Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
1_bg_eu.jpg
Цифров растеж
Социално-икономически анализ на търсенето и предлагането на продукти и услуги, базирани на информационните и комуникационни технологии и интернет, основаващ се на индикаторите на Цифрова програма за...
broadband2_s.jpg
Инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGN)
Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение. Модели за устойчиви инвестиции и икономическа обосновка (2.31 MB) Пътна карта за изпълнение на Национален план за...
broadband3_s.jpg
Програмни документи
Доклад за напредъка на изпълнението на Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015 г.) (1.25 MB) Национална стратегия за развитие на...
MapBulgaria.gif
Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България
Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България (1.39 MB) Информация за възможните области на интервенция през програмния период 2014-2020 г. с финансиране от...
broadband2_s.jpg
Концепция за изпълнение на инвестиционен проект за широколентов достъп
Концепция за изграждане и отдаване за поддръжка и експлоатация на регионални мрежи за широколентов достъп в отдалечени и селски райони (1.44...
news2.jpg
Проучвания и анализи на широколентовия достъп
Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. Скоростта на широколентовия достъп нараства (309.63 KB) Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. ...
docum5.jpg
Оперативни документи
Заповед РД 08-536/22.12.2009 г. (79.62 KB) Протокол от заседание на Консултативен съвет (1.71 MB) Протокол от заседание на Работна група от 19.02.2010 г. (1.13 MB) Протокол от...
1_el_saob_2.jpg
Държавна помощ
Насоки на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи (527.07 KB) Supplementary Information Sheet on State aid to...
best_pr.jpg
Добри практики
Citynet Amsterdam: an application of the market economy investor principle in the electronic communications sector (213.69 KB) The State as a market investor: FTTH, PPP and the Amsterdam...
Pic12.jpg
Презентации
Public funding for broadband networks and State aid rules (591.5 KB) ИНТЕГРИРАНИТЕ ШИРОКОЛЕНТОВИ КОМУНИКАЦИИ – ФАКТОР ЗА РАСТЕЖА СЛЕД КРИЗАТА (1.02 MB) БЪЛГАРСКИ ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП...
Karta1.jpg
Предложение за райони, които да бъдат включени в инвестиционен проект за осигуряване на широколентов достъп в отдалечени и слабонаселени места
Райони (2.59 MB) Методика за избор на населено място за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони (1.7...
pismo.jpg
Кореспонденция
Korespondencia.rar (6.93 MB) ...
1_telecommunication5.jpg
Контакти, мнения и препоръки
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: Христо Христов - началник отдел в дирекция „Информационни технологии", тел: 02/949 2355, e-mail: hhristov@mtitc.government.bg Лъчезар Василев - главен експерт в...
Развитие на широколентовия достъп в Република България
Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (418.97 KB) Операция 2.2. от Оперативна програма „Регионално развитие” (38 KB) Методика за избор...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed