Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Протокол от трето работно заседание на Обществения експертен съвет по интернет управление, проведено на 09.06.2015 г. Съветът е създаден със заповед РД-08-192/09.04.2015 г., със задача да приеме изготвените от Работната група проект на документи „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
ПРОТОКОЛ (1.03 MB)...
Протокол от второ работно заседание на Обществения експертен съвет по интернет управление, проведено на 19.05.2015 г. Съветът е създаден със заповед РД-08-192/09.04.2015 г., със задача да приеме изготвените от Работната група проект на документи „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
ПРОТОКОЛ (856.43 KB) Становище Фондация „Право и интернет“ (332.86 KB) Становище Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии “ (1.56 MB) Становище от представител на...
Протокол от първо работно заседание на Обществения експертен съвет по интернет управление, проведено на 21.04.2015 г. Съветът е създаден със заповед РД-08-192/09.04.2015 г., със задача да приеме изготвените от Работната група проект на документи „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
ПРОТОКОЛ (523.27 KB) ЗАПОВЕД № РД-08-192/09.04.2015 г. (101.59 KB) Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“ (6.86 MB)...
Протоколи от проведените през м. април 2014 г. заседания на Обществените съвети в сектори „Автомобилен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Воден транспорт”, „Въздушен транспорт” и “Информационни технологии и съобщения”
ПРОТОКОЛ (2.2 MB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Автомобилен транспорт” ПРОТОКОЛ (932.26 KB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Воден транспорт” ПРОТОКОЛ (1.12 MB) от...
Протокол от проведено на 23.01.2014 г. извънредно заседание на Обществените съвети по видове транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПРОТОКОЛ (616.86 KB) Получени предложения от участници: Браншова камара на железопътния транспорт.pdf (77.6 KB) Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт 1.pdf (141.59...
Протокол от шестото заседание на Обществения съвет в сектор “Информационни технологии и съобщения”, проведено на 14.01.2014 г.
ПРОТОКОЛ (792.28 KB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и...
Заповед за създаване и Правила за устройството и дейността на Обществения съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Правила за устройството и дейността на Обществения съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (130.78...
Протоколи от проведените през м. октомври 2013 г. заседания на Обществените съвети в сектори “Информационни технологии и съобщения”, „Автомобилен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Воден транспорт” и „Въздушен транспорт"
ПРОТОКОЛ (233.1 KB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” ПРОТОКОЛ (1.52 MB) от заседание на Обществен съвет в сектор...
Протоколи от проведените през м. септември 2013 г. заседания на Обществените съвети в сектори „Автомобилен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Воден транспорт”, „Въздушен транспорт” и „Информационни технологии и съобщения”
ПРОТОКОЛ (579.37 KB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” ПРОТОКОЛ (1.31 MB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Автомобилен...
Протоколи от проведените през м. август 2013 г. заседания на Обществените съвети в сектори „Автомобилен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Воден транспорт”, „Въздушен транспорт” и „Информационни технологии и съобщения”
ПРОТОКОЛ (429.11 KB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” ПРОТОКОЛ (1.27 MB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Автомобилен...
Протоколи от проведените на 9 юли 2013 г. заседания на Обществените съвети в сектори „Воден транспорт”, „Въздушен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Автомобилен транспорт” и „Информационни технологии и съобщения”
ПРОТОКОЛ (284.05 KB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” ПРОТОКОЛ (1.84 MB) от заседание на Обществен съвет в сектор „Автомобилен...
Под председателството на министър Кристиан Кръстев се проведе третото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”
На 29 април 2013 г. се проведе третото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”. Темата на обсъждане беше борбата със сивия сектор в транспорта. На срещата бяха представени...

      12 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed