Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец септември 2016 г.
[11.10.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (185.12 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (184.32 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец август 2016 г.
[17.09.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (185.1 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (184.28 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец юли 2016 г.
[12.08.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (185.14 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (184.29 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец юни 2016 г.
[28.07.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (185.13 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС(184.31 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец май 2016 г.
[16.06.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (184.97 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (184.22 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец април 2016 г.
[16.05.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (185.01 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (184.29 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец март 2016 г.
[27.04.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (184.86 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (184.27 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец февруари 2016 г.
[12.03.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (193.08 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (192.04 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец януари 2016 г.
[29.02.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета(191.91 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (191 KB) Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец декември 2015 г.
[29.02.2016]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (415 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (186.46 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на средства от...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец ноември 2015 г.
[29.12.2015]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (415 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (186.48 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на средства от...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец октомври 2015 г.
[11.11.2015]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (414.5 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (186.51 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на средства от...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец септември 2015 г.
[21.10.2015]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (414.5 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (186.5 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на средства от...
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец август 2015 г.
[12.09.2015]
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (414.5 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (186.43 KB) Месечен отчет за касовото изпълнение на средства от...

      123 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed