Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на авиационни събития
Голям размер
Информационни бюлетини и анализи

 

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2013 г. (1.34 MB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2011 г. (6.05 MB)

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ №14, ЯНУАРИ-МАРТ 2007 г. (346.44 KB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ И АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2006 г. (1.73 MB)

Годишен анализ по безопасността на полетите и авиационните събития за 2005 г. (2.03 MB)
Безопасността на полетите е основен критерий за управлението, организацията и практиката на всички въздухоплавателни организации, имащи предмет на дейност гражданската авиация – от Международната организация за гражданска авиация 1(ИКАО) до най-малката по структура и обем въздухоплавателна организация.

Информационен бюлетин по безопасност на полетите №12 април – септември 2005 г. (786.95 KB)
Този бюлетин включва авиационни събития, реализирани за периода от 01.04.2005 г. до 30.09.2005 г. През разглеждания период са реализирани общо 56 авиационни събития. Четиридесет и пет от тези събития са реализирани с български въздухоплавателни средства (ВС) както следва: 1 авиационно произшествие, 3 сериозни инциденти и 40 инциденти...

 Коментари (0)

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Дейност
Актуално
Важно и полезно
Авиационни събития
Информационни бюлетини и анализи
Окончателни доклади
Архив
Нормативни документи
Анонимно докладване на авиационно събитие
Връзки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed