Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Народна република България (1946-1960 г.)
1949 - 1951 гг.

1 9 4 9 

1949 (21 януари). 25 г. от смъртта на В. И. Ленин. Худ. Г. Манолов и А. Анев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

737 - “Ленин на трибуната” - картина на Ал. Герасимов.

736737
71_4.jpg (7601 bytes)72.jpg (11977 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 736 - 2 000 000; 737 - 500 000.

* 736-737 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* От 737 има и с наз. Л 111/2:103/4.

1949 (6 април). Технически постижения на демократичната младеж (СНМ). Худ. Б. Ангелушев (738 и 742), Ст. Сотиров (739 и 741) и Ал. Поплилов (740 и 743). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Технически постижения на демократичната младеж (СНМ). Худ. Б. Ангелушев (738 и 742), Ст. Сотиров (739 и 741) и Ал. Поплилов (740 и 743). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

738 - строителство на Прохода на републиката (Хаинбоаз); 739 - строителство на ж.п. линията Перник-Волуяк; 740 - парен локомотив; 741 - текстилка; 742 - трактористка с брана; 743 - трудово-културна бригада.

738739
70_4.jpg (7798 bytes)70_5.jpg (9845 bytes)
4 лв.5 лв.
740741
70_9.jpg (8453 bytes)70_10.jpg (8793 bytes)
9 лв.10 лв.
742743
71_20.jpg (8768 bytes)71_40.jpg (7914 bytes)
20 лв.40 лв.

Тиражи: 738 - 1 000 000; 739-743 по 182 000.

* 738-743 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* Има сведения, че от 741 и 743 съществуват с наз. Л 103/4:111/2.

1949 (2 юни). Ден на Ботев - 100 г. от рождението на Христо Ботев (II издание, с променени цветове). Худ. Ат. Апостолов (744) и Б. Ангелушев (745). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Ден на Ботев - 100 г. от рождението на Христо Ботев (II издание, с променени цветове). Худ. Ат. Апостолов (744) и Б. Ангелушев (745). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

Виж 730 и 733: 744 - портрет на Ботев; 745 - Ботев като войвода.

744745
68_4.jpg (6995 bytes)69_20.jpg (8586 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: по 1 000 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 744-745 са отпечатани на кремава дебела хартия.

1949 (26 юни). Въздушна поща. VII конгрес на СБМД (Съюз на българските марколюбителски дружества), Плевен. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (5х10).

Въздушна поща. VII конгрес на СБМД (Съюз на българските марколюбителски дружества), Плевен. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (5х10).

Мавзолеят-костница на падналите край Плевен в Освободителната война 1877 г. руски войници.

746
73.jpg (12351 bytes)
50 лв.

Тираж: 120 000.

1949 (10 юли). Георги Димитров - траурни. Худ. Г. Манолов, А. Анев, Цв. Костуркова и Г. Железаров. П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10) за 747; (10х5) за 748.

Георги Димитров - траурни. Худ. Г. Манолов, А. Анев, Цв. Костуркова и Г. Железаров. П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10) за 747; (10х5) за 748.
747748
75_4.jpg (8991 bytes)76_20.jpg (13591 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 747 - 2 000 000; 748 - 500 000.

1949 (5 август). Първи петгодишен народно-стопански план. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров (749-750 и 753), П. Вълков (751) и Ст. Пенчев (752). П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Първи петгодишен народно-стопански план. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров (749-750 и 753), П. Вълков (751) и Ст. Пенчев (752). П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

749 - ВЕЦ “Бели Искър” в Рила; 750 - циментовият завод “Гигант” в Димитровград; 751 - машинно-тракторна станция; 752 - оран с трактори в ТКЗС; 753 - символи на промишлеността и селското стопанство.

749750751
74_4.jpg (9339 bytes)74_9.jpg (7653 bytes)74_15.jpg (9497 bytes)
4 лв.9 лв.15 лв.
752753
75_20.jpg (9867 bytes)75_50.jpg (9646 bytes)
20 лв.50 лв.

Тиражи: по 110 000.

1949 (4 септември). Готови за труд, спорт и отбрана. Худ. О. Богданова (754-755 и 757) и П. Вълков (756). П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Готови за труд, спорт и отбрана. Худ. О. Богданова (754-755 и 757) и П. Вълков (756). П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

754 - хвърляне на копие, хвърляне на граната; 755 - бягане с препятствия, прескачане на заграждение с бодлива тел; 756 - мотоциклетист-състезател и трактор; 757 - физкултурен марш.

754755
76_4.jpg (9367 bytes)77_9.jpg (9772 bytes)
4 лв.9 лв.
756757
77_20.jpg (9977 bytes)76_50.jpg (9758 bytes)
20 лв.50 лв.

Тиражи: 754 - 2 000 000; 755-757 - по 110 000.

1949 (10 октомври). Въздушна поща. 75 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ). Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Въздушна поща. 75 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ). Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

Земно кълбо, пощенски гълъб с писмо.

758
81_50.jpg (8272 bytes)
50 лв.

Тираж: 150 000.

1949 (31 октомври). Граничари (761 - за въздушна поща). Худ. Д. Гюдженов (759), Н. Бисеров (760) и О. Богданова (761). П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Граничари (761 - за въздушна поща). Худ. Д. Гюдженов (759), Н. Бисеров (760) и О. Богданова (761). П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

759 - граничар с куче и овчар; 760 - крайбрежен граничен пост на Черно море и военен катер; 761 - планински граничар с куче, самолет.

760759761
82.jpg (7751 bytes)81_4.jpg (8580 bytes)81_60.jpg (8588 bytes)
20 лв.4 лв.60 лв.

Тиражи: 759 - 1 000 000; 760-761 - по 110 000.

1949 (13 декември). Една година единна О.Ф. организация. Худ. П. Вълков (762), Ив. Манев (763), Д. Гюдженов и Н. Бисеров (764) и Ст. Пенчев (765). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Една година единна О.Ф. организация. Худ. П. Вълков (762), Ив. Манев (763), Д. Гюдженов и Н. Бисеров (764) и Ст. Пенчев (765). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

762 - украсата на сцената на Народния театър; 763 - единство на О.Ф.; 764 - квартален съботник; 765 - манифестация на трудещите се.

762763764765
80_4.jpg (8958 bytes)80_9.jpg (7172 bytes)80_20.jpg (8504 bytes)80_50.jpg (8689 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: 762 - 2 000 000; 763-765 - по 150 000.

1949 (21 декември). 70 г. от рождението на Й. В. Сталин. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10) за 766; (10х5) за 767.

70 г. от рождението на Й. В. Сталин. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10) за 766; (10х5) за 767.
766767
83_4.jpg (7544 bytes)83_40.jpg (10958 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 766 - 2 000 000; 767 - 500 000.

 

1 9 5 0

1950 (15 февруари). 30 г. от стачката на железни-чари и пощенци в 1919 г. Худ. В. Томов (768), О. Богданова (769) и Ал. Жендов (770). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

30 г. от стачката на железни-чари и пощенци в 1919 г. Худ. В. Томов (768), О. Богданова (769) и Ал. Жендов (770). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

768 - Харалампи Стоянов (ръководител на стачката на гара Г. Оряховица); 769-700 - стачници.

768769770
84_4.jpg (7140 bytes)84_20.jpg (8788 bytes)84_60.jpg (7606 bytes)
4 лв.20 лв.60 лв.

Тиражи: по 150 000.

1950 (23 февруари). Редовни - народно стопанство. Худ. В. Томов (771-772 и 778-779), П. Вълков (773-775), Ст. Пенчев (776-777 и 780) и О. Богданова (781-782). П. дълбок. Наз. Г 13 за 771-778; Л 103/4 и Л 111/2 за 779-782. Листа (10х10).

Редовни - народно стопанство. Худ. В. Томов (771-772 и 778-779), П. Вълков (773-775), Ст. Пенчев (776-777 и 780) и О. Богданова (781-782). П. дълбок. Наз. Г 13 за 771-778; Л 10/ и Л 11/ за 779-782. Листа (10х10).

771-772 - минно дело; 773-774 - първият български локомотив, 1948 г.; 775 - корабостроителница “Кораловаг”; 776-777 - трактор от ТКЗС; 778-779 - машинно-тракторна станция; 780 - ТЕЦ “Сталин” (сега “София”); 781-782 - текстилна промишленост.

771773775
86_1.jpg (8080 bytes)85_2.jpg (8546 bytes)86_3.jpg (7728 bytes)
1 лв.2 лв.3 лв.
776778779
85_4.jpg (8140 bytes)85_5.jpg (9241 bytes)89_9.jpg (8204 bytes)
4 лв.5 лв.9 лв.
780781782
90_10.jpg (7373 bytes)90_15.jpg (8381 bytes)90_20.jpg (8040 bytes)
10 лв.15 лв.20 лв.

Тиражи: 771, 773, 775-776 и 778 - по 5 000 000; 772, 774 и 777 - по 20 000 000; 779-782 - по 1 000 000.

* От 772 и 774 има също с наз. Л 10ѕ и Л 111/2, а от 774 и 779-782 - със смесени линейни назъбвания.

* 771-782 са отпечатани на хартия с различна дебелина.

1950 (6 март). Васил Коларов - траурни. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10) за 783; (10х5) за 784.

Васил Коларов - траурни. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10) за 783; (10х5) за 784.

783784
83_4_1.jpg (8456 bytes)83_20.jpg (11860 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 783 - 1 000 000; 784 - 500 000.

1950 (15 април). Изобразително изкуство. Худ. О. Богданова (785-787 и 790-791) и П. Вълков (788-789). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Изобразително изкуство. Худ. О. Богданова (785-787 и 790-791) и П. Вълков (788-789). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

785 - “Автопортрет” от Станислав Доспевски; 786 - “Севастократор Калоян и Десислава”, стенопис от Боянската църква в София; 787 - “Автопортрет” от Николай Павлович; 788-789 - “На нивата” от Христо Станчев; 790 - надгробният паметник на Димчо Дебелянов в Копривщица, скулптура на Иван Лазаров; 791 - “Жътвар” от Владимир Димитров-Майстора.

785786787
87_1.jpg (8415 bytes)88_4.jpg (9112 bytes)88_9.jpg (9066 bytes)
1 лв.4 лв.9 лв.
788789
87_15.jpg (7896 bytes)87_20.jpg (8060 bytes)
15 лв.20 лв.
790791
88_40.jpg (8549 bytes)88_60.jpg (8904 bytes)
40 лв.60 лв.

Тиражи: по 100 000.

1950 (26 юни). 100 г. от рождението на Иван Вазов. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

100 г. от рождението на Иван Вазов. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

Иван Вазов и родната му къща в Сопот.

792
91.jpg (9340 bytes)
4 лв.

Тираж: 1 000 000.

1950 (2 юли). Една година от смъртта на Георги Димитров (802 - за въздушна поща). Худ. В. Томов, (793-796, 798 и 800-801) Л. Иванов (797) и Вл. Мански (799 и 802). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Една година от смъртта на Георги Димитров (802 - за въздушна поща). Худ. В. Томов, (793-796, 798 и 800-801) Л. Иванов (797) и Вл. Мански (799 и 802). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

793 - родната къща на Георги Димитров в Ковачевци; 794 - Георги Димитров като печатарски работник; 795 - Георги Димитров като синдикален деец; 796 - къщата на Георги Димитров в София; 797 - Георги Димитров като водач на Септемврийското въстание през 1923 г.; 798 - Георги Димитров на Лайпцигския процес 1933 г.; 799 - Георги Димитров на митинг в София по повод завръщането му в България 1945 г.; 800 - Георги Димитров подписва конституцията от 1947 г.; 801 - Георги Димитров като генерален секретар на Коминтерна; 802 - мавзолеят на Георги Димитров в София.

793794795
92_50.jpg (7399 bytes)92_50_1.jpg (8291 bytes)92_1.jpg (7728 bytes)
50 ст.50 ст.1 лв.
797796798
93_4.jpg (7334 bytes)92_2.jpg (8484 bytes)93_9.jpg (7703 bytes)
4 лв.2 лв.9 лв.
799800801
93_15.jpg (8107 bytes)93_10.jpg (8269 bytes)93_20.jpg (8484 bytes)
10 лв.15 лв.20 лв.
802
94_40_1.jpg (7566 bytes)
40 лв.

Тиражи: 793-796 - по 500 000; 797 - 1 000 000; 798-802 - по 120 000.

* От 793, 797-799 и 801 има и с наз. Л 103/4, а от 793 - и със смесени назъбвания.

1950 (21 август). Спорт. Худ. В. Томов (803), Е. Поптошев (804), Л. Кулелиев (805) и Ив. Иванов (806). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Спортни дисциплини.

803804805806
94_4.jpg (7734 bytes)94_9.jpg (7992 bytes)94_20.jpg (7319 bytes)94_40.jpg (7715 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.40 лв.

Тиражи: по 150 000.

* От 804-806 има и с наз. Л 103/4, а от 805 - с Л 111/2:103/4.

1950 (19 септември). II национален конгрес за защита на мира. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

II национален конгрес за защита на мира. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

807 - строителство, селскостопански и индус-триален пейзаж; 808 - представители на раз-личните раси и развято знаме с портрет на Й. В. Сталин.

807808
97_4_1.jpg (8143 bytes)97_20_1.jpg (8879 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 807 - 5 000 000; 808 - 500 000.

* От 807 съществуват с наз. Л 103/4, Л103/4:111/2 и Л 111/2:103/4, както и на дебела хартия.

* От 808 има с наз. Л 103/4:111/2.

1950 (10 октомври). Договор за приятелство и сътрудничество между НР България и СССР. Худ. В. Томов (809 и 812), Вл. Мански (810) и Б. Коцев (811). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Договор за приятелство и сътрудничество между НР България и СССР. Худ. В. Томов (809 и 812), Вл. Мански (810) и Б. Коцев (811). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

809 - подписването на договора от Г. Димитров, В. М. Молотов, В. Коларов и Й. В. Сталин; 810 - Спаската кула на Кремъл и знамената на НР България и СССР; 811 - българка и рускиня; 812 - разтоварване на съветски кораб на българско пристанище.

809810811812
95_4.jpg (8765 bytes)95_9.jpg (7814 bytes)95_20.jpg (10877 bytes)96.jpg (8113 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: по 150 000.

1950 (10 декември). Маршал Фьодор Толбухин. Худ. В. Томов (813) и Л. Иванов (814). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Маршал Фьодор Толбухин. Худ. В. Томов (813) и Л. Иванов (814). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

813 - маршал Ф. И. Толбухин; 814 - посрещането на маршал Ф. И. Толбухин в Добрич.

813814
97_4.jpg (7690 bytes)97_20.jpg (9135 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 813 - 5 000 000; 814 - 200 000.

* 813-814 са издадени по повод смъртта на маршал Фьодор Иванович Толбухин и преименуването на град Добрич с неговото име.

 

1 9 5 1

1951 (10 февруари). Ден на радиото - 7 май 1895. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Ден на радиото - 7 май 1895. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

А. С. Попов, един от откривателите на радиото.

815816
99_4.jpg (8213 bytes)99_20.jpg (9214 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 815 - 1 000 000; 816 - 500 000.

1951 (15 март). Редовни - българска индустрия. Худ. П. Вълков (817), В. Томов (818), Л. Ива-нов и Вл. Мански (819). П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (10х10).

Редовни - българска индустрия. Худ. П. Вълков (817), В. Томов (818), Л. Ива-нов и Вл. Мански (819). П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (10х10).

817 - първият български трактор; 818 - първият български валяк; 819 - първият български камион.

817818819
102_1.jpg (5994 bytes)102_2.jpg (3428 bytes)102_4.jpg (3172 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.

Тиражи: по 30 000 000.

*От 817-819 съществуват и отпечатани на кремава хартия.

* От 819 има и с по-светъл нюанс.

 

1951 (25 март). Герои-антифашисти. Худ. Ал. Жендов (820-821 и 825-826) и В. Томов (822-824). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

820 - Йорданка Чанкова, Адалберт Антонов (Малчика), Александър Димитров и Лиляна Димитрова; 821 - Станке Димитров (Марек); 822 - Георги Кирков; 823 - Антон Иванов; 824 - Христо Михайлов; 825 - защитната реч на Георги Димитров на Лайпцигския процес 1933 г., петолъчка разбива нацистки кръст; 826 - Начо Иванов и Аврам Стоянов.

820821822823
98_1.jpg (9478 bytes)98_2.jpg (8604 bytes)98_4.jpg (8996 bytes)98_9.jpg (7409 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.9 лв.
824825826
98_15.jpg (8583 bytes)99_20_1.jpg (9401 bytes)99_50.jpg (8981 bytes)
15 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: по 150 000.

1951 (30 март). Стопанска пропаганда. Худ. П. Вълков (827 и 832), В. Томов (828 и 833), Л. Иванов и Вл. Мански (829), Ал. Жендов, В. Наследникова и В. Бибина (830-831). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Стопанска пропаганда. Худ. П. Вълков (827 и 832), В. Томов (828 и 833), Л. Иванов и Вл. Мански (829), Ал. Жендов, В. Наследникова и В. Бибина (830-831). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

827-829 повтарят сюжетите на 817-819: първият български трактор, първият български валяк, първият български камион.

827828829
103_1.jpg (5332 bytes)103_2.jpg (9979 bytes)103_4.jpg (9223 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
830832
104_9.jpg (9698 bytes)104_20.jpg (10790 bytes)
9 лв.20 лв.
831833
104_15.jpg (12268 bytes)104_40.jpg (8143 bytes)
15 лв.40 лв.

Тиражи: по 100 000.

1951 (3 май). 75 г. от Априлското въстание 1876 г. Худ. П. Вълков (834), В. Томов (835 и 837-838) и Г. Герасимов (836). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (5х10).

75 г. от Априлското въстание 1876 г. Худ. П. Вълков (834), В. Томов (835 и 837-838) и Г. Герасимов (836). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (5х10).

834 - въстаническата батарея при Зли дол; 835 - обявяване решението за вдигане на въстание на народното събрание в местността Оборище; 836 - въстаници с черешово топче и посрещането на руските освободителни войски 1878 г.; 837 - въстаник от 1876 г. и партизанин от 1944 г.; 838 - Георги Бенковски и Хвърковатата чета, Георги Димитров и индустриален пейзаж.

834835
100_1.jpg (8278 bytes)100_4.jpg (10037 bytes)
1 лв.4 лв.
836837838
100_9.jpg (9966 bytes)101_20.jpg (9651 bytes)101_40.jpg (8857 bytes)
9 лв.20 лв.40 лв.

Тиражи: по 100 000.

*834-838 са отпечатани на кремава хартия.

1951 (2 август). 60 г. от Първия конгрес на БСДП (Българска социалдемократическа партия) на връх Бузлуджа. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10).

60 г. от Първия конгрес на БСДП (Българска социалдемократическа партия) на връх Бузлуджа. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10).

Реч на Димитър Благоев на конгреса (по картина на К. Буюклийски и П. Петров).

839840841
106_1.jpg (11569 bytes)106_4.jpg (11653 bytes)106_9.jpg (12202 bytes)
1 лв.4 лв.9 лв.

Тиражи: по 150 000.

1951 (10 октомври). Бодра смяна. Худ. Ив. Манев (842), В. Стайков (843 и 845) и П. Вълков (844). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Бодра смяна. Худ. Ив. Манев (842), В. Стайков (843 и 845) и П. Вълков (844). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

842 - детски ясли; 843 - кръжок “Сръчни ръце”; 844 - детска площадка; 845 - пионерски лагер.

842843
105_1.jpg (9215 bytes)105_4.jpg (9853 bytes)
1 лв.4 лв.
844845
105_9.jpg (9106 bytes)105_20.jpg (11467 bytes)
9 лв.20 лв.

Тиражи: по 100 000.

1951 (29 декември). III конгрес на ОРПС. Худ. Г. Манолов. П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2: 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

III конгрес на ОРПС. Худ. Г. Манолов. П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/: 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

846 - строителство на химическия завод в Ди-митровград; 847 - Георги Димитров и Вълко Червенков.

846847
107_1.jpg (10418 bytes)107_4.jpg (8414 bytes)
1 лв.4 лв.

Тиражи: по 2 000 000.

 

1946 - 1948 гг.
1949 - 1951 гг.
1952 - 1954 гг.
1955 - 1957 гг.
1958 - 1960 гг.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed