Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Интервю с зам.-министър Камен Кичев: Притиснахме Strabag за козирката на летището

Интервю с зам.-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев -  вестник "Пари", 18.08.2009 г.

Съкращаваме ненужни дирекции, но не и хора в системата

- Господин зам.-министър, вие ще координирате дейността на министерството по управлението на всички видове транспорт. Успяхте ли вече да се запознаете каква е реалната ситуация в сектора - кои са най-неотложните проблеми за решаване?

- Ще излъжа, ако кажа, че в момента мога да сглобя цялостната картина в сектора, тя непрекъснато ще трябва да бъде допълвана. Но на този етап мога да посоча кои според мен са основните проблеми. На първо място прави впечатление драстичното разхищение на държавни средства, абсолютно икономически неиздържано, главно в двете железопътни предприятия - Български държавни железници и Hационална компания Железопътна инфраструктура. Първото нещо според мен, което трябва да се направи незабавно в БДЖ и в НКЖИ, за да се намалят до минимум излишните разходи в тези структури, е да се съкратят административните звена, които са неефективни. Отговорно мога да заявя, че съкращаването на хора, на специалисти в системата на железниците не е приоритет в настоящия момент. Настояхме директорите на двете жп предприятия да актуализират антикризисните си програми, подготвени в края на миналата година. Те са готови и ще бъдат разгледани веднага. Друг проблем, който също трябва спешно да бъде решен, е поправянето на козирката на новия пътнически терминал на летище София. Известно е, че повече от половин година австрийската компания Strabag, която построи терминала, все още не е предприела конкретни действия, за да ремонтира въпросната козирка. Известно е, че обектът все още е в гаранционен срок и фирмата изпълнител трябва да извърши ремонта за своя сметка. Досега обаче това не е направено. Срамно е повече от шест месеца пътниците, които летят през Терминал 2 на летище София, да не могат да влязат нормално през всички входове, а да виждат неясно защо огромно оградено пространство. Вече проведохме среща с представителите на австрийската компания, които обещаха компанията в най-кратък срок да поправи козирката.

- След отпадането на предпазната клауза за българската авиация този вид транспорт като че ли има най-малко проблеми независимо от последствията от финансовата и икономическата криза както за международния, така и за нашия авиопазар?

- На пръв поглед това наистина изглежда така. Вярно е, че авиацията у нас спазва всички европейски директиви и регламенти, но все пак и в този сектор съществуват, макар и не толкова неотложни проблеми, които обаче не може да бъдат отминати. Става въпрос за това, че летищата ни трябва да отговорят на изискванията за безопасност, наложени в зоната на Шенген. Тук обаче трябва много добре да се намери балансът за всеки авиопорт според това какво количество пътници обслужва и какви средства ще може да отдели, за да отговори на тези изисквания.

- Настоящият екип на ведомството обяви, че ще подложи на проверка всички сделки, извършени от предишните управляващи транспорта. Ще разгледате ли и някои спорни решения като например завеждането на иск от страна на Летище София срещу кувейтско-арабския консорциум, построил новата писта, в Парижкия арбитраж за получаването на неустойки за проекта?

- Това в момента не е приоритет. Настоящият екип на транспортното министерство декларира, че ще провери целесъобразността и икономическата обоснованост на всички сделки, осъществени от бившия екип на ведомството. Със сигурност ще стигнем и до разглеждането на този спор. Ако установим, че това не е в полза на държавния интерес, бъдете сигурни, че ще се намесим съобразно нашите правомощия.

- Преди дни правителството взе решение да развали сделката с доставката на двата правителствени самолета Airbus A319 за властта, договорена от Петър Мутафчиев, и обяви, че ще бъде проведена нова процедура за наемане на машини, които да осъществяват чартърни полети, ако паркът на Авиоотряд 28 не позволява това. Докъде стигнаха нещата?

- Процедурата за наемане на самолети, които да обслужват чрез чартърни полети държавни посещения на членове от правителството, предстои да бъде обявена. Още се уточнява колко да бъдат фирмите - една, две или три. В това отношение е прав министър Александър Цветков, който обяви, че преди да се вземе окончателното решение, то трябва да бъде съгласувано и с всички структури, които отговарят за националната сигурност.

***

Кой е Камен Кичев - транспортният зам.-министър, който се е нагърбил с най-тежката задача да координира дейността на ведомството по управлението на всички видове транспорт, не е чужд за представителите на бизнеса в авиацията и в туризма. от 2004 г. той е регионален мениджър на австрийските авиолинии за България, Македония и косово, впоследствие и за Черна гора. Под негово ръководство търговската политика на компанията постигна значителни успехи у нас. Кичев представлява и асоциацията на конгресния туризъм, има опит и в международната организация на въздушните превозвачи IATA.

Приложение
 Притиснахме Strabag за козирката на летището. Интервю с зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичевза - вестник "Пари", 18.08.2009 г. (56.43 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed