Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Ще спрем рушветите

Интервю на заместник-министър Първан Русинов за в-к Стандарт, 02.12.2009 г.                                                                  
                                

Първан Русинов, зам.-министър на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии
- Г-н Русинов, как електронното управление ще улесни гражданите?
- Електронното управление означава ефективност при получаване на услуги и при управление на публичните средства. А това води до намаляване на корупцията и административната тежест върху гражданите и бизнеса. По-прости и по-лесни процедури, по-бърз достъп до публична информация.
- Как на практика ще се случва това?
- Първото нещо, което трябва да постигнем, е еднократно събиране на информацията и многократен обмен вътре в администрацията. Това означава, че когато гражданинът отиде при данъчните или в общината за определена услуга, той се идентифицира с ЕГН или ЕИК, ако представлява бизнес. Оттам нататък всички учреждения разменят информацията помежду си служебно. Правят проверки и ако всичко е наред, гражданинът си получава услугата, без да ходи на няколко места, да вади документи, с които да доказва обстоятелства и факти.
- Администрацията ще се свърже в една мрежа?
- Да, информационните системи на учрежденията трябва да могат да си говорят помежду си и да обменят данни, да правят проверки и да предоставят услугата, като гражданите трябва да могат и да си платят по електронен път. В идеалния вариант всичко ще се прави от дома. Но, докато стигнем до този етап, има много работа да се свърши. Трябва да се създаде единен портал за всички услуги, с начина, по който се получават документите, таксите и всичко останало. Ведомствата ще трябва да преустроят работата си за електронните услуги. Ще се наложат и промени в нормативната уредба. Започваме със Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис.
- Докъде е стигнало изграждането на електронното управление?
- Нещата са започнати, но всичко е правено досега на парче и няма координация и единно планиране. Това е голямото предизвикателство пред сегашното правителство и нашето министерство. Работим за създаване на координационен механизъм в областта на ИТ и електронното управление - политики, стратегии и програми, нормативна уредба, проекти и дори планиране на бюджетните разходи. Скоро ще го предложим на Министерския съвет за одобрение.
***
Зам.-министър Първан Русинов ръководи работата по електронното правителство

Приложение
 Интервю на заместник-министър Първан Русинов за в-к Стандарт, 02.12.2009 г. (238.94 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed