Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Кръгла маса "Отворените данни-състояние и перспективи", 17 юни 2015 г., Бояна
Голям размер

На 17 юни в зала Триадица на резиденция Бояна се проведе Кръгла маса на тема „Отворено управление“ с международно експертно участие от Франция и Испания. Събитието бе организирано от Института по публична администрация с цел обмяна на опит и среща с международни експерти в областта на отворените данни, електронното и доброто управление.(http://ipa.government.bg/bg/novini/krgla-masa-otvoreno-upravlenie)

Домакин на срещата беше изпълнителният директор на ИПА доц. Георги Манлиев. В приветствието си към участниците той изрази подкрепата на Института за инициативата за отворени данни на ЕК и заяви готовността на ИПА да провежда специализирани обучения и форуми по темата. След него, г-жа Калина Чернева, съветник към политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, изнесе презентация за състоянието на отворените данни в България към момента. Основните задължения на българската администрация във връзка с тази инициатива произтичат от спазването на Директива 2003/98/EC на Европейския Парламент и Съвета на ЕС за повторната употреба на обществена информация.

Инициативата за отворени данни към момента се координира от МС и експертно е подкрепена от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Администрацията на МС работи за създаването на насоки за отваряне на данни и разработването на интернет портал за отворени данни. Г-жа Нуша Иванова, експерт от дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС представи състоянието на портала и развитието на инициативата в европейски контекст. Тя обясни, че към момента на портала има качени 39 бази данни и за качването на данни се използва децентрализиран достъп. В големите администрации има определени служители, които са отговорни за качването на данни в интернет.

След представяне на българския опит в отварянето на данни, г-жа Амели Банзе от генералния секретариат на министър-председателя на Франция изнесе презентация пред българските си колеги. Г-жа Банзе е ръководител на проекта „Отворени данни“ във Френската администрация. Тя сподели, че във Франция инициативата се развива от близо 5 години и че Франция поддържа един от най-добре развитите портали за отворени данни. На него са качени над 40 000 бази данни. Интересното при френския портал е, че децентрализираният достъп е разширен до качване не само на информация събирана от администрацията. Гражданите и представители на бизнеса също мога да качват свои бази данни. Г-жа Банзе демострира на практика разликата между данни, качени от администрацията и бизнеса. Данните на администрацията са „сертифицирани“ с надпис обществени. Друга добра практика, която г-жа Банзе сподели е организирането на състезания с отворени данни. Популярното име на тези съзтезания е хакатон. Най-успешният хакатон до момента във Франция е организиран съвместно с Министерството на здравеопазването, където специалисти са имали възможност да разработват приложения за мобилни устройства с напълно безплатни данни. Г-жа Банзе говори още за координацията на ниво държавна администрация във Франция и опита в събиране на данни в различните сектори.

Г-н Мартин Еспинар, представител на Борда на съветниците на ЕК в инициативата за отворени данни, представи проектите, по които работи ЕК. Той говори за европейския портал за отворени данни и за проекта на ЕК, който цели да обедини всички национални портали под шапката на общ европейски портал. Идеята на ЕК е да бъде създаден общ достъп до отворени данни. Инициативата е част от плана на ЕК за съживяване на европейската икономика чрез дигитализиране на общия пазар. Други инструменти, за които г-н Еспинар говори са платформата за експерти по отворени данни EPSI. Тя е място за среща на практиците с бизнеса, научните среди и администрацията. В допълнение, г-н Еспинар представи и проекти на ЕК за обучение в областта на отворените данни.

Кръглата маса завърши с изложението на Анелия Димоваи Рени Антонова от МТИТС, в което беше направен анализ на състоянието и перспекивите на отворените данни в България.На участниците в срещата бяха представени данни за напредъка на ЕС към 2015 г. и новият инструмент на ЕК за измерване на навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото DESI.Повече информация за напредъка на България може да се намери в публикуваните презентации.

Участниците в срещата заявиха своето удовлетворение от нейната полезност, а гостите от  Франция и Испания изказаха задоволство от постигнатото в България. Въпреки отчетените позитивните оценки, необходимо е да се обърне повече внимание на отварянето на данни. Голяма част от администрацията все още не е запозната добре с тази инициатива. Назрява и нуждата от провеждане на специализирани практически обучения по отворени данни. За тази цел ИПА ще проучи възможности за привличане на лекторски екипи по проекти на ЕК през 2016 г.

Материали от Кръглата маса

 

Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed