Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
Голям размер
Годишни доклади

 

 

Годишен доклад 2015 (1.44 MB)

Годишен доклад 2014 (2.09 MB)

Годишен доклад 2013 (1.57 MB)

Годишен доклад 2012 (665.83 KB)

Годишен доклад 2011 (545.2 KB)

Годишен доклад 2010 (5.95 MB)

Годишен доклад 2009 (2.81 MB)

Годишен доклад 2008 (388.91 KB)

Годишен доклад 2007 (580.26 KB)

 Коментари (0)

Железопътен транспорт
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Дейност
Основни задачи
Годишни доклади
Окончателни доклади
Нормативни документи
Връзки
Контакти
Анонимно докладване

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed