Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Голям размер
Адрес и контакти

 

 

Интернет страница: www.appd-bg.org

БЪЛГАРИЯ
пощенски код: 7000
гр. Русе
ул. "Славянска" №6

Централа:
(082)823 133, (082)823 134,
(082)823 135, (082)823 136,
0889 418 458, 0889 419 182
Факс: (082)823 131

Изпълнителен директор
Тел: (082)823 130
Факс: (082)823 131
E-mail: director@appd-bg.org

Главен секретар
Тел: (082)823 132
Факс: (082)823 131
E-mail: gl_sekretar@appd-bg.org

Дирекция "Административно-правно и финансово стопанско обслужване"
Тел: (082) 823 132
E-mail: apfso@appd-bg.org 

Дирекция "Поддържане на плавателния път и техническа"
Директор: Росен Владимиров Райков
Тел: (082) 823 133
E-mail: dnpchrd@appd-bg.org

Дирекция "Хидрология и хидрометеорология"
Тел: (082) 823 134
E-mail: dhhm@appd-bg.org

Дежурни хидрометеоролози:
Ново село: (09316) 2206
Лом: (0971) 60203
Оряхово: (09171) 2062
Свищов: (0631) 43340
Русе: (082) 823 799
Дежурни ХМС - Русе: 0885 020485
Силистра: (086) 823581

 

Воден транспорт
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Предмет на дейност
Структура
Устройствен правилник
Основни функции
Административни услуги
Адрес и контакти

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed