Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Република България 2001 г.

08.01.2001 г. "Новохилядолетие"-1 пощ. марка.
Номинална стойност: 0.22
Худ. Б. Филчев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10)."Канон на пропорциите" ("Кръ­гът на Меонардо"). 4499 , Тираж:   100 000.

 

12.01.2001 г."100 години електрифициран градски транспорт в България" 2 пощ. марки, оформени 2 х 2 в малък лист
Номинални стойности: 2 х 0.22, 2 х 0.65
 Худ. Б. Беиев. П. оф­сет. Наз. Г 13. Блок-листа (2x2) с две по 4500-4501 заедно.
4500 - първият софийски трамвай, 1901 г.; 4501 -мотриси от софийското метро; на рамката -снимка от началото на века на сградата на Цен­трална поща - София и трамваи.
Тиражи: по 50 000 (50 000 блок-листа).

 

 07.02.2001 г."Лозарство и винарство" 4 пощ. марки. Худ. С. Даскалов, П. офсет. Наз. Г. 13. Листа (10x5).
Номинални стойности: 0.12, 0.22, 0.30, 0.65
4502 - мискет, Дворец Евксиноград; 4503 - гъмза, крепостта "Баба Вида"; 4504 - широка мелнишка лоза, къща от Мелник; 4505 - мавруд, Ясеновата крепост. Тиражи: 4502 - 750 000; 4503 - 260 000; 4504 000; 4505 - 50 000.

 
 

01.03.2001 г."България и информационното общество" - блок с 2 пощ. марки
Номинални стойности: 0.22, 0.65
Худ. К. Андреев, П. офсет, Наз. Р 13. Размери 83x96 мм. 4506 - Портрет нa създателя на ДВС-компютъра Джон Атанасов, т.нар "маймунско" а
Тираж: 25 000. В употреба до 31. VII. 2002 г.
 

04.04.2001 г."10 години Атлантически клуб в България" - 1 пощ. марка в блок
Номинална стойност: 0.65
Худ. Т. Варджи-ев. П. офсет. Наз. Р 13. Размери 87x67 мм. 4507. Тираж: 30 000.

 

18.04.2001 г."ЕВРОПА - Водата - естествено богатство" - 2 пощ. марки.
Номинални стойности: 0.22, 0.65
Худ. А. Апостолов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5). 4508 - Рилските езера от птичи поглед, орел; 4509 - Скалните мостове в Родопите, сърни.
Тиражи: 4508 - 550 000, 4509 - 55 000.
* По 20 000 екземпляра от тиража на всяка марка е изпол­зван за направа на карнетка (1x0.22 лв. + 4x0,65 лв.). В употреба до 31. VII. 2002 г.

  ;

01.05.2001 г."125 години Априлско въстание -150 години от рождението на Тодор Каблешков"
Номинална стойност: 0.22
Худ. М. Чолакова. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10). 4510 - Т. Каблешков 1851-1876 г. (на-ционалреволюционер), пейзаж от Копривщица - мястото на "първата пушка". Тираж: 150 000.

 

21.05.2001 г."Българска фауна - малък лешояд" 4 пощ. марки
Номинални стойности: 0.12, 0.22, 0.30, 0.65
Худ. Ст. Дечев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10). Тиражи: 4511 - 350 000; 4512 - 295 000; 4513 - 295 000; 4514 - 45 000.

   
   

29.06.2001 г."Легендарни имена в българския спорт през XX век" - 3 пощ. марки с 3 винетки в блок-лист
Номинални стойности: 0.22, 0.30, 0.65
Наз. Г 13:13'/4. Блок листа (2x3) и 4515-4517 с винетки заедно. 4515 - Георги Аспарухов - Гунди (футболист): 4516 - Данчо Колев - Дан Колов (борец): 4517 - ген. Крум Лекарски (ездач): на винетките допълнителни илюстрации към спортните биографии.
Тиражи по 35 000 (35 000 блок-листа).

 

11.07.2001 г."50 години Конвенция на ООН за бежанците" 1 пощ. марка
Номинална стойност: 0.65
Худ. Н, Пекарев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5) 4518 - Плакатно решение на сюжета. 4518. Тираж:  100 000.

 

24.07.2001 г."100 години от рождението на Александър Жендов и Илия Бешков" - 2 пощ. марки
Номинални стойности: 0.22, 0.65
Худ. Ив. Богданов, П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10). Портрети на художниците. Тираж: 4519-145 000; 4520 - 75 000.

 
   

03.10.2001 г."10 години Конституционен съд България" - 1 пощ. марка
Номинална стойност: 0.25
Худ. Н. Цачев. П. офсет. Наз. Г 13:13'/4. Листа (5x10). 4521 - Гербът на РБългария. фонов силует на заседателната зала на конституционния съд.
Тираж: 800 000.

 

05.10.2001 г. "Среща на върха София 2001 Приносът на новите демокрации за Евроатлантическата сигурност" - блок с 4 марки Номинални стойности: 0.12,0.24,0.25,0.65
Худ. Т. Варджиев. П. офсет. Наз. Р 13:1314. Размери 115x110 мм. Знамената на страните-членки на НАТО и канди­датките за Атлантическия съюз, скулптурата "Се. София" на Г. Чапкънов. 4522. Тираж:  15 000.

 

09.10.2001 г. "2001 г. - година на ООН за диалог между цивилизациите"-1 пощ. марка
Номинална стойност: 0.65
Худ. оформител М. Дончева. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5), 4523. Тираж: 550 000.
* Илюстрацията на марката е на художник от Слове­ния, спечелил международен конкурс на 11Р1). Всич­ки световни марки, на тази тема повтарят въпросния сюжет.

 

31.10.2001 г. "31 октомври Международен ден за опазване на Черно море" блок с 1 пощ. марка
Номинална стойност: 0.65
Худ. Кр. Деспотова. П. офсет. Наз. Р 13. Размери 72x90. 4524 - Калкан (5сорhthalmus maeticus), на илюстрационното поле на блока - тюлен-монах, миди, морска лисица, медуза, чайка, пюсъчна лилия. Тираж: 40 000
 

19.11.2001 г."Морски фарове по българското черноморско крайбрежие" 2 пощ. марки
Номинални стойности: 0.25, 0.32
Худ. В. Китанов. П. офсет. Наз. Г 14:1314. Листа (10x10). 4526 - Шабленският фар, 4527 - Калеакренския фар.
Тиражи: 4526 - 7 800 000 ; 4527 - 1 200 000.
* Тиражите нз 4526-4527 са окончателни.

 
 

19.11.2001 г. "Коледа 2001" -1 пощ. Марка
Номиналнастойност: 0.25
Худ. В. Вълканов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа  (10x5). Илюстрация към Евангелие на Лука. 4525. Тираж:  1 200 000.

 

27.11.2001 г."Зографски манастир" блок с 2 пощ. марки
Номинални стойности: 0.25, 0.65 
Худ. М. Енев. П. офсет. Наз. Р 13. Размери 85x104 мм. 4528 - Панорамен вид от манастира с черквата "Се. се. Кирил и-Методий" и часовниковата кула; чудот­ворната икона на Се. Георги Зограф от кивота на главната черква "Се. Георги".  Тираж: 30 000.

 

12.12.2001 г."Българска анимация" - блок-лист с 3 еднакви пощ. марки с 3 винетки
Номинални стойности: 3 х 0.25 
 Худ. Ал. Захариев. П.офсет. Наз. Г 13У1:13. Блок-листа (2х 3) с 3x4528 с винетна заедно. 4528 - епизод от анимационния филм на Ал. Заха­риев "Коледна приказка"; на винетката - герой от филма и начинът на създаването му. Тираж:  165 000 (55 000 блок-листа).

 

17.12.2001 г."200 години от рождението на Винченцо Белини" - 1 пощ. марка
Номинална стойност: 0.25
Худ. Ст. Де-чев. П. офсет. Наз. Г 13. Лис­та (5x10). 4530 - В. Белини (1801-1835, италиански композитор). Тираж: 250 000

 

21.12.2001 г. "Строители на българската държава" - 4 пощ. марки
Номинални стойности: 0.10, 0.25, 0.30, 0.65
Худ. Пл. Вълчев. П. офсет. Наз. Г 13'Л:13. Листа  (5x10). 4531 - древният календар на българите; 4532 - хан Кубрат (632-651) и хан Аспарух (681-700); 4533 -хан Крум (803-814) и хан Омуртаг (814-831); 4534 - княз Борис I (852-889) и цар Симеон 1 (893-927).
Тиражи: 4531 - 100 000; 4532 - 850 000; 4533 - 100 000; 4534 - 25 000.

 
   
   

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed