Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Царство България от 1935 до 1946 г.
1935 - 1940 гг.

1 9 3 5

1935 (5 май). 100 г. от Велчовата завера, Търново. Худ. Хр. Чоканов и Д. Гюдженов. П. висок. В. зн. 3 или 4. Наз. Л 103/4 и 111/2. Листа (5х5).

285 - Велчо Атанасов - джамджията; 286 - капитан Георги Мамарчев.

285286
86_1.jpg (14794 bytes)86_2.jpg (14324 bytes)
1 лв.2 лв.

Тиражи: по 500 000.

* В употреба: до 15 март 1938 г.

 

1935 (14 юни). V балкански футболен турнир, София. Худ. Н. Балъкчиев (287 и 289), К. Пенев (288 и 289), Н. Бисеров (290) и Г. Кръстев (291). П. висок. В. зн. 3 за 288 и 290-292, в. зн. 4 за 287 и 289. Наз. Л 111/2. Листа (5х5).

287 - футболен мач на игрище "Юнак", София; 288 - храм-паметникът "Св. Ал. Невски" в София; 289 - футболисти, символизиращи капитаните на участващите в турнира отбори; 290 - античен вестител на победителите (плакат); 291 - клетва на капитана на българския отбор пред купата на турнира (плакат); 292 - балканската купа. На 289 и 292 - емблемата на турнира: футболна топка, съставена от очертанията на държавните знамена на страните-участнички България, Гърция, Румъния и Югославия. На 292 - карта на Балканския полуостров с държавите-участнички в турнира.

287288289
87_1.jpg (9681 bytes)87_2.jpg (10803 bytes)87_4.jpg (10188 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
290291292
87_7.jpg (11087 bytes)87_14.jpg (10232 bytes)88_50.jpg (10944 bytes)
7 лв.14 лв.50 лв.

Тиражи: 287-291 - по 26 000; 292 - 7 000.

* В употреба: до 15 март 1938 г.

* От 287 има с наз. Л 103/4, Л 103/4 :111/2 и Л 111/2:103/4; от 289 - с наз. Л 103/4 и Л 103/4:111/2; от 291 - с наз. Л 103/4.

* Непласираните марки с ниски стойности след ноември 1935 г. са използвани за вътрешна пощенска употреба в п.т.т. станции София, Бургас, Варна, Пловдив и Русе.

 

1935 (11 юли). VIII съюзен юнашки събор, София. Худ. Ст. Баджов. П. висок. В. зн. 4 за 292-296 и 298; в. зн. 3 за 297. Наз. Л 111/2. Листа (5х5).

293 - гимнастика, упражнение на успоредка; 294 - младеж в парадна юнашка униформа; 295 - девойка в парадна юнашка униформа; 296 - лека атлетика, овчарски скок; 297 - игрище "Юнак" в София; 298 - значката с емблемата на Съюза на българските гимнастически дружества "Юнак".

293294295
89_1.jpg (10478 bytes)89_2.jpg (8902 bytes)89_4.jpg (10356 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
296297298
89_7.jpg (12275 bytes)89_14.jpg (10300 bytes)90_50.jpg (12016 bytes)
7 лв.14 лв.50 лв.

Тиражи: 293-297 - по 36 000; 298 - 10 000.

* В употреба: до 15 март 1938 г.

 

1935 (4 август). Освещаване на паметника - гробница на крал Владислав Варненчик във Варна. Худ. В. Захариев. П. висок. В. зн. 3 за 299-300 и 302, в. зн. 4 за 301 и 303. Наз. Л 111/2 и Л 103/4. Листа (5х5).

299 - Янош Хунияди; 300 - Владислав III Ягело (полски крал), наречен Варненчик; 301 - гробницата на Владислав Варненчик във Варна; 302 - Владислав Варненчик; 303 - Владислав Варненчик в бой с османските войски край Варна в 1444 г.

299300302
91_1.jpg (9361 bytes)91_2.jpg (13239 bytes)91_7.jpg (11715 bytes)
1 лв.2 лв.7 лв.
301303
91_4.jpg (12373 bytes)91_14.jpg (13115 bytes)
4 лв.14 лв.

Тиражи: 299-300 - по 150 000; 301-303 - по 100 000.

* В употреба: до 15 март 1938 г.

* От всички стойности има и с наз. Л 103/4:111/2 и Л 111/2:103/4, както и с другия воден знак.

1935 (6 септември). Редовни. Худ. Хр. Лозев (304) и К. Шерматен (305-307). П. висок. В. зн. 3. Наз. Л 13 за 304; Г 123/4 за 305-307. Листа две крила (10х10).

Редовни. Худ. Хр. Лозев (304) и К. Шерматен (305-307). П. висок. В. зн. 3. Наз. Л 13 за 304; Г 12/ за 305-307. Листа две крила (10х10).

Като 212, 240, 241, 245 на хартия с воден знак.

304 10 ст. карминеночервена, сива

305 1 лв. светлозелена

306 2 лв. карминеночервена

307 6 лв. синя, тип I

6 лв. синя, тип I

Тиражи: 304 - 200 000; 305-306 - по 2 000 000; 307 - 600 000.

* За типа на 307 виж бележките към 240-248.

* За 305 виж и 321 - с друг цвят.

1935 (11 октомври). Освещаване на паметника на Хаджи Димитър в Сливен. Худ. Н. Балъкчиев (308), Ф. Филипов (309), К. Пенев (310-311) и Г. Кръстев (312). П. висок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (5х5).

308 - паметникът на Хаджи Димитър в Сливен; 309 - Х. Димитър; 310 - Х. Димитър и Ст. Караджа в хайдушко облекло и снаряжение; 311 - четническа клетва; 312 - родната къща на Х. Димитър в Сливен.

 

Освещаване на паметника на Хаджи Димитър в Сливен. Худ. Н. Балъкчиев (308), Ф. Филипов (309), К. Пенев (310-311) и Г. Кръстев (312). П. висок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (5х5).
308309311
92_1.jpg (12411 bytes)92_2.jpg (13533 bytes)92_7.jpg (16901 bytes)
1 лв.2 лв.7 лв.
310312
93_4.jpg (12919 bytes)93_14.jpg (12134 bytes)
4 лв.14 лв.

Тиражи: 308 - 90 000; 309 - 80 000; 310-312 - по 30 000.

* В употреба: до 15 март 1938 г.

* От 308-312 има и с наз. Л 103/4:111/2.

 

1 9 3 6

1936 (4 април). Редовни. Худ. К. Шерматен (321-324). П. висок. Наз. Г 123/4 за 313-321; Г 113/4:111/2 за 322-324. Листа две крила (10х10).

313-314 - селскостопански продукти; 315-320 - елементи от българския държавен герб; 321-324 - цар Борис III в гвардейска униформа.

 

Редовни. Худ. К. Шерматен (321-324). П. висок. Наз. Г 12/ за 313-321; Г 11/:11/ за 322-324. Листа две крила (10х10).
313315322

97_10.jpg (21968 bytes)

97_30.jpg (29854 bytes)

100_4.jpg (23492 bytes)

10 ст.30 ст.4 лв.
323324
96_7.jpg (23434 bytes)100_14.jpg (20821 bytes)
7 лв.14 лв.

Тиражи: 313-317 - по 3 800 000; 318-319 - по 2 500 000; 320 - 1 000 000; 321 - 2 000 000; 322 - 500 000; 323 - 400 000; 324 - 300 000.

* За типа на 322 виж бележките към 240-248.

* За 321 и 322 виж 240, 243, 305.

1936 (13 август). IV конгрес на славянските географи и етнографи, София. Худ. В. Захариев. П. дълбок. Наз. Л 111/2 . Листа (10х10).

325 - метеорологичната станция на вр. Мусала; 326 - гроздоберачка; 327 - Несебър.

 

IV конгрес на славянските географи и етнографи, София. Худ. В. Захариев. П. дълбок. Наз. Л 11/ . Листа (10х10).

325327326
93_1.jpg (14477 bytes)94_7.jpg (14692 bytes)93_2.jpg (16723 bytes)
1 лв.7 лв.2 лв.

 

Тиражи: 325-326 - по 200 000; 327 - 100 000.

* В употреба: до 15 март 1938 г.

 

1 9 3 7

1937 (29 май). Св. св. Кирил и Методий. Худ. Ив. Манев и В. Томов (328-329 и 331) и Ем. Ракаров (330 и 332). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).328-329 и 331 - Кирил и Методий, създатели на славянската азбука (стенопис от храм-паметника “Св. Ал. Невски”); 330 и 332 - Кирил и Методий проповядват сред народа.

Св. св. Кирил и Методий. Худ. Ив. Манев и В. Томов (328-329 и 331) и Ем. Ракаров (330 и 332). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

328329
98_1.jpg (12601 bytes)98_2.jpg (12811 bytes)
1 лв.2 лв.
330331332
98_4.jpg (10457 bytes)99_7.jpg (14407 bytes)98_14.jpg (9724 bytes)
4 лв.7 лв.14 лв.
Тиражи: 328-330 - по 240 000; 331-332 - по 100 000.

* В употреба: до 30 септември 1937 г.

* 328-332 са отпечатани с две поръчки: от 6.IV.1937 г. и 29.V.1937 г.

* Марките, непродадени в крайния срок за употреба, са използвани в Централна поща - София от вътрешната пощенска служба.

* 332 са използвани за събиране на пощенски такси.

 

1937 (3 октомври). Княгиня Мария-Луиза. Худ. К. Христов. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Княгиня Мария-Луиза. Худ. К. Христов. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

333334335
102_1.jpg (6298 bytes)102_2.jpg (6762 bytes)102_4.jpg (6486 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.

Тиражи: по 500 000.

1937 (3 октомври). Възшествие на цар Борис III на българския престол. Худ. Ат. Апостолов. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10). Изданието е по повод честване на предстоящата 20-годишнина от възшествието.

Възшествие на цар Борис III на българския престол. Худ. Ат. Апостолов. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10). Изданието е по повод честване на предстоящата 20-годишнина от възшествието.

336

100_2.jpg (8807 bytes)

2 лв.

Тираж: 500 000.

Специално издание. Блок от 4 марки 336 в цветове: синьозелена, розова, виолетова и тъмносиня, отпечатани в каре. Назъбен. Размери 100х140 мм. Тираж: 20.

Блок от 4 марки 336 в цветове: синьозелена, розова, виолетова и тъмносиня, отпечатани в каре. Назъбен. Размери 100х140 мм. Тираж: 20.

* Блокът не е продаван от пощенската администрация, а е раздаден на царската фамилия и официални лица.

Специално издание. Блок от 4 марки 336 в кере-миденочервен цвят, отпечатани в каре. Размери 100х140 мм. Неназъбен. Тираж: 20.

Блок от 4 марки 336 в кере-миденочервен цвят, отпечатани в каре. Размери 100х140 мм. Неназъбен. Тираж: 20.

* Блокът не е продаван от пощенската администрация, а е раздаден на царската фамилия и официални лица.

1937 (22 ноември). Възшествие на цар Борис III - Царски маневри. Блок. Худ. Ат. Апостолов. П. дълбок. Неназ. Размери 80х115 мм.

Възшествие на цар Борис III - Царски маневри. Блок. Худ. Ат. Апостолов. П. дълбок. Неназ. Размери 80х115 мм.
337
105_20.jpg (24429 bytes)

2 лв. (цена 20 лв.)

Тираж: 70 000.

* Блокът е отпечатван на два пъти: 22.ХI. - 50 000 и 20.ХII. - 20 000. Поради това съществуват два типа, различаващи се по разстоянието между короната и марката.

Специално издание. Блок от 337 в червен цвят без отбелязана цена и без корона. Неназъбен. Размери 80х100 мм. Тираж: 20.

Блок от 337 в червен цвят без отбелязана цена и без корона. Неназъбен. Размери 80х100 мм. Тираж: 20.

* Блокът не е продаван от пощенската администрация, а е раздаден на царската фамилия и официални лица.

 

1 9 3 8

1938 (25 февруари). Стопанска пропаганда. Худ. Б. Ангелушев (338-341, 344-345 и 354-355), Ат. Апостолов (342-343), Ал. Жендов (346-347 и 350-353) и В. Стайков и Ст. Петров (348-349 и 356-357). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

338-339 - жътвари; 340-341 - слънчоглед; 342-343 - житни класове; 344-345 - кокошки, яйца; 346-347 - грозде; 348-349 - маслодайна роза и съд за розово масло; 350-351 - ягоди; 352-353 - гроздоберачка (алегория); 354-355 - маслодайна роза; 356-357 - тютюн.

338341342
106_10.jpg (11563 bytes)106_15.jpg (10142 bytes)107_30.jpg (11176 bytes)
10 ст.15 ст.30 ст.
344348347
107_50.jpg (9093 bytes)108_2.jpg (9765 bytes)108_1.jpg (9542 bytes)
50 ст.2 лв.1 лв.
350352
108_3.jpg (10786 bytes)109_4.jpg (9770 bytes)
3 лв.4 лв.
355356
109_7.jpg (10309 bytes)110_14.jpg (10358 bytes)
7 лв.14 лв.

Тиражи: 338-341 - по 2 500 000; 342-345 и 348-349 - по 1 000 000; 346-347 - по 1 500 000; 350-351 и 354-355 - по 250 000; 352-353 - по 500 000; 356-357 - по 100 000.

 

1938 (16 юни). Една година от рождението на княз Симеон Търновски. Худ. К. Пенев (358-359 и 361) и Н. Бисеров (360 и 362). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа в две крила (10х10).

Портрет на престолонаследника.

358359360
103_1.jpg (9467 bytes)103_2.jpg (8891 bytes)103_4.jpg (7727 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
361362
103_7.jpg (9484 bytes)104_14.jpg (7705 bytes)
7 лв.14 лв.

Тиражи: 358-360 - по 1 000 000; 361-362 - по 130 000.

Специално издание. Блок от 358-362 в оригинални цветове. Назъбен. Размери 120х178 мм. Тираж: 50.

Блок от 358-362 в оригинални цветове. Назъбен. Размери 120х178 мм. Тираж: 50.

* Гумировка има само на гърба на марките.

* Блокът не е продаван от пощенската администрация, а е раздаден на царската фамилия и официални лица.

1938 (3 октомври). 20 г. от възшествието на цар Борис III на българския престол. Худ. К. Пенев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

363-365 - фотопортрети на цар Борис III, снимани от Кунц в 1918-1928 г.; 366-367 - фотопортрети на цар Борис III, снимани от Бончо Карастоянов в 1938 г.

 

20 г. от възшествието на цар Борис III на българския престол. Худ. К. Пенев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

363364365
111_1.jpg (7810 bytes)111_2.jpg (9525 bytes)111_4.jpg (8853 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
366367
111_7.jpg (10328 bytes)111_14.jpg (9771 bytes)
7 лв.14 лв.

Тиражи: 363-365 - по 1 500 000; 366-367 - по 300 000.

Специално издание. Блок от 363-367 в оригинални цветове. Назъбен. Размери 120х178 мм. Тираж: 50.

Блок от 363-367 в оригинални цветове. Назъбен. Размери 120х178 мм. Тираж: 50.

* Гумировка има само на гърба на марките.

* Блокът не е продаван от пощенската администрация, а е раздаден на царската фамилия и официални лица.

1938 (27 декември). Въздушна поща - редовни (II издание, с променени цветове) “Малък гълъб” - като 256-259. Худ. Б. Денев. П. висок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10) за 368-370; (10х5) за 371.

368369
112_1.jpg (13355 bytes)112_2.jpg (12823 bytes)
1 лв.2 лв.
370371
112_6.jpg (12591 bytes)112_12.jpg (13487 bytes)
6 лв.12 лв.

 

Въздушна поща - редовни (II издание, с променени цветове) “Малък гълъб” - като 256-259. Худ. Б. Денев. П. висок. Наз. Л 11/. Листа (10х10) за 368-370; (10х5) за 371.

Тиражи: 368-369 - по 300 000; 370-371 - по 200 000.

1 9 3 9

1939 (26 април). 50 г. Български държавни железници, 1888-1938 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

372 - локомотив, модел 1890 г.; 373 - локомотив, модел 1938 г.; 374 - железопътен мост и влакова композиция; 375 - цар Борис III като машинист.

 

50 г. Български държавни железници, 1888-1938 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

372373
113_1.jpg (10409 bytes)114_2.jpg (10728 bytes)
1 лв.2 лв.
374375
114_4.jpg (9921 bytes)114_7.jpg (10022 bytes)
4 лв.7 лв.

Тиражи: 372-373 - по 2 000 000; 374 - 200 000; 375 - 100 000.

1939 (14 май). 60 г. български пощи. Худ. Д. Гюдженов. П. висок. Наз. Г 13. Листа в две крила (10х10).

376 - емблемата на българските съобщения; 377 - Пощенската палата в София.

 

60 г. български пощи. Худ. Д. Гюдженов. П. висок. Наз. Г 13. Листа в две крила (10х10).

376377
113_1_1.jpg (13485 bytes)113_2.jpg (13540 bytes)
1 лв.2 лв.

Тиражи: по 2 000 000.

1939 (7 юли). IХ Съюзен юнашки събор, София. Худ. Ст. Баджов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10) за 378-381; (10х10) за 382.

378 - упражнение на висилка; 379 - значката на Съюза на българските гимнастически дружества “Юнак”; 380 - “Дискобол”, антична статуя; 381 - ритмични упражнения на юнакиня; 382 - тежкоатлет.

 

IХ Съюзен юнашки събор, София. Худ. Ст. Баджов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10) за 378-381; (10х10) за 382.

378379380
115_1.jpg (8996 bytes)115_2.jpg (9961 bytes)115_4.jpg (8903 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
381382
115_7.jpg (10584 bytes)115_14.jpg (9508 bytes)
7 лв.14 лв.

Тиражи: 378-380 - по 180 000; 381 - 140 000; 382 - 90 000.

* В употреба: до 10 август 1939 г.

1939 (22 септември). Надпечатки - за пострадалите от наводнението в Севлиевско и Търновско, нови номинални стойности. П. типографен.

383384385
116_15.jpg (12046 bytes)116_1.jpg (11948 bytes)116_2.jpg (12356 bytes)
1+1 лв. в. 15 ст. черна надп.2+1 лв. в. 11/2 лв. черна надп.4+2 лв. в. 2 лв. черна надп.
386387
117_3.jpg (12236 bytes)117_5.jpg (12284 bytes)
7+4 лв. в. 3 лв. черна надп.14+7 лв. в. 5 лв. черна надп.

Надпечатки - за пострадалите от наводнението в Севлиевско и Търновско, нови номинални стойности. П. типографен.

Тиражи: по 120 000 (вкл. и макулатурите).

 

 

1 9 4 0

 

1940 (22 февруари). Въздушна поща - редовни “Изгледи”. Худ. К. Икономов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10) за 388-398; (10х5) за 399.

388 - излитащ самолет; 389 - самолет над Асеновата крепост; 390 - самолет над Бачковския манастир; 391 - самолет на летище Божурище край София товари поща; 392 - пощенски транспорт: самолет, локомотив и мотоциклет; 393 - самолети над двореца в София; 394 - самолет над връх Ел Тепе (Вихрен) в Пирин; 395 - самолет над Рилските езера; 396 - самолет и бяла лястовица - символ на летците; 397 - самолет над храм-паметника “Св. Ал. Невски” в София; 398 - самолет над Шипка; 399 - самолет и монограм на цар Борис III.

389388390
120_2.jpg (10135 bytes)120_1.jpg (9518 bytes)120_4.jpg (10424 bytes)
2 лв.1 лв.4 лв.
391392393
120_6.jpg (11092 bytes)121_10.jpg (8890 bytes)121_12.jpg (9778 bytes)
6 лв.10 лв.12 лв.
394396395
121_16.jpg (8655 bytes)123_30.jpg (7185 bytes)122_19.jpg (11810 bytes)
16 лв.30 лв.19 лв.
397398399
123_45.jpg (8758 bytes)123_70.jpg (8886 bytes)123_100.jpg (8614 bytes)
45 лв.70 лв.100 лв.

Тиражи: 388-389 - по 5 000 000; 390 - 1 000 000; 391 - 500 000; 392-395 - по 300 000; 396 - 200 000; 397 - 100 000; 398 - 75 000; 399 - 50 000.

1940 (10 февруари). Редовни I - цар Борис III. Худ. Сл. Шаранков. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Цар Борис III в генералска униформа.

 

Редовни I - цар Борис III. Худ. Сл. Шаранков. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

400401
126_1_1.jpg (7137 bytes)124_2.jpg (6552 bytes)
1 лв.2 лв.

Тиражи: по 5 000 000.

1940 (17 май). 100 г. пощенска марка. Худ. Н. Бисеров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

Първата българска пощенска марка от 5 сантима.

100 г. пощенска марка. Худ. Н. Бисеров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

402403
125_10.jpg (13015 bytes)125_20.jpg (12668 bytes)
10 лв.20 лв.

Тиражи: по 300 000.1940-1944. Редовни II - стопанска пропаганда, цар Борис III. Худ. А. Анев. П. висок. Листа две крила (10х10). Различните издания се различават по вида на хартията и назъбванията.10 ст. - овощарство; 15 ст. - пчеларство; 30 ст. - земеделие; 50 ст. - овцевъдство; 1, 2, 4, 6, 7 и 10 лв. - цар Борис III.

Редовни II - стопанска пропаганда, цар Борис III. Худ. А. Анев. П. висок. Листа две крила (10х10). Различните издания се различават по вида на хартията и назъбванията.

    
157_10.jpg (6075 bytes)128_30.jpg (6710 bytes)149_50_50.jpg (6446 bytes)128_15.jpg (7101 bytes)
10 ст.30 ст.50 ст.15 ст.
   
144_1.jpg (6379 bytes)144_2.jpg (5719 bytes)145_4.jpg (5060 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
   
145_6.jpg (6332 bytes)145_7.jpg (6935 bytes)145_10.jpg (6308 bytes)
6 лв.7 лв.10 лв.

1940 (2 септември). Редовни II - гланцова хартия, без в. зн. Наз. Г 13.

Тиражи: 404-406 - по 5 000 000; 407-408 - по 2 000 000.

* 404-408 са отпечатани на гланцова, лъщяща хартия без в. зн.

* Изработени са по следните известни поръчки: 10 ст. - 2762/1941 г. и 5526/1942 г.; 15 ст. - 2875/1940 г., 2763/1941 и 6524/1942 г.; 30 ст. - 4241/1940 г.; 1 лв. - 663/1940 г.; 2 лв. - 664/1940 г.

* От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на хартия с различна дебелина.1941 (20 ноември). Редовни II - хартия с водни знаци. В. зн. 3. Наз. Г 13.

Редовни II - хартия с водни знаци. В. зн. 3. Наз. Г 13.

Тиражи: общо за двата в. зн. - 50 ст., 1 лв., 2 лв. - по 2 000 000; 7 лв. - по 1 000 000; 10 лв. - по 500 000.

* 409-413 са отпечатани на леко гланцирана хартия с в. зн. 3.

* Изработени са по следните известни поръчки: 50 ст. - 836/1941 г.; 1 лв. - 2766/1941 г.; 2 лв. - 2767/1941 г.; 7 лв. - 2769/1941 г.; 10 лв. - 562/1941 г.1941 (20 ноември). Редовни II - хартия с водни знаци. В. зн. 4. Наз. Г 13.

Редовни II - хартия с водни знаци. В. зн. 4. Наз. Г 13.

Тиражи: виж 409-413.

* 414-418 са отпечатани на леко гланцирана хартия с в. зн. 4.

* Изработени са по същите поръчки, както и 409-413.1941 (7 декември). Редовни II - тънка хартия. Наз. Г 13.

Редовни II - тънка хартия. Наз. Г 13.

Тиражи: неизвестни.

* 419-423 са отпечатани на обикновена тънка хартия без в. зн.

* Изработени са по следните известни поръчки: 30 ст. - 2764/1941 г.; 1 лв. - 2766/1941 г. и 6275/1942 г.; 2 лв. - 2767/1941 г. и 728/1942 г.; 4 лв. - 2768/1941 г. и 837/1942 г.; 10 лв. - 5970/1941 г.

* От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси.1941-1944. Редовни II - обикновена хартия. Наз. Г 13.

Редовни II - обикновена хартия. Наз. Г 13.

Тиражи: неизвестни.

* 424-430 са отпечатани на обикновена хартия без в. зн.

* От 426-428 има и с наз. Л 111/2.

* Изработени са по следните известни поръчки: 50 ст. виолетова - 2765/1941 г.; 50 ст. зелена - 726/1942 г.; 1 лв. - 6275/1942 г., 6444/1942 г., 43/1944 г. и 126/1944 г.; 2 лв. - 728/1942 г., 6445/1942 г., 698/1944 и 5337/1944 г.; 4 лв. - 837/1941 г. и 6277/1944 г.; 6 лв. - 403/1944 г.; 7 лв. - 2769/1941 г. и 402/1944 г.

* От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на хартия с различна дебелина и грапавост.

* От 426 има отпечатани и в две крила (9х10) и (10х10), както и в две крила (9х10).1944. Редовни II - едро назъбване. Наз. Л 101/4, Л 101/4:111/2 и Л 111/2:101/4.

Редовни II - едро назъбване. Наз. Л 10/, Л 10/:11/ и Л 11/:10/.

Тиражи: неизвестни.

* 431-432 са отпечатани на обикновена хартия без в. зн.

* Изработени са по следните известни поръчки: 1 лв. - 126/1944 г.; 2 лв. 698/1944 г. и 5337/1944 г.

* От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на хартия с различна дебелина.

1940 (21 септември). Връщането на Южна Добруджа на България. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

433 - добруджанец и добруджанка в народни носии; 434 - нива и български знамена; 435-436 - карта на Българска Добруджа. На всички марки - портрети на цар Борис III в медальон.

 

Връщането на Южна Добруджа на България. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

433434
127_1.jpg (11653 bytes)127_2.jpg (10142 bytes)
1 лв.2 лв.
435436
127_4.jpg (9760 bytes)127_7.jpg (9815 bytes)
4 лв.7 лв.

Тиражи: 433-434 - по 2 000 000; 435 - 500 000; 436 - 200 000.

1940 (23 ноември). Заслужили българи - народни будители. Худ. Д. Узунов (437), С. Велков (438), В. Захариев (439), Кр. Чоканов (440), Б. Коцев (441) и Г. Герасимов (442). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа в две крила (10х10); (5х4) за 442.

437 - Петко Славейков; 438 - Софроний Врачански; 439 - Св. Иван Рилски; 440 - Марин Дринов; 441 - Черноризец Храбър; 442 - Кольо Фичето.

437438439
129_1.jpg (12315 bytes)129_2.jpg (11645 bytes)129_3.jpg (15388 bytes)
1 лв.2 лв.3 лв.
440441442
130_4.jpg (11769 bytes)130_7.jpg (11839 bytes)131_10.jpg (12666 bytes)
4 лв.7 лв.10 лв.

Тиражи: 437-438 - по 5 000 000; 439-440 - по 1 000 000; 441-442 - по 100 000.

1940 (28 декември). Стопанска пропаганда. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

443-444 - вършитба (харман); 445-446 - оран; 447-448 - пчеларство; 449-450 - беритба на плодове; 451 - овцевъдство; 452 - говедовъдство.

Стопанска пропаганда. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10х10).

443445
128_10.jpg (10664 bytes)148_15.jpg (10159 bytes)
10 ст.15 ст.
447449
128_30_30.jpg (9404 bytes)157_50.jpg (11386 bytes)
30 ст.50 ст.
451452
163_3.jpg (9986 bytes)148_5.jpg (9895 bytes)
3 лв.5 лв.

Тиражи: 443-450 - по 5 000 000; 451-452 - по 500 000.

* 443-450 са на гланцирана, 451-452 - на обикновена хартия.

* Със същите сюжети 501-504.

 

1940 (16 декември). 500 г. книгопечатане и 100 г. българска печатарска преса. Худ. Н. Бисеров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа две крила (10x10).

453 - Йохан Гутенберг; 454 - Никола Карастоянов - първият български печатар.

453454
132_1.jpg (11270 bytes)132_2.jpg (11803 bytes)
1 лв.2 лв.

Тиражи: по 500 000.

1935 - 1940 гг.
1941 -1946 гг.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed