Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Княжество България (1879-1908 г.)
1895 - 1907 гг.

 

1 8 9 5 г.

1895 (25 октомври). Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.

Лъвът от българския герб.

44

1 ст. в. 2 ст. червена надп.

              в. 29

10_2.tif (109858 bytes)

Тираж: 6 000 000 (вкл. и макулатурите). * В употреба: до 1 февруари 1897 г.

1 8 9 6 г.

1896 (2 февруари). Покръстване в християнска вяра на престолонаследника княз Борис Търновски. П. висок. В. зн. 2. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Държавният герб на България от 1880 г.

45

12_1.tif (103024 bytes)

46

12_5.tif (103068 bytes)

47

12_15_1.tif (104166 bytes)

48

12_25.tif (105066 bytes)

1 ст. 5 ст. 15 ст. 25 ст.
45-48 (4) Тиражи: 45 - 3 062 000; 46 - 1 310 000; 47 - 1 422 000; 48 - 622 000. * В употреба (само за вътрешна кореспонденция): до 1 февруари 1897 г. * 47 е отпечатана с два вида клишета, различаващи се по цифровото обозначение на номиналната стойност. * От 45, 47 и 48 се срещат и отпечатани на грапава хартия без в. зн. * От всички стойности има с по-светли или по-тъмни нюанси.

1 9 0 1 г.

49

10_3.tif (108598 bytes)

50

10_50.tif (108580 bytes)

1901 (24 март). Надпечатки - нови номинални стойности. П. типографен.

Лъвът от българския герб.

5 ст. в. 3 ст. черна надп. в. 33 (24.IV.1901) 10 ст. в. 50 ст. черна надп. в. 39  
Тиражи: 49 - 247 600; 50 - 239 000. * В употреба: до 1 октомври 1901 г. * За отпечатването на 49 е използувана марка от "Софийско" издание на "Малък лъв" (целулозна хартия, наз. Г 123/4).

1901 (20 април). 25 г. от Априлското въстание 1876 г. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

51

12_5_1.tif (105316 bytes)

52

12_15.tif (102312 bytes)

Черешовото топче, изгряващо слънце.

5 ст.

15 ст.

 

Тиражи: 51 - 520 000; 52 - 535 000.

* В употреба: до 5 май 1901 г.

* 51-52 са отпечатани с 5 вида клишета, разположени последователно в печатния лист - два пъти на ред.

53

13_1.tif (147006 bytes)

1901 (1 октомври). Редовни - княз Фердинанд I. Худ. Ст. Баджов. П. висок с гравюра във Военно картографско бюро - Петербург. Наз. Г 121/2. Листа четири крила (5х5).

1 ст.

 
54

13_2.tif (146348 bytes)

55

13_3.tif (147784 bytes)

56

14_5.tif (147546 bytes)

57

14_10.tif (145152 bytes)

2 ст. 3 ст.5 ст.10 ст.

58

14_15.tif (146044 bytes)

59

14_25.tif (148526 bytes)

60

14_30.tif (143470 bytes)

61

14_50.tif (148190 bytes)

15 ст. 25 ст.30 ст.50 ст.
62

15_1_1.tif (147882 bytes)

1 лв. с "кука"

62

15_1.tif (145220 bytes)

1 лв. без "кука"

63

15_2.tif (147698 bytes)

2 лв.

64

15_3.tif (144014 bytes)

3 лв.

53-64 (12)

Тиражи: 53 - 69 000 000; 54 - 17 500 000; 55 - 5 600 000; 56 - 54 500 000; 57 - 37 900 000; 58 - 15 800 000; 59 - 14 000 000; 60 - 2 500 000; 61 - 2 200 000; 62 - 850 000; 63 - 260 000; 64 - 206 000. * В употреба: до 31 декември 1911 г. * 53-54 са отпечатани по четири поръчки: - от 1901 г.: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 30 и 50 ст., и 1, 2 и 3 лв. - от 1905 г.: 1, 2, 5, 10, 25 и 50 ст., и 1 лв. (с променено клише) и 2 лв.; - от 1909 г.: 1, 5, 10, 25, 50 ст., 2 и 3 лв.; - от 1910 г.: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25 и 50 ст., и 1, 2 и 3 лв. * 62 от поръчката от 1905 г. е с променено клише (без "кука"). Тираж: 100 000 от целия тираж на 1 лв. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на тънка хартия.

1 9 0 2 г.

1902 (29 август). 25 г. от боевете при Шипка, Ст. Загора и Шейново. Худ. Х. Тачев. П. литографен в Държавна печатница - София (печатните форми са изготвени в Държавна печатница - Будапеща). Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Боят на Орлово гнездо.

65

16_5.tif (288394 bytes)

66

16_10.tif (279842 bytes)

67

16_15.tif (288386 bytes)

5 ст.10 ст. 15 ст.

65-67 (3)

Тиражи: 65 - 600 000; 66 - 400 000; 67 - 204 000. * В употреба (само за вътрешна кореспонденция, за Русия и Сърбия) до 30 септември 1902 г. * 65-67 са отпечатани с два вида клишета в печатния лист.

1 9 0 3 г.

1903 (1 октомври). Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.

zag10b.tif (313750 bytes)

68

10 ст. в. 15 ст. черна надп. в. 58
Тираж: 5 943 000 (вкл. и макулатурите). * Със същата надпечатка 73.

1 9 0 7 г.

1907 (2 август). 20 г. от възшествието на княз Ферди-нанд I на българския престол. П. литографен в Държавна печатница - Будапеща. Наз. Л 111/2. Листа (14х16).

Портрети на княз Фердинанд I от 1887 и 1907 г.

69

17_5.tif (238452 bytes)

70

17_10.tif (244444 bytes)

71

17_25.tif (246892 bytes)

5 ст.

10 ст.

25 ст.

69-71 (3)

Тиражи: 69 - 509 376; 70 - 498 176; 71 - 207 200. * В употреба: до 1 март 1908 г. * 69-71 са отпечатани с два вида клишета на печатния лист. Поради необичайно големите размери на печатните листове някои от елементите на рисунката върху марките от крайните вертикални редове са неясни.
1879 - 1892 гг.
1895 - 1907 гг.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed