Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
2007
Окончателни доклади от проведени от СЗРАС разследвания на авиационни събития, реализирани през 2007 г.

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 16.12.2007 г. при кацане на летище Варна със самолет British Aerospace BAe 146-300 с регистрационен № LZ-HBE, експлоатиран от авиационен оператор „Хемус Ер” ЕАД, изпълняващ вътрешен полет на „България Ер” FB977 по маршрут София – Варна – Бургас.

 

 (7.62 MB)

На 16.12.2007 г. ЕВС на самолет ВАе 146-300, рег. № LZ-HBE на АО „Хемус Ер” изпълнява полет за превоз на пътници по вътрешна линия София – Варна – Бургас под полетен номер FB977 на „България Ер”. При кацане на самолета на ПИК 09 на летище Варна в условията на снеговалеж самолетът не успява да спре в рамките на ПИК и излиза вдясно от ПР „А” като затъва в грунда. Няма последствия за пътниците, екипажа и ВС.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент със самолет "Diamond DA 42", регистрационен № LZ-ASH, експлоатиран от авиационен оператор „ Еър Скорпио", реализиран на 27.09.2007 г. на летище Горна Оряховица.

 

 

(5.43 MB

На 27.09.2007 г. ЕВС на самолет „Diamond DA 42 Twin Star”, рег. № LZ-ASH, извършва учебно тренировъчен полет на летище Горна Оряховица. При изпълнение на кацане със симулиран отказ на двигател самолетът се приземява на ПИК 27 с прибран колесник. Авиационното събитие не е довело до последствия за екипаж

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

 

от

 

разследване на сериозен инцидент при кацане със самолет Cessna 172, регистрационен № LZ-BVA, собственост на авиационен оператор „Български въздухоплавателен център”, реализиран  на 19.08.2007 г. на летище Пловдив.

 
 

  (815.24 KB)

На 19.08.2007 г. обучаем пилот на самолет “Cessna-172R”, регистрационен номер LZ - BVA, изпълнява на летище Пловдив, самостоятелен тренировъчен полет в зона в съответствие с Програма за обучение - раздел V, CPL (А), вариант1. След завършване на упражнението изпълнява заход за кацане на писта за излитане и кацане (ПИК) 12. При опирането на самолета на пистата се спуква гумата на носовия колесник, самолета променя посоката на движение, подскача и прелита няколко метра, приземява се отново като лопатите на витлото се удрят в бетонната повърхност на ПИК и краищата им се деформират.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

 

от

 

разследване на сериозен инцидент, свързан с преминаване на втори кръгпри кацане на самолет Boeing 737-500, регистрационен LZ-BOQ, поради наличие на автомобил на пистата за излитане и кацане, реализиран на 15.07.2007 г. на летище София.

 

(308.58 KB)

На 15.07.2007 г. самолет Вoeing 737, рег. № LZ-BOQ, изпълняващ полет LZB2472 от Мадрид за София, извършва заход за кацане на ПИК27. В същото време кола на Центъра за информация и координация (ЦИК) на летище София извършва оглед за състоянието на ПИК след дадено разрешение от РП на работно място София – Кула, което налага ЕВС на Boeing 737 да премине на втори кръг, за да избегне сблъсъка с колата на ЦИК. При изпълнението на схемата за преминаване на втори кръг Boeing 737 догонва излетелия преди това самолет BAe 146, рег. № LZ-HBA, изпълняващ полет LZB461 от София за Амстердам, при което е нарушена хоризонталната сепарация между двете ВС. КВС на Boeing 737 взема решение за завой надясно за избягване на опасно сближение с излетелият самолет.

 
Diamond DA-42

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент със самолет Diamond DA-42, експлоатиран от авиационен оператор "Ер Скорпио", реализиран на 05.07.2007 г. на летище Пловдив.

 

 

(1.04 MB)

На 05.07.2007 г. в 10:54 h самолет „Diamond DA 42 Twin Star” извършва учебно тренировъчен полет на летище Пловдив. При изпълнение на упражнение „touch-and-go” (излитане непосредствено след опиране при кацане) самолетът се приземява на писта за излитане и кацане (ПИК) 30 с прибран колесник.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване авиационно събитие, със самолет Ан-26, рег. № LZ-MNT, експлоатиран от авиационен оператор „Ер Скорпио” ЕООД, възникнало на 29.05.2007 г. при изпълнение на товарен полет Виена – София.

 

 

(759.57 KB)

 

На 29.05.2007 г. екипажът на самолет Ан-26, рег. № LZ-MNT, извършва полет за превоз на товари по маршрут Виена – София. След извършване на предполетен преглед, при който не са констатирани неизправности екипажът започва рулиране за излитане от писта за излитане и кацане (ПИК) 29. По време на рулирането към предварителен старт настъпва разрушаване на обтекателя на витлото на двигател № 1, което остава незабелязано от екипажа, полетът продължава и завършва с нормално кацане на летище София.

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

 

от

със самолет А-320 с регистрационен № F-GJVA, експлоатиран от авиационен оператор „Ер Франс”, реализиран на 13.04.2007 г. на летище София.

 

(388.79 KB)

На 13.04.2007 г. в 11:54 h самолет А 320 излиза на пистата за излитане и кацане (ПИК) на летище София без разрешение на Ръководител полети (РП) – работно място София-Кула, което налага самолет CRJ 200, захождащ за кацане на същата ПИК, да извърши маневра за избягване на сблъсък.

 

Забележка: През изтеклата 2007 г. бяха реализирани още два сериозни инцидента на територията на чужди държави, разследванията на които, съгласно международната нормативна уредба, се провеждат от съответните национални власти.

Към момента в СЗРАС не са получени копия на окончателните доклади от разследвания на тези две събития.

 

 

 Коментари (0)

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed