Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Република България 2004 г.

15.01.2004 "Пеперуди" – серия от 4 пощенски марки, Butterflies - a set of 4 postage -stamps
Номинални стойности/Nominal value - 0,40; 0,45; 0,55; 0,80   

   
   

23.01.2004 "Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" - Перник - блок-лист с 1 пощенска марка и 1 винетка Internationa! festival of masked games "Surva" - Pernik - a block-sheet with 1 postage-stamp and 1 vignette
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 
30.01.2004 "България - председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в България" -1 пощенска марка. Bulgaria - Chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe -1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 

19.02.2004 "100 години Народен театър "Иван Вазов" -1 пощенска марка с 1 винетка 100 years - National Theater "Ivan Vazov" - 1 postage-stamp with 1 vignette
Номинална стойност/Nominal value - 0,45

 

25.03.2004 "100 години от рождението на Атанас Далчев и Любомир Пипков" - серия от 2 пощенски марки The centennial anniversary of Atanas Dalchev and Lubomir Pipkov - a set of 2 postage-stamps
Номинални стойности/Nominal values - 0,45; 0,80

   

02.04.2004 "България - пълноправен член на НАТО" -1 пощенска марка Bulgaria - Full member of NATO - 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 

15.04.2004 "25 години от първия полет на българин в Космоса" - блок с 1 пощенска марка 25 years from the first flight of a Bulgarian in space - a block of 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 

16.04.2004 "125 години Търновска конституция и възстановяване на българската държавност" - блок с 1 пощенска марка. 125 years of the Tarnovo Constitution and the restoration of the Bulgarian state - a block of 1 postage-stamp.
Номинална стойност/Nominal value - 0,45

 

03.05.2004. "Програма "Българската мечта" - 1 пощенска марка. Program "The Bulgarian Dream" - 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,45

 

12.05.2004.  "100 години от рождението на Салвадор Дали" - блок с 1 пощенска марка The centennial anniversary of Salvador Daly - a block of 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 

21.05.2004. Българска художествена култура: Стоян Венев (1904-1989); Васил Стоилов (1904-1990); Любен Димитров (1904-2000) и Борис Иванов (1904-1993) - серия от 2 пощенски марки Bulgarian Art Culture: Stoyan Venev (1904-1989);Vasil Stoilov (1904-1990); Lyuben Dimitrov (1904-2000) and Boris Ivanov 1904-1993) - a set of 2 postage-stamps
Номинални стойности/Nominal values - 0,45; 0,80

   

27.05.2004 "EBPOПА 2004"-серия от 2 пощенски марки , "EUROPA 2004" - a set of 2 postage-stamps
Номинални стойности/Nominal values - 0,45; 0,80

 

02.06.2004 "Легендарни български футболисти на XX век" - серия от 4 пощенски марки. Legendary Bulgarian footballers of the 20 century - a set of 4 postage-stamps
Номинални стойности/Nominal values - 4 x 0,45

 

11.06.2004 "Европейско първенство по футбол "Португалия`2004" -блок с 1 пощенска марка. European Football Championship – Portugal`2004 - a block of 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 

16.06.2004 "125 години Български пощи" - блок-лист с 1 пощенска марка и 1 винетка. 125 years - Bulgarian Posts - a block with 1 postage-stamp and 1 vignette
Номинална стойност/Nominal value - 0,45

 

23.06.2004 "125 години дипломатически отношения между България и Австрия" - 1 пощенска марка. 125 years - diplomatic relations between Bulgaria and Austria - 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 

28.06.2004"125 години Министерство на вътрешните работи" - 1 пощенска марка. 125 years - Ministry of Interior - 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,45

 

28.07.2004 "Екология: опазване на грабливите птици в България и защита на Черно море от замърсяване" - блок с 2 пощенски марки "Ecology: defense of the rapacious birds in Bulgaria and protection of the Black Sea from pollution - a block with 2 postage-stamp
Номинални стойности/Nominal values - 0,45; 0,80

 

05.08.2004 "Олимпийски летни игри "Атина'2004" - серия от 4 пощенски марки Olympic Summer Games – Athens`2004 - a set of 4 postage-stamps Номинални стойности/Nominal values - 0,10; 0,20; 0,45; 0,80

 

06.08.2004 "125 години военноморски сили на Република България" - серия от 4 пощенски марки. 125 years - Naval forces of the Republic of Bulgaria - a set of 4 postage-stamps
Номинални стойности/Nominal values - 0,10; 0,25; 0,45; 0,80

   
   

20.09.2004 "125 години масонско движение в България" - 1 пощенска марка. 125 years - Mason movement in Bulgaria - 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,45

 

15.11.2004 "Строители на българската държава" - серия от 4 пощенски марки.Builders of the Bulgarian state - a set of 4 postage-stamps
Номинални стойности/Nominal values - 0,10; 0,20; 0,45; 0,80

 
   

17.11.2004 "Праханови гъби"-серия от 4 пощенски марки. Tinder Mushrooms -a set of 4 postage-stamps
Номинални стойности Nominal values - 0,10; 0,20; 0,45; 0,80

 

18.11.2004  "Световен фонд за природа" - серия от 4 пощенски марки. World fund for the nature - a set of 4 postage-stamps
Номинални стойности/Nominal values - 4 x 0,80

   
   

24.11.2004 "Коледа'2004" - 1 пощенска марка. Christmas 2004 - 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,45

 

05.12.2004 "Дванадесета среща на министрите на ОССЕ, София, 6-7 декември 2004 г." - блок с 1 пощенска марка. 12th OSCE Ministerial Council, Sofia, 6-7 December 2004 - a block of 1 postage-stamp
Номинална стойност/Nominal value - 0,80

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed