Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
МТИТС и подчинените му структури
Голям размер

 

 

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Български морски квалификационен център ЕАД

Български пощи ЕАД

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП Пристанищна инфраструктура

ДП Ръководство на въздушно движение

ДП Съобщително строителство и възстановяване

ДП Транспортно строителство и възстановяване

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”

Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

НК Железопътна инфраструктура

Летище Горна Оряховица ЕАД

Летище Пловдив ЕАД

Летище София ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение Варна

Пристанище Бургас ЕАД

Пристанище Варна ЕАД

Пристанище Видин ЕООД

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

Транспортен диагностично-консултативен център Бургас ЕООД

Холдинг БДЖ ЕАД

Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed