Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства
Голям размер
Нормативни документи

 

 

 

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)

Наредби за воден транспорт

ДИРЕКТИВА НА ЕС 2009/18/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (888.01 KB)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 651/2011 НА КОМИСИЯТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1286/2011 НА КОМИСИЯТА (137.25 KB)

2008-MSC-MEPC.3-Circ.2. Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Res. MSC.255(84)) (250.17 KB)

КОНВЕНЦИЯ за Международната морска организация 160.95 KB)

 Коментари (0)

Воден транспорт
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Дейност
Актуално
Междинни доклади
Окончателни доклади
Нормативни документи
Анонимно докладване
Връзки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed