Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Вашата визия за европейското цифрово бъдеще
Голям размер

Генералната дирекция за съобщителни мрежи, съдържание и технологии (ГД "CONNECT") в Европейската комисия стартира проучване сред заинтересованите страни (социално-икономическите партньори), за да научи повече за отделните личности, групи, организации и юридически лица, които са участници или имат мнение за оформянето на Цифровата програма за Европа (Digital Agenda for Europe  http://ec.europa.eu/digital-agenda).

Комисията желае да получи повече информация за областите, които представляват интерес за участниците в Цифровата програма, както и за степента на значимост и на удовлетвореност относно някои аспекти на взаимодействието, като напр. улесненият достъп до информация и значението на навременната и точна обратна връзка.

Проучването ще Ви отнеме от 5 до 10 минути. Отговорите  Ви ще останат анонимни.

През януари 2013 г. на интернет страницата на Цифрова програма за Европа ще бъдат публикувани основните резултати от проучването.

Моля, изпращайте попълнените въпросници до 2 декември 2012 на следния адрес: 

 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/your-views-europes-digital-future

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed