Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Unit G.3 Value Data Chain представя на европейския портал за данни зрелостта на отворените данни в Европа през 2015 година
Голям размер

 

Контекст: Отворените данни, Цифровата програма за Европа и Стратегията за цифров единен пазар

      

Отварянето на данни е основна задача в Цифровата програма за Европа (2010) и съществен елемент за реализацията на Стратегията за цифров единен пазар - един от десетте приоритета на ЕК.

Проучването за "Зрелостта на отворените данни в Европа" през 2015 г. е подготвено в контекста на проекта за Европейския портал за данни на ЕК и консорциум. Предоставената обобщена и анализирана информация от България, поискана в рамките на този проект, е представена тук.  Повече информация за проекта за Европейския портал за данни на ЕК ще намерите тук.

Резултатът от проучването на процеса на отваряне на данни в 28-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария е оптимистичен за България. Той е постигнат чрез добра организация, координация, синергия (1.52 MB)и ентусиазъм на правителствения и неправителствен сектор, въз основа на обобщен, анализиран и изпратен в ЕК въпросник. За България е отредено място между първите 10 страни!

Данни за България

България: Преглед на инициативата

Икономическо проучване за отворени данни

Повече информация за отворените данни в България ще намерите на сайта на МТИТС на банер - „Отворени данни големи данни“.

 

Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed