Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
116: Европейската комисия откри нова страница в интернет за популяризиране на единните общоевропейските телефонни номера за услуги със социална значимост

От месец април 2012 г. Европейската комисия откри нова страница в интернет в подкрепа на усилията на държавите-членки да популяризират единните общоевропейски телефонни номера за хармонизирани услуги със социална значимост. На нея може да бъде намерена информация за резервираните на европейско ниво номера и услугите, които се предоставят чрез тях, както и актуална информация за действащите телефонни услуги по държави: http://ec.europa.eu/information_society/activities/116/index_en.htm

Телефонните номера, започващи със 116, са лесни за запомняне и безплатни за потребителите и са предназначени за подпомагане на деца и възрастни в нужда. Европейската комисия е резервирала пет номера с единен формат 116 + 3 цифри за услуги със социална значимост, които трябва да бъдат достъпни за всички в Европа:

- 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца

- 116 006 - Телефон за жертви на престъпления

- 116 111 - Линия за оказване помощ на деца

- 116 117 - Медицински услуги при неспешни повиквания

- 116 123 - Линии за емоционална подкрепа

Към момента в България функционира телефон 116 111 – Линия за оказване помощ на деца и 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed