Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Република България 2005 г.

Дата 17.01.2005 г.
"110 години от рождението на Гео Милев"
- една пощенска марка.Номинална стойност: 0,45 лв.  

 
Date 17.01.2005. "110-th birth anniversary of Geo Milev" - 1 postage stamp. Nominal value: 0,45 BGN.        

Дата 23.02.2005 г.
„100 години „Ротари интернешънъл"
- една пощенска марка. Номинална стойност: 0,80 лв.

 

Date 23.02.2005. "100-th anniversary of „Rotary International" - 1 postage stamp.Nominal value: 0,80 BGN

Дата 25.02.2005 г.
"История на киното"
- блок с четири пощенски марки. Номинални стойности: 0,10 лв., 0,20 лв., 0,45 лв. и 0,80 лв.

 

Date 25.02.2005. "Cinema's history" - block of 4 postage stamps. Nominal values: 0,10 BGN, 0,20 BGN, 0,45 BGN and 0,80 BGN.

Дата 11.03.2005 г.
"135 години българска екзархия"
- блок с една пощенска марка. Номинална стойност: 0,45 лв.

 

Date 11.03.2005. "135-th   anniversary of  Independent Bulgarian Exarchate" - block of 1 postage stamp. Nominal value: 0,45 BGN.

Дата 17.03.2005 г.
„Доброволци за Европа: „Европа: предай нататък!"
- една пощенска марка. Номинална стойност: 0,80 лв. 

 
 

Date 17.03.2005„Volunteers for Europe: „Europe - pass further!" - 1 postage stamp. Nominal value: 0,80 BGN.               

Дата 21.03.2005 г.
"175 години от рождението на Панайот Хитов и Филип Тотю"
- една пощенска марка.Номинална стойност: 0,45 лв.    

 
Date 21.03.2005. "175-th birth anniversary of  Panayot Hitov and Fillip Totyu"- 1 postage stamp.Nominal value: 0,45 BGN.       

Дата 23.03.2005 г.
"Полярни изследователи"
- блок с две пощенски марки.Номинални стойности: 0,45 лв. и 0,80 лв.

 

Date 23.03.2005. "Polar explorers" - block of 2 postage stamps.Nominal values: 0,45 BGN and 0,80 BGN.

Дата 20.04.2005 г.
"Пожарни автомобили"
- комплектна серия от четири пощенски марки в блок-лист. Номинални стойности: 0,10 лв., 0,20 лв., 0,45 лв. и 0,80 лв.

 
 

Date 20.04.2005. "Fire-cars" - complete set of 4 postage stamps in block- sheet. Nominal values: 0,10 BGN,   0,20 BGN, 0,45 BGN, 0,80 BGN.

Дата 20.05.2005 г.
„200 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен"
- блок с една пощенска марка.Номинална стойност: 0,80 лв.

 

Date 20.05.2005. "200-th   birth anniversary of Hans Christian Andersen" - block of 1 postage stamp.Nominal value: 0,80 BGN.

Дата 24.05.2005 г.
„Въвеждане на кирилицата в Европейския съюз"
- блок с една пощенска марка Номинална стойност: 0,80 лв.

 

Date 24.05.2005„Introducing the Cyrillic alphabet into European Union" - block of 1 postage stamp Nominal value: 0,80 BGN.

Дата 26.05.2005 г.
„Български държавни железници - XXI век"
- блок-лист с две комплектни серии (2x2 пощенски марки) Номинални стойности: 2 х 0,45 лв. и 2 х 0,80 лв.

 

Date 26.05.2005. "Bulgarian State Railways - XXI Century" - block of 2 sets (2x2 postage stamps) Nominal values: 2 x 0,45 BGN and 2 x 0,80 BGN.

Дата 27.05.2005 г.
"И „РАДЕЦКИ" гордо плува ..."
- една пощенска марка.Номинална стойност: 0,45 лв.   

 

Date 27.05.2005. "And the ship „Radetski "is sailing with pride.. "- 1 postage stamp. Nominal value: 0,45 BGN.                                 

Дата 28.05.2005 г.
50 години от издаването на първите пощенски марки „ЕВРОПА- СЕПТ
”- серия от две пощенски марки. Номинални стойности: 0,45 лв. и 0,80 лв.

   

Date 28.05.2005. 50-th anniversary of the first publication of stamps. „Europe - CEPT" - a set of 2 postage stamps. Nominal values: 0,45 BGN and 0,80 BGN.

Дата 28.05.2005 г.
„Европа 2005 - кулинария"
- серия   от   две   пощенски марки Номинални стойности: 0,45 лв. и 0,80 лв.

 

Date 28.05.2005. "Europe 2005 - Gastronomy" -   a set of 2 stamps. Nominal values: 0,45 BGN and 0,80 BGN.

Дата 29.05.2005 г.
"Фауна - водни кончета
"- серия от четири пощенски марки .Номинални стойности: 0,10лв.,0,20 лв., 0,45 лв. и 0,80 лв.

 

Date 29.05.2005. "Fauna - Dragonflies" - a set of 4 postage stamps.Nominal values: 0,10 BGN, 0,20 BGN, 0,45 BGN and 0,80 BGN.

Дата 25.07.2005 г.
"100 години от рождението на Елиас Канети
"-една пощенска марка.Номинална стойност: 0,80 лв.  

 

 Date 25.07.2005. "100-th  birth anniversary of Elias Canetti" 1 postage stamp. Nominal value: 0,80 BGN.                   

Дата 29.07.2005 г.
"Фауна - паяци"
- серия от четири пощенски марки.Номинални стойности: 0,10 лв., 0,20 лв., 0,45 лв. и 0,80 лв.                                      

         

Date 29.07.2005. Fauna - "Spiders" - a set of 4 postage stamps.Nominal values: 0,10 BGN, 0,20 BGN, 0,45 BGN and 0,80 BGN.                           

Дата 26.08.2005 г.
"110 години организирано туристическо движение в България"
- една пощенска марка.Номинална стойност: 0,45 лв.

 

Date 26.08.2005. "110-th anniversary of the organized tourism in Bulgaria" 1 postage stamp.Nominal value: 0,45 BGN.

Дата 06.09.2005 г.
120 години от Съединението на България"
- една пощенска марка.Номинална стойност: 0,45 лв.           

Date 06.09.2005. "120-th anniversary of Bulgaria' Unification" - 1 postage stamp.Nominal value: 0,45 BGN.                       

Дата 05.10.2005 г.
„Български национални костюми (носии)"
- серия от четири пощенски марки. Номинални стойности: 0,20 лв., 0,25 лв., 0,45 лв. и 0,80 лв.

         
    

Date 05.10.2005. "Bulgarian national costumes"- a set of 4 postage stamps.Nominal values: 0,20 BGN, 0,25 BGN, 0,45 BGN and 0,80 BGN.

Дата 31.10.2005 г.
„100 години от откриването на бацила на киселото мляко от д-р Стамен Григоров"
- блок с една пощенска марка и една винетка. Номинална стойност: 0,80 лв. .   

 

Date 31.10.2005
„100-th birth anniversary of the discovery of Lactobacillus Bulgaricus" from Dr. Stamen Grigorov - block of 1 postage stamp and 1 vignette. Nominal values: 0,80 BGN.

Дата 10.11.2005 г. "Шахмат" - една пощенска марка. Номинална стойност: 0,80 лв.

 

Date 10.11.2005. "Chess" - 1 postage stamp. Nominal value: 0,80 BGN.

Дата 30.11.2005 г.„Коледа 2005"- една пощенска марка Номинална стойност: 0,45 лв.

 

 Date 30.11.2005. "Christmas 2005"- 1 postage stamp. Nominal value: 0,45 BGN.                      

Дата 14.12.2005 г.
"50 години България в ООН"
- блок с една пощенска марка. Номинална стойност: 0,80 лв.

 

Date 14.12.2005."50-th anniversary of Bulgaria's reception into UN" - block of 1 postage stamp Nominal value: 0,80 BGN.

Дата 20.12.2005 г.
"Строители на българската държава"
- серия от четири пощенски марки. Номинални стойности: 0,10 лв., 0,20 лв., 0,45 лв. и 0,80 лв.

 
 

Date 20.12.2005. "Builders of the Bulgarian state"- a set of 4 postage stamps. Nominal values: 0,10 BGN, 0,20 BGN, 0,45 BGN and 0,80 BGN.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed