Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства
Голям размер
Окончателни доклади

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от
Разследване на тежко произшествие - сблъскване, възникнало между моторен кораб „Lady Gul” и моторен кораб „St. Catrien” на 07.03.2013 г., в Черно море, в морската територия на Република България (преквалифицирано като много тежко произшествие, следствие на отписване на м/к „St. Catrien”като „пълна загуба” от регистъра на Коморския съюз)


(5.09 MB)

На 07.03.2013 г., на около девет мили юг-югозапад от нос Калиакра, м/к „Lady Gul”, предназначен за превоз на генерални товари, плаващ под знамето на Панама се сблъска с м/к за генерални товари „St. Catrien”, плаващ под знамето на Коморските острови.  Районът попада в териториалното море на Република България. След запознаване с фактите докладвани от МСКЦ – Варна, Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства класифицира произшествието като „Тежко произшествие”, в съответствие с циркулярно писмо MSC-MEPC.3/Circ.3 от 18.12.2008 г. – сблъскване довело до тежка конструктивна повреда – огъване на корпуса на  м/к „St. Catrien”  и взе решение за разследване.

 

М/К КАРАМ1 ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от
разследване на много тежко произшествие, възникнало на 29.11.2010 г. в Черно море, в териториалното море на Р.България, с моторен кораб „Карам 1” и моторен танкер „Алесандро ДП”

 

(2.26 MB)

На 29.11.2010 г., в 17:35 часа дежурният оператор корабен трафик- Бургас чува по УКВ-16 канал реплика „Alessando DP red to red”. Опитът да се установи връзка с м/т „Алесандро ДП” на същия канал е неуспешен. В 17:40 часа чрез Варна радио в МСКЦ Варна е получен сигнал за бедствие, подаден от м/т „Алесандро ДП”. Произшествието става на около 10 мили югоизточно от н. Емине с вероятни координати 42° 34` N и 028° 03`Е. М/т „Алесандро ДП”, докладва за сблъскване с друг кораб, потъването му и значителни щети по своя кораб. МСКЦ обявява стадии „бедствие”. След извършването на първоначалните действия и съответните оперативни процедури незабавно биват уведомени ОД в НС Гранична полиция и ОД на ВМС, като е поискано тяхното съдействие.

 

М/К ТОЛСТОЙ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от
разследване на много тежко произшествие възникнало на 27.09.2008 г. в Черно море,
в прилежащата зона към териториалното море на Р.България,
с моторен кораб „Толстой”

 

(1.06 MB)

На 27.09.2008 г., в 04:05часа, от МСКЦ- Москва в МСКЦ - Варна е получен сигнал за бедствие от ЕПИРБ от точка с вероятни координати отстоящи на около 14 морски мили в посока изток от нос Емине. След извършването на първоначалните действия и съответните оперативни процедури по идентифициране на сигнала за бедствие се приема за достоверна хипотезата за гибелта на м/к „Толстой” в точка с координати: φ = 42°44’ N, λ = 028°12'E
Проведена е операция по търсене и спасяване от 10.15 часа на 27.09 до 17.30 часа на 01.10.2008 г. В нея взимат участие кораби и вертолет от ВМС, от ГП, и ИАМА .
Спасени са 2 члена на екипажа на м/к „Толстой” от яхта „Мираж”, плаваща под белгийски флаг.
Останалите 8 члена на екипажа са обявени за безследно изчезнали вследствие на потъването на м/к „Толстой”.

 

 М/К ВАНЕСА

 

(378.38 KB)

 

На 03 януари 2008 г., около 02:15 ч., м/к „Ванесса” потъва в Азовско море по време на преход от пристанище Бердянск за Бургас, при тежки хидрометеорологични условия. Резултатът е човешки жертви, загуба на кораба и товара. Към момента няма нанесени щети на околната среда.
 Коментари (0)

Воден транспорт
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Дейност
Актуално
Междинни доклади
Окончателни доклади
Нормативни документи
Анонимно докладване
Връзки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed