Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
logo_IO.jpg
Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" - за съгласуване в СР при МС
[28.01.2016]
  Проектът на "Цифрова България 2020" към 23 декември 2015 г. е в Съвета за развитие при Министерски съвет за съгласуване и може да се види в ПРИЛОЖЕНИЕТО.    ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: АНЕЛИЯ...
logo_IO.jpg
Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" за междуведомствено съгласуване
[09.12.2015]
Проектът е публикуван в електронен вид за междуведомствено съгласуване. Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2020" може да се види в Приложението.   Лица за контакт: Анелия...
logo_IO.jpg
Проект на Национална програма "Цифрова България 2020"
[05.11.2015]
Проектът е публикуван в електронен вид за публично обсъждане. Каним всички заинтересовани лица да представят на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията своите...
logo_IO.jpg
Проект на „Актуализирана национална програма цифрова България 2016-2020“ (Цифрова България 2020)
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет са основните елементи, характеризиращи информационното общество (ИО) и представляват важен фактор за изграждането на конкурентоспособна... ...
logo_IO.jpg
Напредък в изпълнението на Национална програма Цифрова България към юни 2014 г.
ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ:   1. Отчет за напредъка и сравнителен анализ на Национална програма Цифрова България и Цифрова програма за Европа;   2.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Преглед на изпълнението на 133... ...
imagesCA6C88UP.jpg
Резултати от общественото обсъждане на Насоките за препоръчителни стандартни разрешения , информационни масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на информацията в обществения сектор
Преразглеждането на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор (PSI Directive) е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа и Национална програма Цифрова... ...
logo_IO.jpg
Държавност, развитие , справедливост. Въвеждане на електронно правителство, дигитална България. Анализ и доклад за напредъка на изпълнение на дейностите по националната програма ”Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране и допълване
Анализ и доклад за напредъка в изпълнението на дейностите по Национална програма „Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране, допълване и основни тенденции в процеса на развитието й с... ...
2_european_commission1.jpg
Обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор
Целевите групи на обществените консултации са всички граждани и организации, особено повторните ползватели на информацията в обществения сектор (предприемачи, частни лица), обществени органи,... ...
logo_IO.jpg
Напредък в изпълнението на Национална програма Цифрова България към юни 2013
Цифрова програма за Европа Изпълнение на задачите по ЦПЕ на ниво ЕК и България към юни 2013 България @ 2015 План за действие-актуализация към юни 2013г. Анализ на напредъка в изпълнението...
logo_IT.JPG
Консултация на Европейската комисия
Европейската комисия (ЕК) провежда консултация за измерване на изпълнението на дейностите на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” Очакват се...
logo_IO.jpg
Напредък в изпълнението на Национална програма Цифрова България към 31 декември 2012
Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) Изпълнение на задачите по ЦПЕ на ниво ЕК и България декември 2012 България@2015, План за...
logo_IO.jpg
Национална програма Цифрова България 2015
Решение N:953 на МС от 16.11.2012 г. (483.41 KB) Програмни документи: *Национална програма Цифрова България 2015 (538 KB) *Приложение 1- Цифрова програма за Европа (371.5 KB)...
Logo_CifBul.jpg
Вашата визия за европейското цифрово бъдеще
Генералната дирекция за съобщителни мрежи, съдържание и технологии (ГД "CONNECT") в Европейската комисия стартира проучване сред заинтересованите страни (социално-икономическите партньори), за да...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed