Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Повторна употреба на информацията в обществения сектор
Голям размер

 

Резултат от публичната консултация/общественото обсъждане на Европейската комисия относно повторна употреба на информацията в обществения сектор-България

Преразгледаната Директива за повторна употреба на информацията в обществения сектор е причина за консултацията която Европейската комисия (ЕК) обяви за да подпомогне държавите членки при изпълнението на директивата. ЕK ще осигури насоки за повторната употреба на документи на база проведеното обсъждане.

Преразглеждането на Директивата е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа.

Най-важните цели на консултацията са да стане ясна степента на информираност  на заинтересованите страни за препоръчителни  стандартни лицензи, масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на публичната информация.

Повече подробности по темата има на сайта на МТИТС към консултацията на ЕК:
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=6720

Докладът за резултатите от консултацията на ниво ЕК, където е включена и България като най-активна страна е на сайта на МТИТС:
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=6943

Приложение
 Повторна употреба на информацията в обществения сектор (125.5 KB)
Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed