Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Консултация на Европейската комисия
Голям размер

Европейската комисия (ЕК) провежда  консултация   за измерване на изпълнението на дейностите на

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”   

Очакват се коментари от ведомствата на държавите-членки в два аспекта:

 • метрики за по-добро регулиране и
 • метрики за ИКТ политика

Краен срок на проучването е 15 март 2013 на следния линк: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/help-us-improve-our-analysis-measurement

Може да отговаряте само на въпроси в началото или по-подробно как да се измерват дейностите на дирекцията на ЕК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed