Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Народна република България (1946-1960 г.)
1946 - 1948 гг.

1 9 4 6

1946 (22 септември). Провъзгласяване на България за Народна република. Худ. Б. Ангелушев. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Статуята на републиката (гипс), София, 1946 г.

613614615
34_4.jpg (18930 bytes)34_20.jpg (17599 bytes)34_50.jpg (16663 bytes)
4 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: 613 - 5 000 000; 614 - 1 000 000; 615 - 500 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1946 (2 декември). Партизани. Худ. Г. Богданов (616 и 620), Ал. Поплилов (617 и 619), Б. Ангелушев (618 и 622) и Ст. Кънчев (621). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Партизани. Худ. Г. Богданов (616 и 620), Ал. Поплилов (617 и 619), Б. Ангелушев (618 и 622) и Ст. Кънчев (621). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

616 и 620 - партизанин и войник в атака на фона на въстаналия народ; 617 и 619 - партизани на пост; 618 и 622 - партизанин и хайдутин; 621 - партизани в бой.

616617618
35_1.jpg (20056 bytes)35_4.jpg (21199 bytes)35_20.jpg (21330 bytes)
1 лв.4 лв.5 лв.
619620621622
36_5.jpg (21612 bytes)36_10.jpg (20394 bytes)36_30.jpg (16969 bytes)36_50.jpg (22902 bytes)
10 лв.20 лв.30 лв.50 лв.

Тиражи: 616-619 - по 1 000 000; 620-622 - по 220 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

 

1 9 4 7

1947 (2 януари). Зимна помощ. Худ. Ст. Кънчев (623, 626 и 630), Ал. Поплилов (624-625), Б. Ангелушев (627 и 629) и Л. Ненов (628). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Зимна помощ. Худ. Ст. Кънчев (623, 626 и 630), Ал. Поплилов (624-625), Б. Ангелушев (627 и 629) и Л. Ненов (628). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

623, 626 и 630 - монахиня и сирачета; 624-625 - сираче с подаръци; 627 и 629 - безпризорно дете; 628 - самотна жена с малко дете.

623624625626
37_1.jpg (20637 bytes)37_4.jpg (17515 bytes)37_9.jpg (18107 bytes)37_10.jpg (19432 bytes)
1 лв.4 лв.9 лв.10 лв.
627628629630
37_20.jpg (20154 bytes)38_30.jpg (21196 bytes)38_40.jpg (17249 bytes)38_50.jpg (18920 bytes)
20 лв.30 лв.40 лв.50 лв.

Тиражи: 623-625 - по 1 000 000; 626-630 - по 215 000.

* В употреба: до 12 юни 1948 г.

1947 (21 януари). Бойци против фашизма. Худ. Ст. Сотиров. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Бойци против фашизма. Худ. Ст. Сотиров. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

631 - Септемврийско въстание 1923 г.; 632 - въоръжената борба 1941-1944 г.; 633 - победата на 9 септември 1944 г.

631632633
42_20.jpg (18630 bytes)42_10.jpg (18699 bytes)42_70.jpg (19044 bytes)
20 лв.10 лв.70 лв.

Тиражи: 631-632 - по 400 000; 633 - 40 000.

* В употреба: до 1 март 1949 г.

* Основната част от тиража, 30 000 поредици, е предадена на Съюза на бойците против фашизма.

1947 (31 януари). Червен кръст (II издание, с променени цветове). Худ. Б. Ангелушев. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Червен кръст (II издание, с променени цветове). Худ. Б. Ангелушев. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Виж 565-572.

634636638640
40_2.jpg (18532 bytes)40_10.jpg (20942 bytes)40_30.jpg (18970 bytes)40_50.jpg (20871 bytes)
2 лв.10 лв.30 лв.50 лв.
635637639641
41_4.jpg (20345 bytes)41_20.jpg (20554 bytes)41_35.jpg (22064 bytes)41_100.jpg (24815 bytes)
4 лв.20 лв.35 лв.100 лв.

Тиражи: 634-636 - по 500 000; 637-641 - по 150 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (5 март). Сключване на мира с България. Худ. Ал. Поплилов (642) и Ст. Кънчев (643-644). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Сключване на мира с България. Худ. Ал. Поплилов (642) и Ст. Кънчев (643-644). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

642 - знамената на СССР, САЩ, Великобритания и България върху щит; 643-644 - гълъб на мира.

642643644
39_4.jpg (16382 bytes)39_10.jpg (14027 bytes)39_20.jpg (15815 bytes)
4 лв.10 лв.20 лв.

Тиражи: 642 - 5 000 000; 643 - 1 000 000; 644 - 500 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (31 май). Въздушна поща. V филателен конгрес във Велико Търново - Междуна-родна филателна изложба, Ню Йорк, май 1947 г. Худ. Ив. Манев. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Въздушна поща. V филателен конгрес във Велико Търново - Междуна-родна филателна изложба, Ню Йорк, май 1947 г. Худ. Ив. Манев. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Самолет над Статуята на свободата в Ню Йорк и Стамболовият мост над р. Янтра във В. Търново.

645
43_30.jpg (18535 bytes)
70+30 лв.

Тираж: 155 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (16 юни). 60 г. Есперанто, 30 г. от смъртта на Л. Заменхоф, 30-ти юбилеен конгрес на българските есперантисти. Худ. Й. Баров. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

60 г. Есперанто, 30 г. от смъртта на Л. Заменхоф, 30-ти юбилеен конгрес на българските есперантисти. Худ. Й. Баров. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Карта на България с границите според мирния договор след Втората световна война.

646
43_10.jpg (19889 bytes)
20+10 лв.

Тираж: 316 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (1 юли). Редовни - Пощенска палата, София. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила(10х10).

Редовни - Пощенска палата, София. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила(10х10).
647648649650
51_1_1.jpg (12089 bytes)51_1.jpg (12834 bytes)52_2.jpg (13925 bytes)53_4.jpg (13036 bytes)
1 лв.1 лв. (29.12.1947)2 лв.4 лв.

Тиражи: 647-648 - по 1 500 000; 649 - 3 820 000; 650 - 4 000 000.

* 647 е с надпис “Република България", а 648-650 - с “Народна република България”.

* От 647-650 се срещат екземпляри с по-тъмни или по-светли нюанси, най-силно изразени при 649 и 650.

1947 (6 август). Стопанско строителство. Худ. П. Вълков (651), Ив. Манев (652 и 654) и Ст. Кън-чев (653). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Стопанско строителство. Худ. П. Вълков (651), Ив. Манев (652 и 654) и Ст. Кън-чев (653). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

651 - язовир и хидротехнически съоръжения; 652 - минно дело; 653 - символ на индустрията; 654 - механизирано земеделие.

651652654
45_9.jpg (15183 bytes)
44_4.jpg (19413 bytes)9 лв.45_40.jpg (15274 bytes)
653
4 лв.45_20.jpg (17515 bytes)40 лв.
20 лв.

Тиражи: по 150 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (14 август). Редовни - Софийски народен театър. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Софийски народен театър. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

Народният театър „Иван Вазов” в София.

659660661662
51_50_50.jpg (12111 bytes)52_2_2_2.jpg (12816 bytes)52_4_4.jpg (14641 bytes)53_9.jpg (12989 bytes)
50 ст.2 лв.4 лв.9 лв.

Тиражи: 659-661 - по 2 000 000; 662 - 500 000.

 

1947 (31 август). ХI мострен панаир Пловдив. (658 - за въздушна поща). Худ. Ат. Апостолов (655), В. Стайков (656 и 658) и Ст. Кънчев (657). П. висок. Наз. Л 11Ѕ:11 за 655; Л 11:111/2 за 656-657; неназъбена - 658. Листа (5х4) за 655 и 658; (4х5) за 656-657.

655 - главният вход на панаирното градче в Пловдив; 656 - къщата, в която е отсядал Ламартин в Пловдив; 657 - грозде, роза, тютюнев лист и машинно колело; 658 - самолет “Дъглас” над Пловдив.

655656657658
47_4.jpg (13313 bytes)47_9.jpg (17396 bytes)47_20.jpg (19882 bytes)48_40.jpg (26927 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.40 лв.

Тиражи: 655 - 2 000 000; 656-657 - по 1 000 000; 658 - 280 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* От 656-657 има и с наз. Л 11, а от 655 - с Л 103/4 и Л1/2:103/4.

* Марките са отпечатани на листове с широк милезим вляво с емблемата и текстове за панаира.

* На някои листа една от марките 658 е с бели линии зад двигателите на самолета.

 

1947 (26 септември). Редовни - Велико народно събрание. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Велико народно събрание. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).
663664665666
51_50.jpg (12304 bytes)52_2_2.jpg (11716 bytes)52_4.jpg (13555 bytes)53_20.jpg (14920 bytes)
50 ст.2 лв.4 лв.20 лв.

Тиражи: 663-665 - по 2 000 000; 666 - 500 000.

* Марките са отпечатани на различни хартии.

1947 (29 септември). Балкански игри. Худ. Цв. Костуркова (667 и 670), Ив. Манев (668), Ст. Кънчев (669) и П. Вълков (671). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Балкански игри. Худ. Цв. Костуркова (667 и 670), Ив. Манев (668), Ст. Кънчев (669) и П. Вълков (671). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).
668667669
46_4.jpg (15427 bytes)46_2.jpg (21309 bytes)46_9.jpg (14026 bytes)
4 лв.2 лв.9 лв.
670671
46_20.jpg (18893 bytes)46_60.jpg (17477 bytes)
20 лв.60 лв.

Тиражи: по 172 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (19 октомври). 100 г. от смъртта на Васил Априлов. Худ. А. Анев и Г. Манолов (672) и Цв. Костуркова (673). П. дълбок. Наз. Л 111/2 и Г 113/4 за 672; Л 103/4 за 673. Листа (10х10).

100 г. от смъртта на Васил Априлов. Худ. А. Анев и Г. Манолов (672) и Цв. Костуркова (673). П. дълбок. Наз. Л 11/ и Г 11/ за 672; Л 10/ за 673. Листа (10х10).
672673
57_4.jpg (18887 bytes)57_40.jpg (16773 bytes)
4 лв.40 лв.

Тиражи: 672 - 1 000 000; 673 - 300 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 672 е отпечатана на кремава хартия.

1947 (5 ноември). Помощна акция за ПТТ-служители. Худ. Д. Гюдженов (674-676) и Ст. Пенчев (677). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Помощна акция за ПТТ-служители. Худ. Д. Гюдженов (674-676) и Ст. Пенчев (677). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

674 - пощенски раздавач; 675 - телеграфен монтьор, 676 - телефонистки; 677 - радиоизлъчващи антени.

674675676677
50_2.jpg (18088 bytes)50_5.jpg (16299 bytes)50_10.jpg (22964 bytes)50_20.jpg (19598 bytes)
4+210+520+1040+20

Тиражи: по 250 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (8 декември). Заслужили артисти - 50 г. Народен театър. Худ. Ал. Жендов, Ст. Кънчев, Ал. Поплилов и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

Заслужили артисти - 50 г. Народен театър. Худ. Ал. Жендов, Ст. Кънчев, Ал. Поплилов и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

678 - Гено Киров, Осип в “Ревизор” от Гогол; 679 - Златина Недева, Сафо в “Сафо” от Грилпарцер; 680 - Иван Попов, Градоначалникът в “Ревизор” от Гогол; 681 - Атанас Кирчев, Дяволът в “Дяволът” от Молнар; 682 - Елена Снежина в "Сираче без зестра" от Островски; 683 - Стоян Бъчваров, Карвбек в “Щурец край огнището” от Дикенс; 684 - Христо Ганчев, Подкальосин в “Женитба” от Гогол; 685 - Адриана Будевска, Далила в “Далила” от Мусаков; 686 - Васил Кирков, Хлестаков в “Ревизор” от Гогол; 687 - Сава Огнянов, Наполеон в “Мадам Санжен” от Сарду; 688 - Кръстьо Сарафов, Фамусов в “От ума си тегли” от Грибоедов.

678679680
54_50.jpg (17072 bytes)54_1.jpg (18264 bytes)55_2.jpg (17238 bytes)
50 ст.1 лв.2 лв.
681682683
55_3.jpg (19522 bytes)55_4.jpg (13536 bytes)55_5.jpg (17759 bytes)
3 лв.4 лв.5 лв.
684685686
56_5.jpg (17173 bytes)56_6.jpg (19058 bytes)56_7.jpg (18334 bytes)
9+5 лв.10+6 лв.15+7
687688
56_15.jpg (15102 bytes)56_20.jpg (16923 bytes)
20+1530+20

Тиражи: 678-683 - по 500 000; 684-687 - по 300 000; 688 - 200 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (19 декември). Народен морски съюз. Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (5х10).

Народен морски съюз. Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (5х10).

Параходът “Родина”.

689
49_50.jpg (25021 bytes)
50 лв.

Тираж: 334 000.

* В употреба: до 1 март 1950.

* 689 е отпечатана на кремава дебела хартия.

1947 (29 декември). Редовна - Председателството на републиката, София. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовна - Председателството на републиката, София. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

Председателството на републиката.

690
51_1_1_1.jpg (12630 bytes)
1 лв.

Тираж: 3 400 000.

 

1 9 4 8

1948 (29 февруари). II конгрес на ОРПС. (692 - за въздушна поща). Худ. В. Стайков (691) и Ал. Поплилов (692). П. дълбок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

691692
58_4.jpg (7685 bytes)58_60.jpg (8700 bytes)
4 лв.60 лв.

Тиражи: 691 - 500 000; 692 - 320 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 691-692 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (31 март). Отдих и култура. Худ. Ив. Манев, Б. Коцев и В. Томов (693 и 696), Ст. Пенчев (694) и П. Вълков (695). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Отдих и култура. Худ. Ив. Манев, Б. Коцев и В. Томов (693 и 696), Ст. Пенчев (694) и П. Вълков (695). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

693694695696
61_4.jpg (7697 bytes)61_20.jpg (9138 bytes)61_40.jpg (8613 bytes)62.jpg (8183 bytes)
4 лв.20 лв.40 лв.60 лв.

Тиражи: по 222 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* Има сведения за 694 и 696 с наз. Л 111/2.

* 693-696 са отпечатани на дебела хартия.1948 (19 май). Заслужили поети и писатели. Худ. Ст. Сотиров, Ал. Поплилов, Ст. Кънчев и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Заслужили поети и писатели. Худ. Ст. Сотиров, Ал. Поплилов, Ст. Кънчев и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

697 - Никола Й. Вапцаров; 698 - Пейо Яворов; 699 - Христо Смирненски; 700 - Иван Вазов; 701 - Петко Р. Славейков.

697698699
59_4.jpg (7280 bytes)59_9.jpg (7321 bytes)59_15.jpg (7580 bytes)
4 лв.9 лв.15 лв.
700701
59_20.jpg (8194 bytes)59_45.jpg (7785 bytes)
20 лв.45 лв.

Тиражи: по 185 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 697-701 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (23 май). Въздушна поща. VI юбилеен конгрес на СМДБ. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Въздушна поща. VI юбилеен конгрес на СМДБ. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Самолет над Балдуиновата кула във Велико Търново.

702
58_50.jpg (9455 bytes)
50 лв.

Тираж: 186 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 702 е отпечатана на кремава дебела хартия.1948 (5 юли). Паметник на Съветската армия. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Паметник на Съветската армия. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

703 - войник от Съветската армия; 704 - посрещане на Съветската армия; 705 - опълченец и войник от Съветската армия, паметникът на Шипка; 706 - Спаската кула на Кремъл в Москва, Й. В. Сталин.

703704
60_4.jpg (6729 bytes)60_10.jpg (8678 bytes)
4 лв.10 лв.
705706
60_20.jpg (9029 bytes)60_60.jpg (8142 bytes)
20 лв.60 лв.

Тиражи: по 180 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 703-706 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* Поредицата е издадена по повод на предложението за издигане на Паметник на Съветската армия в София.1948 (20 август). Редовни - Софийски минерални бани. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Софийски минерални бани. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

707708
64_4.jpg (6565 bytes)65_20.jpg (13615 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 707 - 2 000 000; 708 - 300 000.1948 (20 август). Редовни - новият държавен герб. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 123/4 за 709 и 711-712; Л 13 за 710. Листа две крила (10х10).

Редовни - новият държавен герб. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 12/ за 709 и 711-712; Л 13 за 710. Листа две крила (10х10).

709710711712
78_50.jpg (6573 bytes)79_50.jpg (11721 bytes)79_1.jpg (10623 bytes)79_9.jpg (10774 bytes)
50 ст. оранжевочервена (5.12.1948)50 ст. светлокафява (27.09.1950)1 лв.9 лв.

Тиражи: 709-710 - по 7 000 000; 711-712 - по 3 000 000.1948 (6 септември). 25 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Ст. Пенчев (713-714), П. Вълков (715) и В. Томов (716). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

25 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Ст. Пенчев (713-714), П. Вълков (715) и В. Томов (716). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

713 - Димитър Благоев; 714 - Гаврил Генов; 715 - артилерията на поп Андрей; 716 - пионери-септемврийчета.

713714
63_4.jpg (8474 bytes)63_9.jpg (7454 bytes)
4 лв.9 лв.
715716
63_20.jpg (8426 bytes)63_60.jpg (8159 bytes)
20 лв.60 лв.

Тиражи: 713-714 - по 2 000 000; 715-716 - по 200 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 713-716 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (11 септември). Редовни - Минерални бани Горна баня. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Минерални бани Горна баня. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

717718
64_2_1.jpg (6080 bytes)65_20_1.jpg (12898 bytes)
2 лв.20 лв.

Тиражи: 717 - 10 000 000; 718 - 300 000.1948 (3 октомври). 25 г. от смъртта на Христо Смирненски. Худ. А. Анев. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

25 г. от смъртта на Христо Смирненски. Худ. А. Анев. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

Хр. Смирненски (пролетарски поет).

719720
66_4.jpg (7979 bytes)66_16.jpg (6808 bytes)
4 лв.16 лв.

Тиражи: 719 - 2 000 000; 720 - 1 000 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 719-720 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (7 октомври). Редовни - миньор. Худ. Ал. Жендов. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

. Редовни - миньор. Худ. Ал. Жендов. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Миньор на работа в забоя.

721
67_4.jpg (10877 bytes)
4 лв.

Тираж: 2 000 000.1948 (7 октомври). Редовни - Минерални бани Банкя. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Минерални бани Банкя. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

722723
64_3.jpg (4853 bytes)65_10.jpg (11182 bytes)
3 лв.10 лв.

Тиражи: 722 - 10 000 000; 723 - 1 000 000.

* От 722 се срещат с наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2Ѕ:103/4 и Л 111/2.1948 (29 октомври). Редовни - връх Мальовица, Рила. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - връх Мальовица, Рила. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

724725
64_5.jpg (6427 bytes)65_15.jpg (11777 bytes)
5 лв.15 лв.

Тиражи: по 2 000 000.1948 (1 ноември). Договор за приятелство между НР България и НР Румъния (727-728 - за въздушна поща). Худ. Б. Ангелушев (726) и Ив. Манев (727-728). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Договор за приятелство между НР България и НР Румъния (727-728 - за въздушна поща). Худ. Б. Ангелушев (726) и Ив. Манев (727-728). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

726 - боят при Гривица 1877 г. (гравюра); 727 - Народното събрание в София и Парламентът в Букурещ; 728 - Мостът на дружбата на река Дунав (алегория от предварителните проекти) и националните знамена на България и Румъния.

726727728
67_20.jpg (9557 bytes)66_40.jpg (9016 bytes)66_100.jpg (7911 bytes)
20 лв.40 лв.100 лв.

Тиражи: по 300 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 726-728 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (21 декември). 100 г. от рождението на Христо Ботев. Худ. В. Стайков (729 и 732). Ат. Апостолов (730), Б. Ангелушев (731 и 733), Г. Атанасов (734) и Ал. Поплилов (735). П. дълбок. Наз. Л 10ѕ за 729, 732, 735; Л 111/2 за 730-731, 733-734. Листа (10х10).

100 г. от рождението на Христо Ботев. Худ. В. Стайков (729 и 732). Ат. Апостолов (730), Б. Ангелушев (731 и 733), Г. Атанасов (734) и Ал. Поплилов (735). П. дълбок. Наз. Л 10ѕ за 729, 732, 735; Л 11/ за 730-731, 733-734. Листа (10х10).

729 - родната къща на Ботев в Калофер; 730 - портрет на Ботев; 731 - параходът “Радецки”; 732 - изглед от Калофер с връх Ботев; 733 - Ботев като войвода; 734 - майката на Ботев, цитат от "На прощаване"; 735 - символи на поетично-революционната дейност на Ботев.

729731
68_1.jpg (8593 bytes)68_9.jpg (7628 bytes)
1 лв.9 лв.
732734
69_15.jpg (8232 bytes)69_40.jpg (8775 bytes)
15 лв.40 лв.
730733735
68_4.jpg (6995 bytes)69_20.jpg (8586 bytes)69_50.jpg (9931 bytes)
4 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: по 240 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 729-735 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* Има сведения, че от 731 и 733 съществуват с наз. Л 103/4.

* Със същите сюжети виж 744-745.

1946 - 1948 гг.
1949 - 1951 гг.
1952 - 1954 гг.
1955 - 1957 гг.
1958 - 1960 гг.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed