Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Маркоиздаване
Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
[13.06.2016]
Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията (МТИТС) започва работата си по подготовката на Тематичния план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални...
Тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2016 година
[13.11.2015]
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ...
Тематичен План за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2015 година
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА ...
Тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и специални пощенски печати през 2014 година
Тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и специални пощенски печати през 2014...
Всемирният пощенски съюз стартира онлайн публикация на бюлетините, съдържащи информация за пощенските марки, получавани по линията на международния обмен
С писмо № 4700(DDM.PPCR)1047/01.05.2013 г. ВПС информира, че бюлетините, съдържащи информация за пощенските марки, получавани по линия на международния обмен, може да бъде разгледана на интернет...
Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати за 2013 г.
Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати за 2013...
Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати за 2012 г.
Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати за 2012 ...
Тематичен план за издаване на пощенски марки през 2011 година
Тематичен план за издаване на български пощенски марки през...
Тематичен план за издаване на пощенски марки през 2010 година
Тематичен план за издаване на български пощенски марки през...
Тематичен план за издаване на пощенски марки през 2009 година
Тематичен план за издаване на пощенски марки през 2009 година...
Тематичен план за издаване на пощенски продукти през 2009 година
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2009...
Валидиране на нови пощенски марки
На 22.10.2016 г. от 14.00 ч., в Палата № 7, Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37,
[20.10.2016]
ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Международен панаир на колекционерите в България – супер котка на България“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Вид на...
На 22.10.2016 г. от 10.30 ч., в Палата № 7, Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37,
[20.10.2016]
ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Транспорт – мотоциклети“ – четири пощенски марки, четири пощенски марки в блок лист, една пощенска марка в блок, илюстрован пощенски плик със стандартен...
На 21.10.2016 г. от 11.30 ч., в Палата № 7, Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37,
[20.10.2016]
ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна – шипобедрена костенурка WWF“ – серия от четири пощенски марки в блок-лист от по 20 броя пощенски марки, серия от четири пощенски марки в...

      1234567891011 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed