni-022.JPG (30528 bytes)
0,10 лв.0,22 лв.
44834484
jivotni-030.JPG (28505 bytes)jivotni-065.JPG (28794 bytes)
0,30 лв.0,65 лв.

Тиражи: 4481-4483 - по 310 000; 4484 - 50 000.

 

2000 (17 октомври). Пролетни цветя. Худ. З. Стоянов. П. офсет. Наз. Г 13:131/4. Листа (10х5).

4485 - посевен гладиолус; 4486 - гълъбови очички; 4487 - горицвет; 4488 - червена съсънка.

44854486
cvetia-010.JPG (28936 bytes)cvetia-022.JPG (29410 bytes)
0,10 лв.0,22 лв.
44874488
cvetia-030.JPG (28933 bytes)cvetia-065.JPG (27771 bytes)
0,30 лв.0,65 лв.

Тиражи: 4485-4487 - по 260 000; 4488 - 50 000.

 

2000 (3 ноември). 50 г. Европейска конвенция за правата на човека. Худ. П. Петрунов. П. офсет. Наз Г 131/4:13. Листа (5х10).

4489
prava-na-choveka.JPG (30470 bytes)
0,65 лв.

Тираж: 60 000.

 

2000 (28 ноември). Български ордени 1878-1944. Худ. А. Апостолов, Ст. Кънчев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10х5).

4490 - "За храброст", 1880 г.; 4491 - "Св. Александър", 1882 г.; 4492 - "За гражданска заслуга", 1891 г.; 4493 - "Св. св. равноапостоли Кирил и Методий", 1909 г.

4490449144924493
ordeni-012.JPG (37278 bytes)ordeni-022.JPG (38274 bytes)ordeni-030.JPG (40932 bytes)ordeni-065.JPG (38887 bytes)
0,12 лв.0,22 лв.0,30 лв.0,65 лв.

Тиражи: 4490 - 600 000; 4491-4492 - по 70 000; 4493 - 50 000.

* 4490-4493 са отпечатани на фосфоресцираща хартия.

 

2000 (28 ноември). 2000 г. Рождество Христово. Худ. К. Андреев. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Блок-листа (2х2) с 4494-4497 заедно.

4494 - Св. Княз Борис I - Михаил; 4495 - Св. Софроний Врачански; 4496 - "Св. Богородица", детайл от икона 1799 г.; 4497 - Антим I - Екзарх Български.

4494-4497
rojdestvo-b.jpg (147679 bytes)
Блок-лист (2х0,22 лв.+2х0,65 лв.)

Тиражи: по 50 000 (50 000 блок-листа).

* 4494-4497 са отпечатани на фосфорисцираща хартия.

 

2000 (8 декември). 120 г. от приемането на първия закон за Върховната сметна палта. Худ. П. Рашков. П. офсет. Наз Г 13:131/4. Листа (10х5).

Първият печат на Върховната сметна палата.

4498
smetna-palata.JPG (28482 bytes)
0,22 лв.

Тираж: 100 000.

* 4494-4497 са отпечатани на фосфорисцираща хартия.

 

Каталогът отразява наличните данни за българските пощенски марки, отпечатани в периода 5 юли 1999 г. - 31 декември 2000 г. За редовните пощенски марки не се дават установени - в смисъл крайни тиражи, тъй като все още при необходимост номиналните стойности от отделните издания се допечатват. Включително и на фосфоресцираща хартия.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed