Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Програмни документи
Голям размер

Доклад за напредъка на изпълнението на Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015 г.)  (1.25 MB)

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 2012 - 2015 год. (1.26 MB)

Национален оперативен план за изпълнение на стратегическите цели за изграждане на широколентов достъп в Република България (659.39 KB)

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (418.97 KB)

ПМС № 232/ 28.09.2009 (219.8 KB)

Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013г. (2.05 MB)

Оперативна програма регионално развитие (4.57 MB)

Наредба № 18 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура, 2005 г.  (464.31 KB)


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed