Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Архив 2014 г.

Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 30.09.2014 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за първо полугодие 2014 г. (1.49 MB)

Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 30.06.2014 г.

Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 31.03.2014 г.

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2013 г.

Бюджет на МТИТС за 2014 г. (59 KB)

Бюджет на МТИТС за 2014 г. по програми (60.5 KB)

Програмен формат на бюджета на МТИТС за 2014 г. (2.74 MB)

Бюджет
Месечни отчети

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed