Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
2011 26.03.2012

 


ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, реализиран при кацане на самолет Beechcraft 200, регистрационни знаци LZ-YUK  на 06.01.2011 г. на летище Варна.

 (203.9 KB)

На 06.01.2011 г. самолет Beechcraft 200 с регистрационни знаци LZ-YUK на авиационен оператор „Еър Лазур”, изпълняващ полет от Истанбул за Варна,  извършва визуален заход за кацане на ПИК09. В същото време кола на Летищен координационен център (ЛКЦ) на летище Варна извършва оглед за състоянието на ПИК след дадено разрешение от РП на работно място „Варна – Кула”. Екипажът на въздухоплавателното средство изпълнява кацане при наличие на автомобил на ПИК.

 


ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

от разследване на авиационно събитие, свързано със сближение междусамолет A320 с регистрационни знаци HA–LWI, експлоатиран отавиационен оператор „Уиз eър”, изпълняващ полет с полетен номерWZZ76BJ и самолет L 410 с регистрационни знаци LZ-RMK,експлоатиран от авиационен оператор „Еър Макс”, изпълняващ полетс полетен номер RMX555, възникнало на 31.03.2011 г.

 (217.44 KB)

На 31.03.2011 г., в 08:42 h UTC, при векториране на ВС, за подход и кацане наПИК 09 на летище София в района на КНТ BENIL е нарушена минимална норма насепарация между самолет А320 с регистрационни знаци HA-LWI, полетен номерWZZ76BJ и самолет L410, регистрационни знаци LZ-RMK, полетен номер RMX555.Уведомени за авиационното събитие са: Специализирано звено за разследване наавиационни събития при дирекция «ЗРПВВЖТ»; Главна дирекция „Гражданскавъздухоплавателна администрация”; Международната организация за гражданскаавиация (ICAO); Евроконтрол; Европейската агенция по авиационна безопасност(ЕАSА).

  

Ан-2

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 07.04.2011 г. със самолет Ан-2, регистрационни знаци LZ-1098, експлоатирано от  авиационен оператор „ЕТ Ер Конкорд – Ганчо Даскалов”, при изпълнение на полет за авиохимически работи в землището на с. Благоево, обл. Разград.

Доклад (245.25 KB)

Схема заход (212.12 KB)

Приложение (655.59 KB)

На 07.04.2011 г. КВС на самолет Ан-2, рег. знаци LZ-1098, излита от временна летателна площадка край с. Благоево, обл. Разград, за изпълнение на полет за АХР в землището на същото село. Около 10:30 h, в процеса на маневриране за заход към обработвания блок, ВС закача електрически проводник от високо напрежение. Част от вертикалният стабилизатор на ВС е отсечен от проводника, повредено е вертикалното кормило. КВС успява да набере височина и извършва кацане на временната летателна площадка край с. Благоево. Няма последствия за пилота. ВС е получило повреди.

 

LZ-РОК

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 24.04.2011 г.със самолет Extra 300/L, регистрационни знаци LZ-РОК, експлоатиранот пилот собственик, реализирано в землището на село Богомилово,област Стара Загора.

Доклад (197.94 KB)

Приложение (12.96 MB)

На 24.04.2011 г. самолет Extra 300L, регистрационни знаци LZ-POK, излита отлетище Стара Загора за изпълнение на опознавателен полет. Самолетът се пилотира отинструктор, притежател на бривет, издаден от САА на Великобритания. Полетътзапочва с опознаване на района югоизточно от град Стара Загора, след коетоинструкторът изпълнява акробатични фигури за демонстрация на възможностите насамолета. След изпълнение на тоно на височина около 2000 ft спира двигателя насамолета. Пилотиращият пилот, след като не успява да пусне двигателя във въздуха,решава да каца принудително на избрана от въздуха площадка, нива, засадена спшеница, до гробището на село Богомилово. При подхода за кацане, след последнатакъща на селото, самолетът закачва електрически проводник за високо напрежение,който при създалата се обстановка пилотиращият пилот не забелязва. Електрическиятпроводник се скъсва, но е повреден колесника на самолета. При плъзгане по терена,след опиране на земята, е разрушено витлото и са получени повреди по долнатаповърхност на планера на самолета. Екипажът на самолета – пилотът собственик иинструктора не са получили наранявания.

 

LZ-1251

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 15.06.2011 г. съссамолет Ан-2, регистрационни знаци LZ-1251, експлоатиран отавиационен оператор „ЕТ Кентавър – Елизар Атанасов”, приизпълнение на полет за авиохимически работи в землището на селоОстрица, област Русе.

Доклад (212.86 KB)

Приложение (5.81 MB)

На 15.06.2011 г., към 10:45 h, по време на полет за извършване на АХР, торенена слънчоглед, в землището на село Острица, област Русе, самолет Ан-2, рег. зн. LZ-1251, експлоатиран от АО ЕТ „Кентавър – Елизар Атанасов”, се удря във въже обтегачна метеорологична антена. При удара се откъсва обтекателят на дясното долнополукрило и са повредени дясната долна задкрилка и дясната предкрилка. Откъсната ечаст от дясната тръба на разпръскващата уредба при което изтича разтвора за торене.КВС набира височина, и прелита до базовата летателна площадка на АО, бившетовоенно летище Щръклево. Кацането е багополучно, без получаване на допълнителниповреди по ВС. Екипажът на самолета – командир и втори пилот не са получилинаранявания.

 


ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, свързан със сближение междусамолети MD-82, регистрационни знаци LZ–LDF и LZ–LDС,собственост на авиационен оператор „Бългериан Еър Чартър”,възникнал на 02.08.2011 г. в района на летище Бургас.

 (204.21 KB)

На 02.08.2011 г. в 19:04:02 h РП от РМ Бургас ЛКК прекратява визуален подходза кацане на самолет MD-82 с регистрационни знаци LZ-LDF, изпълняващ полет сполетен номер BUC 2256, на 1,9 nm от прага на ПИК04, поради заета ПИК от самолетMD-82 с регистрационни знаци LZ-LDС, изпълняващ полет с полетен номер BUC 2121,на когото е разрешено заемане на изпълнителен старт и незабавно излитане след докладза готовност от ЕВС. ВС с регистрационни знаци LZ-LDF има разрешение от РП КулаБургас да изпълни визуален подход за кацане на ПИК 04. РП Кула Бургас прекратяваподхода за кацане на ВС с рег. знаци LZ-LDF и дава указание за изпълнение на орбитана 360° на дясно. В същото време ВС с регистрационни знаци LZ-LDС докладвазасилване по ПИК 04 за излитане. При набора на височина от двете ВС в едно и същонаправление те се разминават с намалена вертикалната и хоризонталната сепарациямежду тях.

 

LZ-SUN

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 16.08.2011 г.със самолет SeaRay LSX, регистрационни знаци LZ-SUN,експлоатиран от пилот собственик, реализирано във водите на язовирПорой, област Бургас.


(187.03 KB)

На 16.08.2011 г., към 17:15 h, при опит за кацане във водите на язовир Порой,област Бургас, самолет-амфибия SeaRey LSX, регистрационни знаци LZ-SUN, получаваповреди в резултат на които потъва. На борда на самолета е имало пилот и пътник. Тене са пострадали при приводняването и са успели да напуснат самолета и да излязат набрега. На другия ден след потъването самолетът е изваден и оставен за съхранение вхангар на несертифицирана летателна площадка Оризаре, община Несебър.

 

LZ-RSS

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, реализирано на 24.08.2011 г.със самолет TL 2000 Sting, регистрационни знаци LZ-RSS, налетателна площадка Приморско, област Бургас.

Доклад (318.08 KB)

Приложение 1 (14.9 MB)

Приложение 2 (7.34 MB)

На 24.08.2011 г. към 16:35 h местно време, по време на демонстрационен полетнад летателна площадка Приморско, самолет TL-2000 Sting, регистрационни знаци LZRSS,се удря в ПИК. При удара в асфалтовата повърхност самолетът се разрушава,запалва и изгаря. Загиват пилотът и намиращ се на борда пътник.

 

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed