Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Република България 2003 г.

10.01.2003 г. "ЕВРОПАЛИЯ`02 - Европейски фестивал за култура, Белгия, октомври 2002 - януари 2003" 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,65 лв.
Худ. Б. Йонов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа  (5x10). Тираж: 4576 - 60 000.

 

 

28.01.2003 г."Българско изобразително изкуство (100 години от рождението на Златю Бояджиев /1903-1976/, акад. Илия Петров /1903-1975/, Стоян Сотиров /1903-1984/" -серия от 3 пощенски марки.
Номинални стойности0,18 лв., 0,36 лв., 0,65 лв. 
 Худ. К. Гогов. П. офсет. Наз. Г  13!4:13.  Листа   (5x10).4577 - "Розоберачки", картина на Стоян Сотиров; 4578 - "Слепият гъдулар", картина на Илия Петров; 4579 - "Свинарка", картина на Златю Бояджиев. Тиражи: 4577-4578 - по 100 000; 4579 - 25 000.

     

07.02.2003 г. "Космическа фантастика" – блок с 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,65 лв.
Худ. К. Андреев. П. офсет. Наз. Р 131/4:13. Размери 94x85  мм. 4580. Тираж: 22 000.

 

28.02.2003 г. "125 години от Освобождението на България и възстановяване на българската държавност" -1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,36 лв.
Худ. П. Рашков. П. оф­сет.  Наз. Г 13:131А Листа  (10x5). 4581- Скулптурна група от Мемориалния комплекс на Шипка. Тираж:  100 000.

 

10.03.2003 г. "60 години от спасяването на българските евреи" - 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,36 лв.
Худ. Т. Вар-джиев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа   (5x10). 4582 - Портрети на Екзарх Стефан (1878-1957) и Ди­митър Пешев (1894-1973): символът на юдеизма -седемсвещника. Тираж:  100 000.
 

17.03.2003 г. "Плакатно изкуство - Европа" - 2 пощенски марки.
Номинални стойности - 0,36 лв., 0,65 лв.
 Худ. Ив. Газдов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (4x5). 4583,4584 - Цикъл плакати 'Игра на силуети". Тиражи: 4583,4584 - по 150 000.
* По 50 000 от тиража на всяка марка с използван за направа на карнетки.
 
* На милезимите на листата, използвани за направа на карнетките, има рисунка на художническа четка, а на милезимите на останалия тираж е нарисувана глава на птица.

19.03.2003 г."150 години от рождението на Винсент Ван Гог" -блок с 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,65 лв.
Худ. Н. Младенов. П. оф-сет. Наз. Р 13:13'4. Размери х. 4585 - На марката: картина на художника от цикъла "Слънчогледи", на винетките - автопортрети. Тираж:  26 000.

 

24.04.2003 г. "Праисторически животни"- серия от 4 пощенски марки.
Номинални стойности - 0,30 лв., 0,36 лв., 0,49 лв., 0,65 лв.
Худ. Здр. Стоянов. П. офсет. Наз. Г 13:13'/4. Листа  (4x4), четирите стойности  в сцепка.4586   - птеродактил; 4587 - горгозавър; 4588 - ме-
зозавър; 4589 - моноклон. Тираж: по 45 000.
* 4586-4589 са отпечатани заедно в листа.
* С 12 000 серии от тиража са изработени карнетки.
* На милезимите на листата, неизползвани за карнет­ки, е нарисуван скелет на архиоптерикс.

   
   

15.05.2003 г. "110 години филателно движение в България и Национална филателна изложба  БЪЛГАРИЯ `03" – 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,36 лв.
Худ. В. Китанов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10). 4590 - щитолистна какичка, защитено растение; на малезима - медалът на изложбата.
Тираж: 100 000.
 
17.06.2003 г."Пчели"- серия от 4 пощенски марки.
Номинални стойности -0,30 лв., 0,36 лв., 0,49 лв., 0,65 лв.

   
   
25.07.2003 г. "Водни растения" - серия от 4 пощенски марки.
Номинални стойности - 0,20 лв., 0,36 лв., 0,50 лв., 0,65 лв.

01.08.2003 г. "100 години от Илинденско -преображенското въстание" -1 пощенска марка.
Номинална стойност0,36 лв.

15.09.2003 г.  "2003 г.- година на водите, планините и екотуризма" - блок-лист с 3 еднакви пощенски марки и 3 различни винетки.
Номинална стойност - 0,65 лв.

19.09.2003 г."100 години от установяване на дипломатически отношения между Р България и САЩ" – 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,65 лв.   

 
03.10.2003 г. "100 години от рождението на Джон Атанасов и 5 години конкурс "Български сайт" -1 пощенска марка с 1 винетка.
Номинална стойност - 0,65 лв.

 
10.10.2003 г. "Европейско отборно първенство по шахмат - Пловдив 03" – 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,65 лв.

 
18.10.2003 г. "Строители на българската държава - цар Иван Шишман" – 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,65 лв.

 
27.10.2003 г. "Нови олимпийски спортове. 80 години Български олимпийски комитет" - серия от 4 пощенски марки.
Номинални стойности 0,20 лв., 0,36 лв., 0,50 лв.,0,65 лв.

   
   

24.11.2003 г. Коледа`ОЗ"  - 1 пощенска марка.
Номинална стойност - 0,65 лв.

28.11.2003 г. "Каляски, файтони и каруци" - серия от 4 пощенски марки.
Номинални стойности0,30 лв., 0,36 лв., 0,50 лв., 0,65 лв.

   
   
12.12.2003 г. "100 години международна федерация на футболните асоциации /FIFA/" - серия от 5 пощенски марки.
Номинални стойности 0,20 лв., 0,25 лв., 0,36 лв., 0,50 лв., 0,65 лв.

   
   
   
22.12.2003 г. "10 години възстановено масонско пространство в България" - 1 пощенска марка.
Номинална стойност –  0,80 лв.

 
23.12.2003 г."Строители на българската държава" - 3 пощенски марки.
Номинални стойности0,30 лв., 0,45 лв., 0,80 лв.

 
 
 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed