Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Народна република България (1946-1960 г.)
1952 - 1954 гг.

1 9 5 2 

1952 (1 февруари). Народен орден на труда. Худ. Цв. Костуркова и Г. Жозев. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа (10х10).

848, 850, 852 - лицева страна на ордена; 849, 851, 853 - обратна страна.

848849850
108_1.jpg (7264 bytes)108_1_1.jpg (6498 bytes)108_4_1.jpg (6421 bytes)
1 лв.1 лв.4 лв.
851852853
108_4.jpg (6941 bytes)108_9_1.jpg (6887 bytes)108_9.jpg (6350 bytes)
4 лв.9 лв.9 лв.

Тиражи: 848-851 - по 5 000 000; 852-853 - по 500 000.

1952 (16 май). Редовни - язовир “Васил Коларов”. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Редовни - язовир “Васил Коларов”. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Язовир "В. Коларов" (сега "Голям Беглик").

854855856
109_4.jpg (7387 bytes)109_12.jpg (8116 bytes)109_16.jpg (7430 bytes)
4 ст.12 ст.16 ст.
857858
110_44.jpg (8319 bytes)110_80.jpg (8789 bytes)
44 ст.80 ст.

Тиражи: 854 - 15 000 000; 855 и 857 - по 4 000 000; 856 - 10 000 000; 858 - 500 000.

* От всички стойности се срещат с различни нюанси, както и отпечатани на различни видове хартия.

* От 854-856 се срещат и с наз. Л 10 3/4 и Л 111/2, с комбинирани такива и същите, комбинирани с Л 9.

* От 854-858 са изготвени по следните известни поръчки: 543 и 547 от 10.V.1952 г.; 652 - от 10.VI.1952 г.

1952 (18 юни). 70 г. от рождението на Георги Димитров. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10 3/4 и Л 11 1/2. Листа (10х5) за 859 и 861; (5х10) за 860.

70 г. от рождението на Георги Димитров. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10 / и Л 11 /. Листа (10х5) за 859 и 861; (5х10) за 860.

859 - Георги Димитров на фона на химическия завод в Димитровград; 860 - Георги Димитров и Вълко Червенков; 861 - Георги Димитров.

859860861
113_16.jpg (7121 bytes)113_44.jpg (7072 bytes)113_80.jpg (7698 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: по 160 000.

* Съществуват и смесени назъбвания.

1952 (30 юни). Редовни - ТЕЦ “Република”, Пер-ник. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 123/4, Л 103/4 и Л 11 1/2. Листа (10х10).

Редовни - ТЕЦ “Република”, Пер-ник. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 12/, Л 10/ и Л 11 /. Листа (10х10).

ТЕЦ "Република" в Перник.

862863863
111_16.jpg (6163 bytes)111_16_1.jpg (6043 bytes)111_44.jpg (5905 bytes)
16 ст. тъмнокафява16 ст. кафявомасленозелена44 ст. (4.07.)

Тиражи: 862-863 - общо 10 000 000, 864 - 5 000 000.

* От 864 се срещат и с по-светли нюанси.

1952 (23 юли). 10 г. от разстрела на Н. Й. Вапцаров. Худ. Ст. Пенчев (865), Ст. Сотиров (866) и Ал. Поплилов (867). П. дълбок. Наз. Л 10 3/4 и Л 11 1/2. Листа (10х5).

10 г. от разстрела на Н. Й. Вапцаров. Худ. Ст. Пенчев (865), Ст. Сотиров (866) и Ал. Поплилов (867). П. дълбок. Наз. Л 10 / и Л 11 /. Листа (10х5).

865 - Н. Й. Вапцаров като работник, индустриален пейзаж, откъс от стихотворението “Ще строим завод”; 866 - разстрела на Н. Й. Вапцаров и откъс от стихотворението “Писмо”; 867 - Н. Й. Вапцаров като поет.

865866867
112_16.jpg (7897 bytes)112_44.jpg (8263 bytes)112_80.jpg (6676 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: по 100 000.

1952 (1 септември). 40 г. от Учредителната кон-ференция на СРСДМ (т.с.). Худ. В. Стайков (868), Д. Гюдженов (869), В. Томов (870) и П. Вълков (871). П. дълбок. Наз. Л 10 3/4, Л 10 3/4:11 1/2 и Л 11 1/2. Листа (5х10).

40 г. от Учредителната кон-ференция на СРСДМ (т.с.). Худ. В. Стайков (868), Д. Гюдженов (869), В. Томов (870) и П. Вълков (871). П. дълбок. Наз. Л 10 /, Л 10 /:11 / и Л 11 /. Листа (5х10).

868 - Георги Димитров сред участниците в конфе-ренцията; 869 - партизани в акция; 870 - граничари с куче, трактор и химическия завод в Димитровград; 871 - Георги Димитров сред бригадири и строителен обект.

868869
114_2.jpg (10186 bytes)114_16.jpg (9570 bytes)
2 ст.16 ст.
870871
114_44.jpg (9652 bytes)115_80.jpg (9456 bytes)
44 ст.80 ст.

Тиражи: по 100 000.

1952 (6 ноември). 35 г. от Октомврийската социа-листическа революция в 1917 г., Русия. Худ. В. Стайков (872), Г. Железаров (873), В. Томов (874-875) и П. Вълков (876). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

35 г. от Октомврийската социа-листическа революция в 1917 г., Русия. Худ. В. Стайков (872), Г. Железаров (873), В. Томов (874-875) и П. Вълков (876). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

872 - щурмът на Зимния дворец в С. Петербург; 873 - Волго-Донският канал; 874 - гълъб на мира на фона на земното кълбо; 875 - Владимир Илич Ленин и Йосиф Висарионович Сталин; 876 - Цимлянската ВЕЦ, В. И. Ленин и Й. В. Сталин.

872873
116_4.jpg (9376 bytes)116_8.jpg (7878 bytes)
4 ст.8 ст.
874875876
117_16.jpg (8434 bytes)117_44.jpg (9159 bytes)117_80.jpg (8460 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: по 150 000.

1952 (11 ноември). Редовни - народно творчество: резба. Худ. Ст. Пенчев (877), В. Томов (878-880 и 882-885) и Ив. Манев (881). П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (10х10).

Редовни - народно творчество: резба. Худ. Ст. Пенчев (877), В. Томов (878-880 и 882-885) и Ив. Манев (881). П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (10х10).

Дърворезби: 877 - от олтарната врата в църквата “Рождество Богородично” в Рилския манастир; 878 - от олтара на църквата “Св. Богородица” в Пазарджик; 879 - от олтара на църквата “Рождество Богородично”; 880 - от олтара на църквата “Рождество Богородично”; 881 - от олтара на църквата “Св. Богородица”; 882 - от таван на къща във Велико Търново; 883-885 - от олтара на църквата “Св. Богородица”.

877878879881
118_2.jpg (11183 bytes)118_8.jpg (6854 bytes)118_12.jpg (5964 bytes)118_28.jpg (6138 bytes)
2 ст.8 ст.12 ст.28 ст.
880882883
118_16.jpg (6920 bytes)118_44.jpg (7022 bytes)119_80.jpg (6979 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.
884885
119_1.jpg (7246 bytes)119_4.jpg (6730 bytes)
1 лв.4 лв.

Тиражи: 877-878 и 882-884 - по 2 000 000; 879 - 6 000 000; 880 - 20 000 000; 881 - 4 250 000; 885 - 1 050 000.

1 9 5 3

1953 (19 февруари). 80 г. от обесването на Васил Левски. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

886 - В. Левски и пейзаж от България; 887 - В. Левски сред народа.

886887
120_16.jpg (7266 bytes)120_44.jpg (9388 bytes)
16 ст.44 ст.

* 886-887 са отпечатани на кремава хартия.

1953 (3 март). 75 г. от Освобождението на България 1878 г. Худ. Г. Богданов, Е. Поптошев и Ив. Табаков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10) за 888 и 890-892; (10х5) за 889.

75 г. от Освобождението на България 1878 г. Худ. Г. Богданов, Е. Поптошев и Ив. Табаков. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10) за 888 и 890-892; (10х5) за 889.

888 - преминаването на руските войски през река Дунав при Свищов 1877 г.; 889 - боят на Орлово гнездо 1877 г.; 890 - посрещането на руските войски 1877 г.; 891 - посрещането на руските войски през 1877 г. и на Съветската армия през 1944 г.; 892 - паметникът на Шипка и химическият комбинат в Димитровград.

888889890
122_8.jpg (12788 bytes)121_16_1.jpg (13121 bytes)122_44.jpg (12804 bytes)
8 ст.16 ст.44 ст.
891892
122_80.jpg (13002 bytes)123_1.jpg (10143 bytes)
80 ст.1 лв.

Тиражи: 888-889 - по 1 000 000; 890 - 1 500 000; 891-892 - по 150 000.

1953 (9 март). 8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

893894
121_16_2.jpg (7949 bytes)121_16.jpg (6993 bytes)
16 ст. синя16 ст. тъмнозелена

Тиражи: по 500 000.

1953 (25 април). 70 г. от смъртта на Карл Маркс. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

70 г. от смъртта на Карл Маркс. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

Основоположникът на научния комунизъм и неговият труд "Капиталът".

895896
124_16.jpg (7768 bytes)124_44.jpg (8719 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: по 150 000.

1953 (30 април). Първи май - Международен ден на труда. Худ. Ал. Поплилов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Първи май - Международен ден на труда. Худ. Ал. Поплилов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Манифестация със знамена на БКП и портрети на Георги Димитров и Вълко Червенков (председател на Министерския съвет).

897
124_16_16.jpg (9093 bytes)
16 ст.

Тираж: 500 000.

1953 (23 май). Й. В. Сталин - траурни. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Й. В. Сталин - траурни. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

898899
123_16_1.jpg (8818 bytes)123_16.jpg (8063 bytes)
16 ст. тъмнокафява16 ст. тъмносива

Тиражи: 898 - 1 000 000; 899 - 4 000 000.

1953 (8 август). 50 г. от Илинденското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. от Илинденското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

900 - Гоце Делчев; 901 - въстаническа атака.

900901
126_16.jpg (8410 bytes)126_1.jpg (9903 bytes)
16 ст.1 лв.

Тиражи: 900 - 1 000 000; 901 - 500 000.

1953 (19 август). 50 г. от Преображенското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. от Преображенското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

902
126_44.jpg (9822 bytes)
44 ст.

Тираж: 150 000.

1953 (18 септември). 23 септември - Ден на народната армия. Худ. П. Пенев (903) и В. Томов (904). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

23 септември - Ден на народната армия. Худ. П. Пенев (903) и В. Томов (904). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

903 - войник от Българската народна армия и въстаническа атака от 1923 г.; 904 - войник на стража, селскостопански и индустриален пейзаж, електрификация.

903904
125_16.jpg (9716 bytes)125_44.jpg (9381 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: 903 - 1 000 000; 904 - 500 000.

1953 (21 септември). 50 г. от създаването на БРСДП (т.с.). Худ. Ст. Сотиров и Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. от създаването на БРСДП (т.с.). Худ. Ст. Сотиров и Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

905 - Димитър Благоев; 906 - Д. Благоев и Г. Димитров.

905906
129_16.jpg (8595 bytes)129_44.jpg (9765 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: 905 - 1 000 000; 906 - 500 000.

1953 (22 септември). 30 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

30 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

907 - Георги Димитров и Васил Коларов - водачи на въстанието; 908 - знаменосец и въстаническа атака; 909 - въстанали работници и селяни.

907908909
127_8.jpg (7923 bytes)127_16.jpg (8654 bytes)127_44.jpg (9017 bytes)
8 ст.16 ст.44 ст.

Тиражи: 907-908 - по 1 000 000; 909 - 150 000.

1953 (17 октомври). Българо-съветска дружба. Худ. Ал. Жендов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Българо-съветска дружба. Худ. Ал. Жендов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

910 - железопътен мост на Подбалканската линия; 911 - монтажник на химическия завод в Димитровград; 912 - отливане на стомана в завода в Перник; 913 - жътва със съветски комбайн.

910911912913
128_8.jpg (8211 bytes)128_16.jpg (9429 bytes)129_44_44.jpg (8821 bytes)128_80.jpg (6878 bytes)
8 ст.16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: 910 - 1 000 000; 911 - 2 000 000; 912-913 - 150 000.

1953 (30 октомври). Редовни - лечебни растения. Худ. Б. Ангелушев, Ив. Манев и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 131/4. Листа (10х10).

Редовни - лечебни растения. Худ. Б. Ангелушев, Ив. Манев и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13/. Листа (10х10).

914 - беладона (лудо биле); 915 - татул; 916 - градински чай; 917-918 - шипка; 919-920 - тинтява; 921 - мак; 922 - лютива мента; 923 - мечо грозде; 924 - подбел; 925 - иглика; 926 - глухарче; 927 - вълнест напръстник.

914915916917918
130_2.jpg (5813 bytes)130_4.jpg (5682 bytes)131_8.jpg (7073 bytes)131_12.jpg (6341 bytes)131_12_12.jpg (6633 bytes)
2 ст.4 ст.8 ст.12 ст. оранжева12 ст. чернозелена
919920921922923
131_16.jpg (7450 bytes)131_16_16.jpg (6899 bytes)131_20.jpg (6715 bytes)132_28.jpg (6630 bytes)132_40.jpg (8138 bytes)
16 ст. ултрамарин16 ст. кафявочерв.20 ст.28 ст.40 ст.
924925926927
132_44.jpg (6468 bytes)132_80.jpg (6360 bytes)132_1.jpg (6856 bytes)132_2.jpg (7045 bytes)
44 ст.80 ст.1 лв.2 лв.

Тиражи: 914-915 и 917-918 - по 5 000 000; 916 и 924 - по 1 000 000; 919 - 10 000 000; 920 - 3 000 000; 925-927 - по 500 000.

* 915, 919-921 и 923-926 са отпечатани и (или) на кремава хартия.

* Съществуват марки и с наз. Л 103/4, Л 111/2 и Л 13, както и комбинирани между тях.

* Марките са отпечатани на хартия с различна дебелина и цвят на гума, с цветови нюанси и с различно широки маржове.

1953 (18 декември). Лечебни растения. Блок. Худ. на рамката Ст. Кънчев. П. дълбок. Неназ. Размери 161х172 мм.

928
228.jpg (70652 bytes)
6 лв.  (2, 4, 8, 12 16, 20, 28, 40, 44, 80 ст. 1 и 2 лв.+46 ст.)

Тираж: 50 000.

1953 (16 декември). 75 г. от основаването на Държавната библиотека “Васил Коларов” (сега Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"). Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

75 г. от основаването на Държавната библиотека “Васил Коларов” (сега Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"). Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

929
130_44.jpg (8321 bytes)
44 ст.

Тираж: 300 000.

1953 (26 декември). Профсъюзна самодейност. Худ. Л. Зидаров (930) и Ал. Поплилов (931). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Профсъюзна самодейност. Худ. Л. Зидаров (930) и Ал. Поплилов (931). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

930931
134_16.jpg (8153 bytes)134_44.jpg (8262 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: 930 - 1 000 000; 931 - 500 000.

* От 930 има и с наз. Л 103/4.

 

1 9 5 4

1954 (12 февруари). Въздушна поща. Редовни - изгледи. Худ. Ст. Сотиров (932, 939 и 941), В. Йончев (933-934 и 940) и В. Стайков (935-938). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Въздушна поща. Редовни - изгледи. Худ. Ст. Сотиров (932, 939 и 941), В. Йончев (933-934 и 940) и В. Стайков (935-938). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

932 - крепостта край Белоградчишките скали; 933 - входът на Панаирното градче в Пловдив; 934 - плажът във Варна; 935 - жътва с комбайн; 936 - Рилският манастир; 937 - язовир “Студена”; 938 - промишлено предприятие в Димитровград; 939 - изглед от Велико Търново; 940 - паметникът на Цар Освободител и Софийският университет “Св. Климент Охридски”; 941 - паметникът на средногорските партизани край Златица.

932933934
135_8.jpg (7642 bytes)135_12.jpg (7664 bytes)135_16.jpg (6949 bytes)
8 ст.12 ст.16 ст.
935936937
136_20.jpg (6361 bytes)136_28.jpg (9326 bytes)136_44.jpg (7567 bytes)
20 ст.28 ст.44 ст.
938939941940
137_60.jpg (8841 bytes)137_80.jpg (8322 bytes)137_4.jpg (7245 bytes)137_1.jpg (7366 bytes)
60 ст.80 ст.4 лв.1 лв.

Тиражи: 932 - 2 000 000; 933 и 935-937 - по 1 000 000; 934 - 5 500 000; 938-940 - по 500 000; 941 - 300 000.

* 935-940 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (13 март). 30 г. от смъртта на В. И. Ленин. Худ. Ст. Господинова (942), Б. Ангелушев (943), Т. Бочева - Паспалеева (944) и Ил. Христов (945). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

30 г. от смъртта на В. И. Ленин. Худ. Ст. Господинова (942), Б. Ангелушев (943), Т. Бочева - Паспалеева (944) и Ил. Христов (945). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

942 - В. И. Ленин и Й. В. Сталин на събрание; 943 - паметникът на В. И. Ленин в Москва и Московският държавен университет “М. В. Ломоносов”; 944 - мавзолеят на В. И. Ленин в Москва и Спаската кула на Кремъл; 945 - В. И. Ленин.

942943944945
133_16.jpg (8026 bytes)133_44.jpg (6734 bytes)133_80.jpg (6893 bytes)133_1.jpg (6028 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.1 лв.

Тиражи: по 150 000.

* 942-945 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (28 април). 30 г. от смъртта на Димитър Благоев. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

30 г. от смъртта на Димитър Благоев. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Благоев като ръководител на работническата класа и теоретик на социализма.

946947
138_16.jpg (8541 bytes)138_44.jpg (8101 bytes)
16 ст.44 ст.
Тиражи: по 150 000.

* 946-947 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (11 юни). 5 г. без Г. Димитров. Худ. Ст. Пенчев и О. Богданова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

5 г. без Г. Димитров. Худ. Ст. Пенчев и О. Богданова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Димитров като партиен и държавен ръководител и родоначалник на индустриализацията на България.

948949
138_44_1.jpg (9293 bytes)139_80.jpg (8763 bytes)
44 ст.80 ст.

Тиражи: по 150 000.

* 948-949 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (30 юли). 1 август - Ден на железничаря. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1 август - Ден на железничаря. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

951
141_44.jpg (15196 bytes)
44 ст. синьозелена

Тиражи: 950 - 500 000; 951 - 1 000 000.

* 950-951 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (19 август). 29 август - Ден на миньора. Худ. Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

29 август - Ден на миньора. Худ. Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

952
140_44.jpg (16438 bytes)
44 ст.

Тираж: 500 000.

* 952 е отпечатана на кремава хартия.

1954 (4 септември). 10 г. от 9-ти септември 1944 г. Худ. Ал. Поплилов (953), Б. Ангелушев (954-956) и Л. Зидаров (957-958). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

. 10 г. от 9-ти септември 1944 г. Худ. Ал. Поплилов (953), Б. Ангелушев (954-956) и Л. Зидаров (957-958). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

953 - посрещане на партизаните; 954 - посрещане на Съветската армия; 955 - промишлено предприятие; 956 - Г. Димитров - водач на трудещите се; 957 - пионери; 958 - Г. Димитров.

953954955
142_12.jpg (18257 bytes)142_16.jpg (18234 bytes)142_28.jpg (15677 bytes)
12 ст.16 ст.28 ст.
957956958
143_80.jpg (13536 bytes)143_44.jpg (17271 bytes)143_1.jpg (14336 bytes)
80 ст.44 ст.1 лв.

Тиражи: 953-955 - по 1 000 000; 956-958 - по 150 000.

* 953-958 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (27 октомври). 85 г. Българска академия на науките. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

85 г. Българска академия на науките. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

959
144_80.jpg (17211 bytes)
80 ст.

Тираж: 200 000.

* 959 е отпечатана на кремава хартия.

1954 (21 декември). Спорт. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5) за 960-961 и 963; (5х10) за 962.

Спорт. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5) за 960-961 и 963; (5х10) за 962.

960-963 - традиционни олимпийски спортове.

960961
146_16.jpg (8559 bytes)146_44.jpg (8346 bytes)
16 ст.44 ст.
962963
145_80.jpg (10351 bytes)146_2.jpg (8208 bytes)
80 ст.2 лв.

Тиражи: по 150 000.

* 960-963 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (28 декември). 50 г. профсъюзно движение. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. профсъюзно движение. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

964 - работници на почивка във Велинград; 965 - стоманолеяр; 966 - Г. Димитров, Д. Благоев и Г. Кирков - водачи на работническата класа.

964965966
149_16.jpg (8179 bytes)149_44.jpg (9857 bytes)149_80.jpg (9709 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.
Тиражи: по 150 000.

* 964-966 са отпечатани на кремава хартия.

 

1946 - 1948 гг.
1949 - 1951 гг.
1952 - 1954 гг.
1955 - 1957 гг.
1958 - 1960 гг.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed