Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Развитие на широколентовия достъп в Република България

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България  (418.97 KB)

Операция 2.2. от Оперативна програма „Регионално развитие”  (38 KB)

Методика за избор на населено място за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони  (1.7 MB)

 Концепция за изграждане и отдаване за поддръжка и експлоатация на регионални мрежи за широколентов достъп в отдалечени и селски райони  (2.82 MB)

Заповед РД 08-536/22.12.2009 г.  (79.62 KB)

Протокол от заседание на Консултативен съвет  (1.71 MB)

ПМС № 232/ 28.09.2009  (34.31 KB)

Състояние на широколентовия достъп в Република България  (47.5 KB)

Протокол от заседание на Работна група от 19.02.2010 г.  (1.13 MB)

Протокол от заседание на Работна група от 15.03.2010 г. (607.95 KB)

Предложение на райони, които да бъдат включени за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони  (6.81 MB)

 

Мнения и препоръки

 

Лицe за контакт:

Христо Христов - началник отдел в дирекция „Информационни технологии",
тел: 02/949 2355,
e-mail: hhristov@mtitc.government.bg

Лъчезар Василев - главен експерт в дирекция „Съобщения",
тел: 02/949 2425,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed