Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Царство България от 1908 до 1934 г.
1909 - 1921 гг.

 

1 9 0 9 г.

1909 (20 юни). Надпечатки - нови номинални стойности. П. типографен.

72

7374

zag5.tif (312124 bytes)

zag10s.tif (303950 bytes)

zag25.tif (311852 bytes)

5 ст. в. 15 ст.
синя надп. в. 58

10 ст. в. 15 ст.
синя надп. в. 58

25 ст. в. 30 ст. карминено-
червена надп. в. 60

72-74 (3)

Тиражи: 72 - 1 000 000; 73 - 900 000; 74 - 800 000. * От 74 се срещат с оранжевочервена надпечатка. * Със същата надпечатка като 73 - вж. 68.

1909 (3 юли). Надпечатки - продължаване на валидността и нови номинални стойности. П. типографен.

7576777879

 18_1.tif (105348 bytes)

 18_5.tif (106804 bytes)

  18_30.tif (105860 bytes)

  18_15.tif (107888 bytes)

 18_50.tif (109046 bytes)

1 ст. черна надп.
в. 31

5 ст. черна надп.
в. 34 (30.VIII.)

5 ст. в. 30 ст. черна надп.
в. 38 (25.IX.)

10 ст. в. 15 ст. черна надп.
в. 36 (30.VIII.)

10 ст. в. 50 ст. червена надп.
в. 39 (25.IX.)

75-79 (5)

Тиражи: 75 - 2 300 000; 76 - 370 000; 77 - 408 000; 78 - 395 000; 79 - 360 000. * В употреба: до 31 декември 1911 г. * Надпечатките са правени върху марки „Малък лъв" с наз. Г 131/4:131/2 ("Парижко" издание) - 75, 76, 77 и 79, и с наз. Г 123/4 ("Софийско" издание) - 75, 76, 78.

 

1 9 1 0 г.

1910 (1 октомври). Надпечатки - година и нови номинални стойности. П. типографен.

8081
20_3.tif (149588 bytes)20_15_U.tif (164612 bytes)
1 ст. в. 3 ст. синя надп. в. 55 5 ст. в. 15 ст. синя надп. в. 58
Тиражи: по 500 000. * В употреба: до 31 декември 1911 г.

 

1 9 1 1 г.

1911 (14 февруари). Редовни - изгледи и портрети. Худ. Ант. Митов и Г. Евстатиев. П. дълбок с гравюра в Полиграфически институт за ценни книжа - Рим (клишетата са изготвени от "Бредбъри, Уилкинсън и Ко" - Ню Малдън, Великобритания). Наз. Л 12. Листа (10х10).

828885
  21_1.tif (156886 bytes)  21_25.tif (135672 bytes)21_5.tif (159118 bytes)
1 ст.25 ст.5 ст.
  86

22_10.tif (139332 bytes)

84 

22_3.tif (156444 bytes)

3 ст.

87 

22_15.tif (154184 bytes)

15 ст.

 83

22_2.tif (138182 bytes)

10 ст.  2 ст.
89 

23_30.tif (159480 bytes)

91

23_1.tif (160266 bytes)

90

23_50.tif (154638 bytes)

30 ст.1 лв.50 ст.
9293

 24_2.tif (158686 bytes)

  24_3.tif (157664 bytes)
2 лв. 3 лв.

82-93 (12)

82 - Асеновата крепост; 83 - цар Фердинанд I; 84 - Велико Търново; 85 - цар Фердинанд I; 86 - цар Фердинанд I; 87 - Искърският пролом при Лютиброд; 88 - цар Фердинанд I; 89 - Рилският манастир; 90 - цар Фердинанд I и синовете му княз Борис и принц Кирил на военни маневри (по картина на Яр. Вешин); 91 - цар Фердинанд I (по картина на А. Митов); 92 - манастирът "Св. Троица" във Велико Търново; 93 - пристанището на Варна.

Тиражи: 82 - 50 030 000; 83 - 10 000 000; 84 - 3 060 000; 85 - 45 350 400; 86 - 35 010 100; 87 - 3 010 000; 88 - 15 000 000; 89 - 1 020 000; 90 - 1 500 000; 91 - 530 000; 92 - 210 000; 93 - 70 000. * В употреба: до края на 1918 г. * От 90 са известни около 30 бр. с обърнат център ("Обърнатата кавалерия"). * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. * Със същите сюжети 105-111, 167-168, 174-175.

 

1 9 1 2 г.

1912 (2 август). 25 г. от възшествието на цар Фердинанд I на българския престол. Худ. Ст. Баджов. П. висок с гравюра в Държавна печатница - Виена. Наз. Л 121/2. Листа (10х5).

949596
 25_5.tif (236930 bytes)  25_10.tif (235982 bytes) 25_25.tif (238794 bytes)
5 ст.10 ст.25 ст.

94-96 (3)

Тиражи: 94 - 209 500; 95 - 160 000; 96 - 110 000. * В употреба: до 31 август 1912 г. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. От 94 има тъмнозелена и светлозелена. * 94-96 са на кредна хартия, от 95 има и на тънка хартия.

 

1 9 1 3 г.

1913 (6 август). Надпечатки - "Освободителна война 1912-1913". П. типографен.

9798101100
  26_1.tif (157444 bytes)26_2.tif (138694 bytes)  26_10.tif (138782 bytes) 26_5.tif (159316 bytes)
1 ст. червена надп. в. 822 ст. тъмносиня надп. в. 8310 ст. черна надп. в. 865 ст. червена надп. в. 85
99

 27_3.tif (158212 bytes)

103

26_25.tif (139032 bytes)

102

 27_15.tif (155892 bytes)

3 ст. тъмносиня надп. в. 8425 ст. червена надп. в. 8815 ст. тъмнозел. надп. в. 87

97-103 (7)

Тиражи: 97 и 100-101 - по 1 000 000; 98-99 и 102-103 - по 500 000. * От 98 съществуват и със светлосиня, от 99 - със сива или черна, от 102 - със светлозелена надпечатка.

 

1 9 1 5 г.

 

104

1915 (6 юли). Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.

Цар Фердинад I.

  27_25.tif (138324 bytes)

 

10 ст. в. 25 ст. карминено-червена надп. в. 88

Тираж: 300 000.

1915 (7 ноември). Редовни - изгледи и портрети (II издание, с променени цветове). П. дълбок с гравюра в "Петини" - Рим. Наз. Л 111/2 за 105, 108-109 и 111; Л 14 за 106-107 и 110. Листа (10х10).

Виж 82, 85-89, 91.

105 1 ст. сивозелена 106 5 ст. зелена и кафяволил. 107 10 ст. кафявочерв.и сивочер. 108 15 ст. масленозелена 109 25 ст. тъмносиня и черна 110 30 ст. масленозел. и червенокаф. 111 1 лв. чернокафява

105-111 (7)

Тиражи: 105 - 42 890 000; 106 - 19 699 800; 107 - 21 799 000; 108 - 6 000 000; 109 - 6 250 000; 110 - 2 000 000; 111 - 750 000. * В употреба: до 31 декември 1919 г. * 105-111 са отпечатани на тънка хартия. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. * От 105 и 108-109 се срещат с наз. Л 14; от 106, 107 и 110 - с наз. Л 111/2; от 105-109 - с наз. Л 14:111/2. * Поради големите тиражи за отпечатването на 105-107, са използвани няколко печатни форми с известни разлики в размерите на клишето. * 106 е отпечатана с два вида клишета: тип I - с прави и тип II - с извити навън лява и дясна рамка. * Върху 106,107 и 109 няма инициалите на художника, както е при 85, 86 и 88. * Със същите сюжети са и 174-175.

 

1 9 1 6 г.

112     3 ст. в. 1 ст. зел. надп. в. 31

28_3.tif (105652 bytes)

1916 (9 март). Надпечатка - нова номи-нална стойност. П. типографен.

Лъвът от българския държавен герб.

Тираж: 110 000. * За отпечатването на 112 са използвани марки от „Софийско" издание 1901 г. (цел. хартия) - "Малък лъв". * 112 практически не е пускана в широка пощенска употреба. Основната част от тиража - 100 000 екземпляра, са били предадени на немската санитарна мисия в София. Остатъкът от 10 000 екземпляра в последствие е продаван от пощенската администрация за колекционерски цели.

 

1 9 1 7 г.

1917 (март). Надпечатки - "Поща в Ромъния 1916-1917". П. типографен.

113

31_1.tif (166460 bytes)

115 

31_10.tif (142244 bytes)

116

31_25.tif (143442 bytes)

114

31_5.tif (173146 bytes)

1 ст. червена надп. в. 10510 ст. синя надп. в. 10725 ст. синя надп. в. 109 5 ст. червена надп. в. 106

  113-116 (4) 1.00 0.80

Тиражи: 113 - 3 600 000; 114 - 300 000; 115-116 - по 1 300 000. * В употреба до 31 декември 1918 г. * По-голямата част от тиража е предаден на п.т.т. станциите в завзетите от българските войски румънски територии. * Поради бързото отпечатване и обикновения типографски набор има значителен брой грешки в текста и годините на надпечатката.

1917 (14 август). Освобождението на Македония (I военно издание). Худ. Ст. Баджов. П. висок с гравюра в Държавна печатница - Виена. Наз. Г 121/2 за 117, 119 и 121; Г 13:121/2 за 120 и 123-124; Л 13 за 118; Л 121/2 за 122. Листа (10х10) за 117, 119 и 121; (8х10) за 118, 120 и 122-124.

117 - герб на цар Фердинанд I; 118 - военен обоз; 119 - атаката при Соничка глава; 120 - Ниш; 121 - църквата "Св. Йоан Канео" в Охрид и езерото; 122 - алегория "България на трон"; 123 - Демиркапия; 124 - Гевгели.

117

32_5.tif (165818 bytes)

119

32_25.tif (163976 bytes)

121

32_50.tif (165808 bytes)

5 ст.25 ст. 50 ст.
118

32_15.tif (181732 bytes)

15 ст.

122

76_1.tif (205278 bytes)

1 лв.

123

33_2.tif (196380 bytes)

2 лв.

120

33_30.tif (185642 bytes)

30 ст.

124

33_3.tif (191816 bytes)

3 лв.

117-124 (8)

Тиражи: 117 и 119 - по 5 000 000; 118 - 3 000 000; 120 - 1 500 000; 121 - 1 000 000; 122-124 - по 600 000. * В употреба: до 31 декември 1919 г. * Срещат се с по-тъмни или по-светли нюанси. * От 118 има с наз. Л 111/2. От 119 има и на тънка хартия. * 122 не е пускана в пощенска употреба. В последствие е продавана от пощенската администрация за колекционерски цели.

 

1 9 1 8 г.

 

1918. Освобождението на Македония (II военно издание). Худ. Р. Алексиев (125 и 127) и Д. Гюдженов (126). П. висок с гравюра в Имперска печатница - Берлин. Наз. Г 13:131/2 за 125 и 127; Г 13Ѕ:13 за 126. Листа две крила (5х10) за 125 и 127; (10х5) за 126.

125 - Велес; 126 - орач-военноинвалид; 127 - Охрид и езерото с църквата „Св. Йоан Канео (Богослов)".

125

32_1.tif (165020 bytes)

126

35_1.tif (167454 bytes)

127

35_5.tif (160442 bytes)

1 ст.1 ст. 5 ст.

125-127 (3)

 

Тиражи: 125-126 - по 15 000 000; 127 - 10 000 000. * В употреба: до 31 декември 1919 г.

 

1918 (1 юли). 30 г. царуване на цар Фердинанд I. Худ. Ст. Баджов. П. висок с гравюра в Държавна печатница - Виена. Наз. Г 121/2:13. Листа (8х10).

128

34_1.tif (189636 bytes)

129

34_2.tif (188016 bytes)

130

34_3.tif (190856 bytes)

131

34_10.tif (189344 bytes)

1 ст.2 ст.3 ст.10 ст.

128-131 (4)

Тиражи: 128 и 131 - по 5 000 000; 129 - 2 000 000; 130 - 500 000. * В употреба: до 31 декември 1919 г. * От 129-131 има и на тънка хартия.

 

1 9 1 9 г.

 

1919 (3 октомври). Редовни - Народното събрание. Худ. Ст. Баджов. П. висок. Наз. Г 111/2:113/4 и Л 111/2. Листа две крила (10х5).

Народното събрание в София.

132

35_1_1.tif (148892 bytes)

133

35_2.tif (143470 bytes)

1 ст.2 ст.
Тиражи: 132 - 37 900 000; 133 - 47 085 000. * В употреба: до 30 юни 1923 г. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. * Цялото издание е много некачествено - с гънки на хартията, частична липса на гума и лошо назъбване.

1919 (3 октомври). Редовни - една година от възшествието на цар Борис III на българския престол. Худ. Ст. Баджов. П. висок. Наз. Г 113/4:111/2. Листа две крила (5х10).

134

36_3.tif (280420 bytes)

135 - 136

36_5.tif (281614 bytes)

137

36_10.tif (278938 bytes)

138

36_15.tif (278982 bytes)

3 ст.5 ст. зелена 5 ст. смарагденозелена 10 ст.15 ст.
139

36_25.tif (286002 bytes)

140

37_30.tif (136290 bytes)

141

37_50.tif (136182 bytes)

25 ст.30 ст. 50 ст.

134-141 (8)

Тиражи: 134 - 9 898 600; 135-136 - общо 37 420 600; 137 - 36 493 900; 138 - 33 746 000; 139 - 38 746 600; 140 - 9 663 400; 141 - 40 141 000. * В употреба: до 30 юни 1923 г., 5 ст. - до октомври 1931 г. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. * От 136 и 141 има и на много тънка хартия. * Цялото издание е много некачествено - гънки на хартията, частична липса на гума и лошо назъбване.

 

1 9 2 0 г.

1920 (22 юни). Надпечатки - "За нашите пленници" и нови номинални стойности. П. типографен.

 

143

38_5.tif (136180 bytes)

142

38_2.tif (144172 bytes)

1 ст. в. 2 ст. - черна надп. в. 133

144

38_10.tif (138838 bytes)

21/2  ст. в. 5 ст. - черна надп. в. 135  5 ст. в. 10 ст. - черна надп. в. 137

145

38_15.tif (133958 bytes)

146

38_25.tif (137958 bytes)

147

39_30.tif (136122 bytes)

148

39_50.tif (137406 bytes)

71/2  ст. в. 15 ст. - черна надп. в. 138 121/2  ст. в. 25 ст. - черна надп. в. 139 15 ст. в. 30 ст. - черна надп. в. 140 25 ст. в. 50 ст. - черна надп. в. 141

150

40_2.tif (197852 bytes)

1 лв. в. 2 лв. - черна надп. в. 123

149

40_1.tif (166264 bytes)

151

40_3.tif (190932 bytes)

11/2  лв. в. 3 лв. - черна надп. в. 124
 50 ст. в. 1 лв. - черна надп. в. 111  

142-151 (10)

Тиражи: 142-148 - по 500 000; 149-151 - по 150 000. * В употреба: до 30 юни 1923 г. * Съществуват обърнати, разместени и сгрешени надпечатки, както и двойки марки, една без надпечатка. * 142-151 са използвани като благотворителни марки в полза на българските военнопленници от Първата световна война. Продавани са по първоначалната номинална стойност на оригиналните марки, а за извършване на пощенска услуга е била валидна надпечатаната номинална стойност. Поради високата свръхтакса практически не са употребявани за облепване на пощенски пратки.

1920 (24 октомври). 70 г. от рождението на Иван Вазов и 50 г. творческа дейност. Худ. Ст. Баджов (152, 154 и 156) и Р. Алексиев (153, 155 и 157). П. дълбок в печатниците на вестниците "Дневник" и "Утро", София. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

152 - дворът на родната къща на Вазов в Сопот; 153 - Боримечката (герой от романа "Под игото"); 154 - портрети на Вазов на 18 и 70 г.; 155 - портрет на Вазов от 1920 г. и факсимиле от подписа му; 156 - къщите на Вазов в Пловдив и София; 157 - Паисий Хилендарски (герой от "Епопея на забравените"). Сюжетите на 153 и 157 са илюстрации от Ив. Мърквичка към произведенията на Вазов.

152

41_30.tif (238540 bytes)

30 ст.

153

42_50.tif (239156 bytes)

154

42_1.tif (248892 bytes)

1 лв.

 50 ст. 
155

41_2.tif (233086 bytes)

156

41_3.tif (265604 bytes)

3 лв.

157

42_5.tif (232128 bytes)

2 лв.  5 лв.

  152-157 (6)

Тиражи: 152 - 2 000 000; 153 - 1 500 000; 154 - 500 000; 155-157 - по 400 000. * В употреба: до 30 юни 1923 г. * 152-157 са отпечатани на нискокачествена вестни-карска хартия. Цялото издание е много некачествено - с гънки на хартията, частична липса или замърсена гума и лошо назъбване.

 

1 9 2 1 г.

 

1921 (11 юни). Освобождението на Македония (III военно издание). Худ. Д. Гюдженов (158 и 161-163), Б Маринов (159) и Р. Алексиев (160). П. висок с гравюра в Имперска печатница - Берлин. Наз. Г 13:131/2 за 158-160; Г 131/2:13 за 161-163. Листа две крила: (5х10) за 158-160; (10х5) за 161-163.

158 - Цар Фердинанд I и карта на България с Добруджа и Македония; 159 - цар Фердинанд I в дебърска носия; 160 - Шар планина; 161 - старият мост на р. Вардар в Скопие; 162 - български войник, на фона: гр. Охрид с църквата "Св. Климент" с гроба на Св. Климент Охридски, Самуиловата крепост и Охридското езеро с църквата "Св. Йоан Канео (Богослов)" на брега; 163 - български окопи край р. Черна.

158

43_10_1.tif (164506 bytes)

159

43_10.tif (162006 bytes)

160

44_10.tif (163086 bytes)

10 ст.10 ст. 10 ст.
161

44_10_1.tif (162846 bytes)

162

44_20.tif (164328 bytes)

163

77_50.tif (161620 bytes)

10 ст.20 ст. 50 ст.

158-163 (6)

Тиражи: 158-162 - по 4 000 000; 163 - 3 000 000. * В употреба: до 28 юни 1921 г. * 158-163 са поръчани още през 1915 г., но са получени в България едва след края на Първата световна война. * Изтеглени от употреба след протест от страна на правителството на Кралството на сърбите, хърватите и словенците (Югославия) са 158-162. *163 не е пускана в пощенска употреба. *158-163 в последствие са продавани от пощенската администрация за колекционерски цели.

1921 (23 март). Редовни - "Лондонско издание". Худ. Ст. Баджов (164), Р. Алексиев (165, 169-170 и 173), Е. Ваке (166, 171-172 и 176), А. Митов (167-168) и Г. Евстатиев (174-175). П. дълбок с гравюра в "Бредбъри, Уилкинсън и Ко." - Ню Малдън, Вели-кобритания. Наз. Л 12. Листа (10х10).

164 - София с храм-паметника "Ал. Невски"; 165 - паметникът "Цар Освободител", София; 166, 171-172 и 176 - цар Борис III; 167-168 - виж 84; 169-170 - Шипка; 173 - "Жътварка", картина на Ан. Митов; 174 - виж 82; 175 - виж 89.

164

45_10.tif (173828 bytes)

10 ст. (VII.1921)

166

46_25.tif (148660 bytes)

165

45_20.tif (174742 bytes)

20 ст. (VII.1921)

 25 ст. (20.III.1922) 
167

45_50.tif (158234 bytes)

50 ст. оранжева (ХII.1921)

168

51_50.tif (159812 bytes)

171

46_1.tif (150112 bytes)

1 лв. червена (25.VII.1921)

172

46_1_1.tif (149094 bytes)

1 лв. синя (22.ХII.1922)

169

45_75.tif (170518 bytes)

75 ст. виолетова (VII.1921)

170

51_75.tif (169520 bytes)

50 ст. синя, (1.ХII.1923)  75 ст. синя (1.ХII.1923)
173

47_2.tif (172548 bytes)

174

47_3.tif (159472 bytes)

175

47_5.tif (161574 bytes)

5 лв.

176

46_10.tif (147490 bytes)

2 лв. (VI.1921) 3 лв.  10 лв. (25.VII.1921)

164-176 (13)

Тиражи: 164-165 - по 15 000 000; 166 - 40 000 000; 167 - 45 000 000; 168 - 5 000 000; 169 - 8 000 000; 170 - 2 000 000; 171 - 6 000 000; 172 и 174 - по 4 000 000; 173 - 3 000 000; 175 - 1 500 000; 176 - 500 000. * В употреба: до 6 октомври 1931 г. * За разлика от 82 и 89, в 174 и 175 липсва короната над герба, като в 175 тя е заменена с орнамент. Хералдичните лилии долу на 84, в 167-168 са заменени с лозови листа и плодове. * От 175 има отпечатани на много тънка хартия.

1921 (30 декември). Джеймс Дейвид Баучър. П. дълбок с гравюра в "Бредбъри, Уилкинсън и Ко." - Ню Малдън, Великобритания. Наз. Л 12. Листа (10х10).

177-178 - Баучър (кореспондент на английския в. "Таймс" в България) в шопска носия; 179-181 - портрет на Баучър; 182-185 - Рилският манастир, където е гробът на Баучър.

177

48_10.tif (201914 bytes)

178

48_20.tif (197128 bytes)

179

48_30.tif (199556 bytes)

180

48_50.tif (201440 bytes)

10 ст. 20 ст.30 ст.50 ст.
181

49_1.tif (200140 bytes)

1 лв.

182

49_1_5.tif (202464 bytes)

11/2 лв.

184

50_3.tif (201572 bytes)

3 лв.

183

49_2.tif (202734 bytes)

2 лв.

185

50_5.tif (201240 bytes)

5 лв.

177-185 (9)

Тиражи: 177-183 - по 2 000 400; 184 - 1 000 400; 185 - 400 400. * В употреба: 181-185 до 15 февруари 1923 г., останалите - до 31 декември 1923 г.
1909 - 1921 гг.
1924 - 1934 гг.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed