National Radio Frequency Spectrum Council

Контакти

ТЕОДОРА ПАСАРЕЛСКА,
Организационен секретар на СНРЧС
Държавен експерт в Дирекция „Съобщения", МТИТС
ул. Дякон Игнатий № 9, София 1000
Тел.: + 359 2 9409 267