Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Под председателството на министър Кристиан Кръстев се проведе второто заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”

 

На 23 април 2013 г. се проведе второто заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”. По време на проведените дискусии бяха обсъдени различни въпроси, свързани със състоянието на железопътния транспорт в страната, перспективите за бъдещо развитие, приватизацията на БДЖ – Товарни превози EООД, инфраструктурните проекти в областта на железопътния транспорт, които са в процес на изпълнение, както и предвидените за развитие в следващия програмен период 2014 – 2020 г., възможностите за концесиониране на железопътни линии и др.

Министър Кръстев заяви, че се надява с общите усилия на всички заинтересовани страни да бъде намерена оптималната формула за оздравяването на българските железници. Той посочи, че железопътния транспорт е един от основните приоритети на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и че усилено се работи по ускоряването на процесите по оздравяването на Българските държавни железници.

Следващото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт” ще се проведе на 29 април 2013 г. от 10:30 ч. и на него ще бъдат разгледани всички изпратени предложения и проблеми, свързани с борбата със сивия сектор в транспорта.

Протокол N:2

Протокол N:1

Заповед РД-08-196/05.04.2013 г.

Правила за дейността на Обществения съвет

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed