Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проучване и анализ в областта на отворените данни
EU.jpg
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за състоянието на процеса по отваряне на данните към 01 Юли 2016 г.
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за развитие на процеса по отваряне на...
EU.jpg
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за състоянието на процеса по отваряне на данните към 30 май 2015г.
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за развитие на процеса по отваряне на... ...
1_imagesCA6C88UP.jpg
Резултати от общественото обсъждане на Насоките за препоръчителни стандартни разрешения , информационни масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на информацията в обществения сектор
Преразглеждането на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор (PSI Directive) е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа и Национална програма Цифрова... ...
Open_data.jpg
Изследване за отворени данни
    ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ - БЯЛА КНИГА: „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА...
open_data1.jpg
Aнализ за готовността за въвеждане на инициатива за отворени данни в българия
АНАЛИЗ ЗА ГОТОВНОСТТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ В...
2_european_commission1.jpg
Повторна употреба на информацията в обществения сектор
  РЕЗУЛТАТ ОТ ПУБЛИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ/ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР-БЪЛГАРИЯ Преразгледаната Директива за повторна...
Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed